N. M. Məmmədovun Naxıvan MR Ordubad Rayonu İcra Hakimiyyətinin başısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Nizami Murad oğlu Məmmədov Naxıvan Muxtar Respublikası Ordubad Rayonu İcra Hakimiyyətinin başısı vəzifəsindən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 11 mart 2002-ci il
№ 888