AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİ

 

QƏRAR

 

Q/07-12

 

Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2012-i il

 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə uçotu Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 8 fevral tarixli 586 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinin və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2012-ci il 13 fevral tarixli 593 nömrəli Fərmanının 6-cı hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 20.2-ci20.3-cü maddələrini və 1994-cü il 08 fevral tarixli 782 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsinin 25-ci maddəsini rəhbər tutaraq QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə uçotu Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Xarici İşlər Nazirliyi üzrə 08 iyul 2000-ci il tarixli 5 nömrəli Əmr qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3. Hüquqi təminat idarəsi bu Qərarın üç gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsini təmin etsin.

 

Nazir Elmar Məmmədyarov

 

 


Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının

xarici ölkələrdə uçotu Qaydaları

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 08 fevral tarixli 782 nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsinin 25-ci maddəsinə, Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 yanvar tarixli 16 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 8.34-cü bəndinə müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının konsulluqları (yəni, səfirliyin konsulluq şöbəsi, baş konsulluq, konsulluq, vitse konsulluq və konsulluq agentliyi) xarici ölkələrdə konsulluq dairəsində daimi və müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının uçotunu aparırlar.

1.2. Azərbaycan Respublikasının konsulluqları olmayan xarici ölkələrdə daimi və müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının uçotu həmin xarici ölkələrdə akkreditə edilmiş Azərbaycan Respublikasının konsulluqları tərəfindən aparılır.

1.3. Xarici ölkələrdə daimi və müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının konsulluq uçotuna alınması onların hüquqlarının, qanuni maraqlarının və təhlükəsizliklərinin qorunması məqsədilə aparılır.

1.4. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının konsulluq uçotuna alınması ödənişsiz yerinə yetirilir.

 

2. Xarici ölkələrdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası

vətəndaşlarının uçotu

 

2.1. Xarici ölkənin səlahiyyətli orqanları tərəfindən verilmiş müvafiq sənəd əsasında həmin ölkədə daimi yaşayan (bundan sonra: daimi yaşayan) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları yaşadıqları əraziyə akkreditə edilmiş Azərbaycan Respublikasının konsulluğunda uçota alınırlar.

2.2. Uçot zamanı xüsusi formalı uçot kartoçkası (Əlavə 1) doldurulur, uçota alınan vətəndaşın rəngli fotoşəkili (3,5 x 4,5 ölçülü) uçot kartoçkasına yapışdırılır və həmin vətəndaşın şəxsiyyətini və xarici ölkədə daimi yaşamaq icazəsinə malik olmasını təsdiq edən sənədlərin kserosurətləri əlavə olunur.

2.3. Uçota alınan zaman, vətəndaşın pasportunda Azərbaycan Respublikasının (konsulluğun adı)da uçota alınmışdır. Tarix:_____ İmza:_____ sözləri əks olunmuş ştamp vurulur, konsulluğun vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanaraq, gerbli möhürlə təsdiq edilir.

2.4. Xarici dövlətlərlə müvafiq beynəlxalq müqavilə bağlanmış olduğu halda, vətəndaşın ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək hüququ onun şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında həyata keçirilərsə və həmin vətəndaş xarici ölkədə daimi yaşayarsa, onun uçota alınması zamanı Azərbaycan Respublikasının konsulluğunun vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanmış və gerbli möhürlə təsdiq edilmiş uçota alınması barədə sərbəst formada yazılmış arayış verilir.

 

3. Xarici ölkələrdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası

vətəndaşlarının hərbi uçotu

 

3.1. Azərbaycan Respublikasının konsulluğu xarici ölkələrdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hərbi uçotunu aparır, kişi cinsindən olan 18 yaşına çatmış vətəndaşların həqiqi hərbi xidmətə çağırılmaları məqsədilə onların Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin müvafiq yerli idarə, şöbə və bölməsinə gəlmələri barədə xəbərdar edir. Həmin vətəndaşlar üçün doldurulmuş uçot kartoçkasında hərbi vəzifəlilər üçün hərbi vəzifəli, çağırışçılar üçün çağırışçı qeydləri edilir.

3.2. 18 yaşına çatmış çağırışçıların siyahısı tərtib edilir və həmin siyahı ildə iki dəfə (martda və sentyabrda) Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə göndərilir.

