"Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında" Stokholm Konvensiyasına qoşulmaq barəsində

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikası "Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında" 2001-ci il 22 may tarixli Stokholm Konvensiyasına qoşulsun.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 dekabr 2003-cü il
№ 554-IIQ