Nərə cinsli balıq ehtiyatlarının istifadəsi və dvriyyəsinin tənzimlənməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 9 noyabr tarixli 206 nmrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyası ilə razılaşdırılmış təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 9 noyabr tarixli 206 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Nərə cinsli balıq ehtiyatlarının istifadəsi və dvriyyəsinin tənzimlənməsi Qaydalarının 4.6-cı bəndindən nərə cinsli balıqların sənaye sulu ilə ovuna icazəsi olan, szləri ıxarılsın.

2. Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

 

 

Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2006-cı il

№ 197