"Azərbaycan Respublikasında Pirsaat neft yatağının və bitişik ərazilərin daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay blgs haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hkumətinin təminatı və hdəlikləri haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-c il 21 may tarixli, 1230 nmrəli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının Dvlət Neft Şirkəti və in Xalq Respublikasının ŞENQ Lİ OYLFİLD ŞEN DA QRUP KOMPANİ (Şenqli Oyl Fild Ltd) şirkəti arasında "Azərbaycan Respublikasında Pirsaat neft yatağının və bitişik ərazilərin daxili olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay blgs haqqında" Sazişin 2003-c il iyunun 4-də imzalandığını nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Gstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hkumətinin təminatı və hdəlikləri təsdiq edilsin.

2. Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 31 iyul 2003-c il
№ 97