Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin edən artımların (əmsalların) məbləğinin minimum miqdarının müəyyən edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 159-cu maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının müəssisə, idarə və təşkilatlarında iş yerlərinin attestasiyasının nəticələri əsasında əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə çalışan işçilərin tarif (vəzifə) maaşlarına əmək şəraitinin ağır və zərərlik səviyyəsindən asılı olaraq artımın (əmsalın) minimum miqdarı aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

əmək şəraiti ağır və zərərli işlərdə əmək şəraitinin ağır və zərərliliyinin:

 

aşağı səviyyəsində

- 1,04

orta səviyyəsində

- 1,08

yuxarı səviyyəsində

- 1,12

 

əmək şəraiti xüsusilə ağır və xüsusilə zərərli işlərdə əmək şəraitinin ağır və zərərliliyinin:

 

aşağı səviyyəsində

- 1,16

orta səviyyəsində

- 1,20

yuxarı səviyyəsində

- 1,24

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi iş yerlərinin attestasiyasının  nəticələrinə əsasən əmək şəraitinin ağır və zərərliliyinin qiymətləndirilməsi metodikasını hazırlayıb təsdiq etsin.

2. Nazirliklər, dövlət komitələri və baş idarələr Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla bu qərarın 1-ci bəndində uyğun olaraq tabeliklərindəki büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda əmək şəraiti ağır və zərərli, xüsusilə ağır və zərərli olan iş yerlərində peşə və vəzifələrin siyahısını müvafiq artım əmsalları göstərilməklə təsdiq etsinlər.

3. Azərbaycan Respublikasının susuz torpaq ərazilərində daimi içməli su mənbəyindən 20 km-dən 40 km-dək uzaqda yerləşən müəssisə, idarə, təşkilatlarda və ya iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqına artımın (əmsalın) minimum miqdarı 1,2 40 km və ondan çox olduqda isə artımın (əmsalın) minimum miqdarı 1,4 məbləğində müəyyən edilsin.

4. Xəzər dənizində yerləşən obyektlərdə çalışan işçilərin tarif (vəzifə) maaşlarına sahillə əlaqə şəraitindən asılı olaraq artımın (əmsalın) minimum miqdarı aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

 

 

 

 

 

sahillə quru yol əlaqəsi olduqda

- 1,4

quru yol əlaqəsi olmadıqda və sahildən aşağıdakı uzaqlıqda yerləşdikdə:
0,5 km-ə qədər
- 1,5

0,5 km-dən 70 km-ə qədər

1,65

70- km-dən artıq

1,75

 

5. Azərbaycan Respublikasında dəniz səviyyəsindən hündürlükdə yerləşən müəssisə, idarə, təşkilatlarda və ya iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqında hündürlük 1500 metrdən 2000 metrədək olduqda, artımın (əmsalın) minimum miqdarı 1,2, 2000 metrdən yuxarı olduqda isə artımın (əmsalın) minimum miqdarı 1,3 məbləğində müəyyən edilsin.

6. Azərbaycan Respublikasında dəniz səviyyəsindən 1500 metrdən 2000 metrədək və 2000 metrdən yuxarıda yerləşən yaşayış məntəqələrinin siyahısı təsdiq edilsin (əlavə olunur).

7. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının susuz ərazilərini müəyyən etsin və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi ilə birlikdə həmin ərazilərin xəritəsini hazırlasın.

8. Müəssisə, idarə və təşkilatlar respublikanın susuz ərazilərində daimi içməli su mənbəyindən uzaqda yerləşən iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqına artım əmsallarını tətbiq edərkən iş yerləri ilə içməli su mənbəyi arasındakı məsafələri hər il şəhər (rayon) icra hakimiyyəti orqanı ilə dəqiqləşdirərək razılaşdırsınlar.

9. Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlar respublikanın susuz ərazilərində daimi içməli su mənbəyindən uzaqda yerləşən iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqına artım əmsallarını bu qərarın 8-ci bəndində göstərilən qaydada Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla tətbiq etsinlər.

10. Bu qərarın 3-cü, 5-ci bəndlərində göstərilən artım əmsalları işəgötürən tərəfindən tarif (vəzifə) maaşına, vaxtamuzd və işəmuzd əmək haqqına, qanunvericiliklə tarif (vəzifə) maaşına müəyyən edilmiş əlavələrə və "Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli, 137 nömrəli qərarının 1 nömrəli əlavəsinin 3-cü abzasında nəzərdə tutulan mükafatlara tətbiq edilsin.

