Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarinin 90 illiyi (1919-2009) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalinin təsis edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır :

I. Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı təsis edilsin.

II. Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992-ci il, № 23, maddə 996; 1993-c il, № 23, maddə 676; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 251; 2003-c il, № 12, I kitab, maddə 677; 2005-ci il, № 4, maddə 291; 2006-cı il, № 10, maddə 846; 2007-ci il, № 3, maddə 213; 2008-ci il, № 6, maddələr 452, 472) 2-ci maddəsinə aağıdakı məzmunda on doqquzuncu abzas əlavə edilsin:

Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) yubiley medalı..

III. Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).

IV. Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı əhəri, 30 iyun 2009-cu il.

№ 850-IIIQ

 

 

Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il

30 iyun tarixli 850-IIIQ nmrəli Qanunu ilə

TƏSDİQ EDİLMİDİR

 

 

 

Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarinin 90 illiyi (1919-2009) Azərbaycan Respublikasının yubiley medali haqqinda

 

ƏSASNAMƏ

 

1. Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarında vəzifələrini nmunəvi yerinə yetirən, diplomatik xidmətdə yksək nəticələr əldə edən diplomatik xidmət orqanlarının diplomatik xidmət əməkdaları, diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keirən əxslər, diplomatik xidmət orqanlarının veteranları, habelə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələrinin inkiaf etdirilməsində fəal itirak edən və diplomatik xidmət orqanlarının inkiafında xsusi xidmətləri olan digər əxslər təltif edilirlər.

2. Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci bəndində gstərilən əxslər Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təltif edilirlər.

3. Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı dn sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda onlardan sonra taxılır.

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il

30 iyun tarixli 850-IIIQ nmrəli Qanunu ilə

TƏSDİQ EDİLMİDİR

 

 

 

Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarinin 90 illiyi (1919-2009) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalinin

 

TƏSVİRİ

 

Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı bilavasitə dairəvi medaldan və dzbucaqlı lvhədən ibarətdir.

Medalın diametri 35 mm-dir, hər iki z qızılı rəngli dairəvi metal lvhədən ibarətdir, iərisində iki dairə yerlədirilmidir. Birinci dairədə yuxarı qvs boyunca AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI, aağı qvs boyunca DİPLOMATİK XİDMƏTİ szləri həkk olunmudur. Medalın ikinci dairəsinin mərkəzində yer krəsinin ərti təsviri fonunda qızılı rəngli qabarıq 90 rəqəmi və il szndən ibarət emblem, habelə emblemdən aağıda 1919-2009 rəqəmləri həkk olunmudur.

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, ortada yuxarı hissədə qızılı rəngli qabarıq 90 rəqəmi, ondan aağıda AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DİPLOMATİK XİDMƏTİ szləri və 1919-2009 rəqəmləri həkk olunmudur.

Medal paltara bərkidilmək n elementi olan, 27 mm x 39 mm ldə, aağıya doğru bucaq altında kəsilən metal lvhəyə halqa və ilgək vasitəsilə birlədirilir. Lvhə hər birinin eni 1,5 mm olan 4 qızılı zolaqdan və onların arasında yerləən, hər birinin eni 7 mm olan və Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağının rənglərini əks etdirən 3 maili zolaqdan ibarətdir. Lvhənin st hissəsinə eni 4 mm olan qızılı təbəqə bərkidilir.

Medala 27 mm x 9 mm ldə paltara bərkidilmək n elementi olan, metaldan dzəldilmi və zərində hər birinin eni 1,5 mm olan 4 qızılı zolaqdan və onların arasında yerləən, hər birinin eni 7 mm olan və Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağının rənglərini əks etdirən maili zolaqdan ibarət qəlib əlavə olunur.