"Hava gəmilərində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikası 1963-cü il sentyabrın 14-də Tokio şəhərində imzalanmış "Hava gəmilərində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında" Konvensiyaya qeyd-şərtlə (qeyd-şərtin mətni əlavə olunur) qoşulsun.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 dekabr 2003-cü il
№ 546-IIQD