11. "Əmək haqqının təşkilinin təkmilləşdirilməsi və xalq təsərrüfatının sənaye sahələrinin işçilərinin yeni tarif və vəzifə maaşlarının tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan KP MK-nın, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin və AHİŞ-in 1986-cı il 27 noyabr tarixli, 390 nömrəli qərarının 7-ci bəndi və 14-cü bəndinin ikinci abzası, "Azərbaycan SSR dağ yerlərində yerləşən müəssisə və təşkilat işçilərinə əmək haqqı üzrə güzəştlərin verilməsi qaydası haqqında" Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1990-cı il 16 noyabr tarixli 526 nömrəli qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

12. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 22 avqust 2002-ci il
№ 137

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2002-ci il 22 avqust tarixli, 137 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasında dəniz səviyyəsindən 1500 metrdən 2000 metrədək və 2000 metrdən artıq yüksəklikdə yerləşən yaşayış məntəqələrinin
SİYAHISI

 

Yaşayış məntəqələrinin adları

1500 metrdən - 2000 metrədək

2000 metrdən yuxarı

Daşkəsən rayonu

Quytul k.

 

Çovdar k.

 

Zəylik k.

 

Alunitdağ qəs.

 

Daşkəsən şəh.

 

Yuxarı Daşkəsən qəs.

 

Daşkəsən qəs.

 

Mollahəsənli k.

 

Əhmədli k.

 

Şahvələdli k.

 

Qıyıqlı k.

 

Dardərə k.

 

Muşavaq k.

 

Qazaxyolçular k.

 

Zağalı k.

 

Rəsullu k.

 

Xoşbulaq k.

 

Qaraqullar k.

 

Qaratağlar k.

 

Yolqullar k.

 

Zinzahal k.

 

Şahkərəm k.

 

Alaxançallı k.

 

Zivlan k.

 

Gurbulaq k.

 

Əmirvar k.

 

Əhmədli k.

 

Dəvrallı k.

 

Qazaxlı k.

 

Güneykənd k.

 

Tapan k.

 

Qabaqtəpə k.

 

Təzəkənd k.

 

Astaf k.

 

Pirverdilər k.

 

Gəlinqaya k.

 

Çanaqçı k.

 

Kəmərqaya k.

 

Dəstəfur k.

 

Aşağı Daşkəsən k.

 

Çıraqlı k.

 

Almalı k.

 

Kollu k.

 

Quşçu qəs.

 

Gədəbəy rayonu

Qoşabulaq k.

 

Moruxlu

 

Orconikidze k.

 

Xarxar k.

 

Ağamalı k.

 

Slavyanka k.

 

Ərtəpə k.

 

Pirbulaq k.

 

Soyuqbulaq k.

 

Maarif k.

 

Qorelsk k.

 

Qaradağ k.

 

Arıqdam k.

 

Yenikənd k.

 

Gədəbəy şəh.

 

Ayıtala k.

 

Şurakənd k.

 

Dəyəqarabulaq k.

 

Musayal k.

 

Düzyurd

 

Qarıkənd k.

 

Hacıələkbərli k.

 

Şəkərbəy k.

 

Yaqublu k.

 

Heydərli k.

 

Gödəkdərə k.

 

Sarıhəsənli k.

 

Qozqaralı k.

 

Əmiraslanlı k.

 

Gərdər k.

 

Heriknaz k.

 

Əmir k.

 

Əliismayıllı k.

 

Dəyirmandağ k.

 

Daryurd k.

 

Qarovultomba k.

 

Çaldaş k.

 

Qaravəllər k.

 

Məmmədcəfərli k.

 

Əyridərə k.

 

Sonalar k.

 

Hacılar k.

 

Göyəlli k.

 

Bəydəmirli k.

 

Kollu k.

 

Çay Rəsullu k.

 

Qarıkənd k.

 

Qurudərə k.

 

Arısu k.

 

Sarıköynək k.

 

Parakənd k.

 

Düz Rəsullu k.

 

Rəhimli k.

 

Zamanlı k.

 

Göyəmli k.

 

Arabacı k.

 

Fərzalı k.

 

İsalı k.

 

Cücanlı k.

 

Dördlər k.

 

Qasımağalı k.

 

Motudərə k.

 

Mormor k.

