İstehsalat tullantılarının axıdılması (atılması) qadağan edilən istehsalat və məssisə nvləri haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

"Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 26 yanvar tarixli, 266 nmrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 39-cu maddəsinə mvafiq olaraq istehsalat tullantılarının mumi istifadədə olan kanalizasiya sisteminə axıdılması (atılması) qadağan edilən aşağıdakı istehsalat və məssisə nvləri təsdiq edilsin:

Neftıxarma və neft emalı sənaye sahəsinin istehsalat və məssisələri;

kimya sənaye sahəsinin istehsalat və məssisələri;

neftkimya sənaye sahəsinin istehsalat və məssisələri.

2. Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 13 iyul 2000-ci il
№ 122