Azərbaycan Respublikasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində xidmətləri olan şəxslərə "Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi" fəxri adının verilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycanda ekoloji mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə "Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi" fəxri adı verilsin:

 

Bağırova Mehriban Faiq qızı

Nağıyev Vasif Nağı oğlu

Tağıyeva Umayra Rauf qızı

 


İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 22 may 2009-cu il

№ 298