 

Arıqıran k.

 

Söyüdlü k.

 

Gərməşeyli k.

 

Köhnəkənd k.

 

Şınıx k.

 

Zəhmətkənd k.

 

Samanlıq k.

 

Çalburün k.

 

Plankənd k.

 

Səbətkeçməz k.

 

Rüstəm Əliyev k.

 

Əlinağılar k.

 

Leşkər k. (kəndin yuxarı hissəsi)

 

Kiçik Qaramurad k. (yuxarıda yerləşən ayrıca hissə)

 

Əyrivəng k.

 

Qaraməmmədli k. (kəndin yuxarı hissəsi)

 

Kələman k.

 

Hüseynqulular k.

 

Təkyemişan k.

 

Turşsu k.

 

Goranboy rayonu

Baş Qışlaq k.

 

Ballıqaya k.

 

Xanlar rayonu

Tulalar k.

 

Əzgilli k.

 

Xocalı rayonu

Başkənd k.

 

Yalobakənd k.

 

Xocavənd rayonu

Arpagədik k.

 

Çaylaqqala k.

 

Şahyeri k.

 

Göhnə Tağlar k.

 

İsmayıllı rayonu

Vaşa k.

 

Burovdal k.

 

Zarat k.

 

Çəndahar k.

 

Pirəqanım k.

 

Nanıc k.

 

Həftəsov k.

 

Duvaryan k.

 

Qoydan k.

 

Ximran k.

 

Əhən k.

 

Bağəli k.

 

Kənəə k.

 

Kəlfərəc k.

 

Cülyan k.

 

Lahıc qəs.

 

Ərəgit k.

 

Kəlbəcər rayonu

Lev k.

İkinci Milli k.

Elyasalılar k.

Baş Qaraşanlı k.

Cəmilli k.

Zəylik k.

Seyidlər k.

Zar k.

Susuzluq k.

Əli Bayramlı k.

Yanşaq k.

Məmmədsəfi k.

Dəmirçidam k.

İstisu qəs.

İstibulaq k.

Yellicə k.

Ağdaban k.

Zivel k.

Taxtabaşı k.

Çıraq k.

Quzeyçirkin k.

Məmməduşağı k.

Çaykənd k.

Dərəqışlaq k.

Oktyabrkənd k.

Həsənlər k.

Aşağı Ayrım k.

Orta Qaraşanlı k.

Saplar k.

Tatlar k.

Birinci Milli k.

Orta Şurtan k.

Üçüncü Milli k.

Yuxarı Şurtan k.

Sınıq Kilsə k.

Soyuqbulaq k.

Kilsəli k.

Tövlədərə k.

Mərcimək k.

Vəzirxana k.

Zülfüqarlı k.

Hopurlu k.

Abdullauşağı k.

Şeyinli k.

Əsrik k.

Yuxarı Ayrım k.

Tirkəşəvənd k.

Göydərə k.

Pirilər k.

Kaha k.

Barmaqbinə k.

 

Qalaboyun k.

 

Qaraxancallı k.

 

Zərqulu k.

 

Xallanlı k.

 

Başlıbel k.

 

Keşdək k.

 

Qanlıkənd k.

 

Kəlbəcər şəh.

 

Zağalar k.

 

Ağcakənd k.

 

Xolazəy Alxaslı k.

 

Dalqılıclı k.

 

Otaqlı k.

 

Alolar k.

 

Armudlu k.

 

Təkdam k..

 

Aşağı Qaraşanlı k.

 

Vəng k.

 

Bağlıpəyə k.

 

Zallar k.

 

Yanşaqbinə k.

 

Qasımbinəsi k.

 

Bagırsaq k.

 

Təkəqaya k.

 

Bozlu k.

 

Çopurlu k.

 

Çəpli k.

 

Qılıclı k.

 

Alçalı k.

 

Sarıdaş k.

 

Güneypəyə k.

 

Alçalı k.

 

Allıkənd k.

 

Boyur k.

 

Aşağı Xaç k.

 

Mişni k.

 

Ağdaş k.

 

Başkənd k.

 

Çovdar k.

 

Şahkərəm k.

 

Oruclu k.

 

Təzəkənd k.

 

Yenikənd k.

 

Çorman k.

 

Çoban Kərəhməz k.

 

Qazıxanlı k.

 

Qaragüney k.

 

Keçiliqaya k.

 

Qaracanlı k.

 

Fətalılar k.

