A. H. Əliyevin Naxıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonu İcra hakimiyyətinin başısı təyin edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Aftandil Həsən oğlu Əliyev Naxıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonu İcra hakimiyyətinin başısı təyin edilsin.


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 9 noyabr 1999-cu il
№ 258