Hirkan Dvlət Təbiət Yasaqlığının yaradılması haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Hirkan Milli Parkı ilə həmsərhəd meşələrin mhafizəsi, Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına dşmş nadir və nəsli kəsilmək təhlkəsi qarşısında olan heyvan nvlərinin miqrasiya yollarının, həmin ərazidə ekosistemin btvlynn və bioloji mxtəlifliyinin qorunub saxlanılması məqsədilə, habelə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dvlət Torpaq və Xəritəəkmə Komitəsi, Astara Rayon İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış təqdimatını nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:[1]

1. Astara rayonunun inzibati ərazisində yerləşən meşə fondundan mvafiq olaraq 699,0 hektar (o cmlədən 27 nmrəli 75,0 ha, 35 nmrəli 92,0 ha, 39 nmrəli 201,0 ha, 40 nmrəli 195,0 ha, 49 nmrəli 136,0 ha) və 1553,0 hektar (o cmlədən 10 nmrəli 160,0 ha, 23 nmrəli 96,0 ha, 24 nmrəli 190,0 ha, 89 nmrəli 118,0 ha, 90 nmrəli 112,0 ha, 91 nmrəli 107,0 ha, 92 nmrəli 83,0 ha, 95 nmrəli 105,0 ha, 106 nmrəli 98,0 ha, 107 nmrəli 51,0 ha, 108 nmrəli 123,0 ha, 109 nmrəli 41,0 ha, 110 nmrəli 104,0 ha, 111 nmrəli 165,0 ha) olmaqla cəmi 2252,0 hektar torpaq sahəsində Hirkan Dvlət Təbiət Yasaqlığı yaradılsın.[2]

2. Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 21 dekabr 2005-ci il

№ 234

 

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1. 25 fevral 2008-ci il tarixli 104 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 4, maddə 323)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 25 fevral 2008-ci il tarixli 104 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 4, maddə 323) ilə preambulasında Lənkəran şəhər və Astara rayon icra hakimiyyətləri szləri Astara Rayon İcra Hakimiyyəti szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 25 fevral 2008-ci il tarixli 104 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 4, maddə 323) ilə 1-ci bəndində Lənkəran və Astara rayonlarının inzibati ərazilərində szləri Astara rayonunun inzibati ərazisində szləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bənddən mvafiq olaraq 699,0 hektar (o cmlədən 27 nmrəli 75,0 ha, 35 nmrəli 92,0 ha, 39 nmrəli 201,0 ha, 40 nmrəli 195,0 ha, 49 nmrəli 136,0 ha) vəolmaqla cəmi 2252,0 hektar szləri ıxarılmışdır.