 

Ağyataq k.

 

Mozkənd k.

 

Əlirzalar k.

 

Laçın k.

 

Ağqaya k.

 

Kilsəli k.

 

Nəcəfalılar k.

 

Qaragüney k.

 

Quşyuvası k.

 

Alçalı k.

 

Almalıq k.

 

Çayqovuşan k.

 

Bağırlı k.

 

İmambinəsi k.

 

Aşağı Şurtan k.

 

Narınclar k.

 

Qax rayonu

Sarıbaş k.

 

Quba rayonu

Cek k.

Qrız k.

Əlik k.

Xınalıq k.

Haputlu k.

Qalayxudat k.

Adur k.

Zeyid k.

Qarxun k.

Buduq k.

Rük k.

 

Buduq k.

 

Dalıqaya k.

 

Qayadalı k.

 

Dərk k.

 

Söhüb k.

 

Qusar rayonu

Quxur k.

Əlix k.

Sudur k.

 

Quturğan k.

 

Kənarçay k.

 

Gican k.

 

Xuluq k.

 

Laza k.

 

Zindanmurud k.

 

Əniq k.

 

Çətgün k.

 

Kuzun k.

 

Laçın rayonu

Alıcan k.

Qarakeçdi k.

Nağdalı k.

 

Ələkçi k.

 

Bozdağan k.

 

Şamkənd k.

 

Çorman k.

 

Köhnə Çorman k.

 

Ərikli k.

 

Kürdhacı k.

 

Oğuldərə k.

 

Qorçu k.

 

Korcabulaq k.

 

Ağalaruşağı k.

 

Laçın şəh.

 

Mişni k.

 

Hocaz k.

 

Avazlar k.

 

Uludüz k.

 

Sonasar k.

 

Mayis k.

 

Qarıqışlaq k.

 

Piçənis k.

 

Xaçınyalı k.

 

Bozlu k.

 

Qalaça k.

 

Pircahan k.

 

Əliqulu k.

 

Ərdəşəvi k.

 

Bülüldüz k.

 

Qarabəyli k.

 

Zağaaltı k.

 

Bülövlük k.

 

Ağcakənd k.

 

Qoşasu k.

 

Qovuşuq k.

 

Hacıxanlı k.

 

Dambulaq k.

 

İmanlar k.

 

Kaha k.

 

Budaqdərə k.

 

Şəlvə k.

 

Vəlibəyli k.

 

Narışlar k.

 

Hətəmlər k.

 

Ağbulaq k.

 

Şeylanlı k.

 

Katos k.

 

Alxaslı k.

 

Çıraqlı k.

 

Kamallı k.

 

Alpout k.

 

Qaraçanlı k.

 

Ayıbazar k.

 

Birinci İpək k.

 

Minkənd k.

 

Mirik k.

 

Quşçu k.

 

Əhmədli k.

 

Soyuqbulaq k.

 

Qılıçlı k.

 

Ziyrik k.

 

Sadınlar k.

 

Hacılar k.

 

Köhnəkənd k.

 

Daşlı k.

 

İrcan k.

 

Əyrik k.

 

Xumarta k.

 

Suarası k.

 

Xırmanlar k.

 

Ağbulaq k.

 

Fərraş k.

 

Vaqazin k.

 

Nurəddin k.

 

Arduşlı k.

 

Bozgüney k.

 

Kalafalıq k.

 

Təzəkənd k.

 

Qozlu k.

 

Fingə k.

 

Haqnəzər k.

 

Qışlaq k.

 

Lerik rayonu

Çayrud k.

 

Kekonu k.

 

Nüravud k.

 

Zərdəbərə k.

 

Barzavu k.

 

Büzeyir k.

 

Pirəsora k.

 

Piyəküçə k.

 

Andurma k.

 

Rvarud k.

 

Hilədərə k.

 

Coqara k.

 

Anzovlu k.

 

Xozavi qəs.

 

Qışlaq k.

 

Təngəbin k.

 

Rəzğov k.

 

Qəəbin k.

 

Qoşmalyan k.

 

Hivəri k.

 

Xocadoy k.

 

Pəndi k.

 

Axunahiran k.

 

Küsəkəran k.

 

Babaküçə k.

 

Tülü k.

 

Monidigah k.

 

Coni k.

 

Lələkəran k.

 

Yuxarı Amburdərə k.

 

Məhləabad k.

