E.F.Quliyevin Naxıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyətinin başısı təyin edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Elmar Firibəz oğlu Quliyev Naxıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyətinin başısı təyin edilsin.

 

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

 

Bakı şəhəri, 17 may 2006-cı il

№ 1463