Məmmədəmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti müəllimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Məmmədəmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin 80 illiyi münasibəti ilə Universitetin aşağıdakı müəllimlərinə elm və təhsil sahəsindəki nailiyyətlərinə görə fəxri adlar verilsin:

 

"Əməkdar elm xadimi" fəxri adı

 

Babazadə Vasif Məmmədağa oğlu

Bektaşi Sübhi Əli oğlu

Cəfərov Nizami Qulu oğlu

Əhmədov Şamil Teymur oğlu

Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı

Əsgərov Bəhram Mehralı oğlu

Natəmi Neyyar Zaman Mehdi Qulu qızı

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu

Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu

Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu

 

"Əməkdar müəllim" fəxri adı

 

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu

Bayramov Qurban Məmməd oğlu

Əzizov Əyyub Teymur oğlu

Göyçayski Şövqisəfa Yusifziya oğlu

Həmidov Şəmsəddin Qafur oğlu

Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu

Xəlilov Pənah İmran oğlu

Xudaverdiyev Karlen İskəndər oğlu

İskəndərov Asəf Daşdəmir oğlu

Qasımov Adil Abbas oğlu

Qayıbov Tələt Danyar oğlu

Mahmudov Pənah Hüseyn oğlu

Mehdiyev Yusif Ələkbər oğlu

Məmmədov Məmməd Şixəli oğlu

Namazov Qara Mustafa oğlu

Nəbiyev Azad Mövlud oğlu

Nəcəfov İsmət Məhəmməd oğlu

Səfərov Abdulla Müseyib oğlu

Təhmasib Cəmilə Abbasqulu qızı

Vəliyev Tofiq Talış oğlu

Yaqubov Məmməd Haqverdi oğlu

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    Heydər Əlİyev

Bakı şəhəri, 11 fevral 2000-ci il
№ 280