 

Kələxan k.

 

Hüseynabad k.

 

Cövdərə k.

 

Tatoni k.

 

Xəlfəlikənd k.

 

Pirəsora k.

 

Digovdərə k.

 

Mistan k.

 

Digov k.

 

Kəlvəz k.

 

Aşağı Amburdərə k.

 

Veri k.

 

Köhnə Orand k.

 

Orand k.

 

Nisli k.

 

Şinəbənd k.

 

Yuxarı Velik k.

 

Sorusçay k.

 

Əliabad k.

 

Tikəbənd k.

 

Şamaxı rayonu

Zarat Xeybəri k.

 

Səfalı k.

 

Dəmirçi k.

 

Şəmkir rayonu

Yeni Göyçə k.

 

Aşağı Çaykənd k.

 

Yuxarı Çaykənd k.

 

Şuşa rayonu

Çaykənd k.

 

Şırlan k.

 

Paşalar k.

 

Cəmillər

 

Məmişlər k.

 

Səfixanlar k.

 

Xanlıqpəyə k.

 

Allahqulular k.

 

Şuşa şəh.

 

Xanalı k.

 

İmamqulular k.

 

Zamanpəyəsi k.

 

Turşsu qəs.

 

Göytala k.

 

Tovuz rayonu

Sarıtala k.

 

Şamlıq k.

 

Lazılar k.

 

Güvəndi k.

 

Çeşməli k.

 

Məşədivəlilər k.

 

Papaqçılar k.

 

Abbasqulular k.

 

Həsənli k.

 

Böyuk Qışlaq k.

 

Nəsibli k.

 

Səfərli k.

 

Mollalar k.

 

Göyəbaxan k.

 

Qaralar k.

 

Qayadibi k.

 

Şıxheybət k.

 

Qandalar k.

 

Muncuqlu k.

 

Cirdək k.

 

Baqallı k.

 

Qalaboyun k.

 

Qoşa k.

 

Hacılar k.

 

Çatax k.

 

Kazımlı k.

 

Namxoş k.

 

Çobansığnaq k.

 

Yoğunbulaq k.

 

Saladınlı k.

 

Xatıncan k.

 

Dondarlı k.

 

Qaradaş k.

 

Məsimlər k.

 

Meşədiqulular k.

 

Bala Şamlıq k.

 

Hüseynqululuar k.

 

Pələkli k.

 

Kirən k.

 

Sofular k.

 

Yardımlı rayonu

Allar k.

 

Şıxhüseynli k.

 

Kürəkçi k.

 

Gərsavan k.

 

Arvana k.

 

Peştəsər k.

 

Fındıqlıqışlaq k.

 

Abdinli k.

 

Xanbulaq k.

 

Dağ Üzü k.

 

Deman k.

 

Abasallı k.

 

Qaravuldaş k.

 

Avaş k.

 

Pirembel k. (kəndin yuxarı hissəsi)

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonu

Çalxanqala k.

 

Yuxarı Buzqov k.

 

Kərməçatax k.

 

Aşağı Buzqov k (yeni sahə)

 

Culfa rayonu

Köynük k.

Teyvaz k. (yeni sahə)

Milax k.

 

Ərəfsə k.

 

Ləkətağ k.

 

Boyəhməd k.

 

Teyvaz k.

 

Qazançı k.

 

Ordubad rayonu

Nürgüt k.

Ağdərə qəs.

Xurs k.

Parağaçay qəs.

Ələhi k.

Urmiş k.

Bist k.

Nəsirvaz k.

Tivi k.

 

Parağa k.

 

Kənzə k.

 

Unus k.

 

Biləv k.

 

Dırnıs k.

 

Çənənəb k.

 

Kələki k.

 

Nüsnüs k.

 

Pəzməri k.

 

Məzrə k.

 

Bəhrud k.

 

Ustupu k.

 

Danaqırt k.

 

Şahbuz rayonu

Külüs k.

Biçənək k.

Nurs k.

Keçili k.

Yuxarı Qışlaq k.

Gömür k.

Aşağı Qışlaq k.

Kükü k.

Badamlı k.

Yuxarı Remeşin k.

Badamlısu qəs.

 

Şada k.

 

Kolanı k.

 

Mahmudoba k.

 

Aşağı Remeşin k.

 

Şərur rayonu

Günnüt k.

Avuş k.

Cağazur k.

 

Yuxarı Yəyci k.