"Dvlət qulluqularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

"Dvlət qulluqularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay mddətində:

1.1. qvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Dvlət qulluqularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.3. z səlahiyyətləri daxilində "Dvlət qulluqularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

2. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, z səlahiyyətləri daxilində "Dvlət qulluqularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.2.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş normativ hquqi aktları hazırlayıb təsdiq etsinlər.

3. Məyyən edilsin ki, "Dvlət qulluqularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.0.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "mvafiq dvlət orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dvlət Qulluğu Məsələləri zrə Komissiya həyata keirir.

4. Bu Fərman dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 16 avqust 2007-ci il

№ 614