 

4. Xarici ölkələrdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası

vətəndaşlarının uçotdan çıxarılması

 

4.1. Xarici ölkələrdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları uçota alındıqları konsulluq dairəsində daimi yaşayış uçotundan çıxmaq üçün müraciət etdikləri, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxdıqları, vəfat etdikləri, barələrində itkin düşmə və ya vəfat etmə haqqında məhkəmənin qərarı olduğu hallarda uçotdan çıxarılırlar.

4.2. Uçotdan çıxarılma zamanı, uçot kartoçkasında uçotdan çıxarılmanın səbəbləri və tarixi barədə qeyd yazılır və uçot kartoçkası uçotdan çıxarılmış şəxslər üçün nəzərdə tutulan qovluqda saxlanılır.

4.3. Uçotdan çıxarılma zamanı, vətəndaşın pasportunda __________________ ilə

(səbəb)

əlaqədar Azərbaycan Respublikasının (konsulluğun adı)da uçotdan çıxarıldı. Tarix:_____ İmza:_____ sözləri əks olunmuş ştamp vurulur, konsulluğun vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanaraq, gerbli möhürlə təsdiq edilir.

4.4. Xarici dövlətlərlə müvafiq beynəlxalq müqavilə bağlanmış olduğu halda, vətəndaşın ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək hüququ onun şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında həyata keçirilərsə və həmin vətəndaş xarici ölkədə daimi yaşayarsa, onun uçotdan çıxarılması zamanı Azərbaycan Respublikasının konsulluğunun vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanmış və gerbli möhürlə təsdiq edilmiş uçotdan çıxarılması barədə sərbəst formada yazılmış arayış verilir.

4.5. Uçotdan çıxarılmış vətəndaşların uçot kartoçkaları 2 il saxlanılır və sonra müvafiq akt tərtib edilərək, ləğv edilir.

 

5. Xarici ölkələrdə müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının uçotu

 

5.1. Üç aydan artıq müddətə xarici ölkəyə işləməyə ezam olunmuş, təhsil ilə bağlı və ya şəxsi qaydada (qonaq, müalicə və digər məqsədlə) səfər etmiş (bundan sonra: müvəqqəti yaşayan) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müvafiq olaraq işlədikləri, təhsil aldıqları, müalicə olunduqları və ya yaşadıqları əraziyə akkreditə edilmiş Azərbaycan Respublikasının konsulluğunda uçota alınırlar.

5.2. Uçot zamanı xüsusi formalı uçot kartoçkası (Əlavə 2) doldurulur və xarici ölkədə müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin kserosurəti əlavə olunur.

5.3. Xarici ölkələrdə müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qeydiyyatı ilə bağlı onların pasportlarında heç bir qeyd aparılmır. Vətəndaş arzu etdiyi təqdirdə onun müvəqqəti yaşayış uçotunda olması barədə konsulluq tərəfindən sərbəst formada yazılmış arayış verilir.

5.4. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı xarici ölkədə müvəqqəti yaşayış müddətinin bitməsi ilə əlaqədar xarici ölkəni tərk etdiyi tarixdən sonra onun uçot kartoçkası 2 il saxlanılır və sonra müvafiq akt tərtib edilərək, ləğv edilir.

 

6. Uçot kartoçkalarına əlavə məlumatların daxil edilməsi

 

6.1. Uçot aparıldıqdan sonra uçot məlumatlarında dəyişikliklər baş verərsə, uçot kartoçkasında müvafiq qeydlər və düzəlişlər edilir. Kartoçka blankında əlavə yazılar üçün yer qalmadıqda köhnə uçot kartoçkasına yenisi tikilir.

6.2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının uçot kartoçkaları daimi və müvəqqəti yaşayış qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulmuş kartotekalarda əlifba sırası ilə ayrıca saxlanılır. Soyad dəyişdirildikdə yeni uçot kartoçkası doldurulur. Köhnə kartoçka isə kartotekada əvvəlki yerində saxlanılır və həmin kartoçkada qeyd yazılır: _______________ soyadda kartoçkaya bax (yeni soyad göstərilir).

6.3. Uçota alınmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 16 yaşadək uşaqları valideynlərindən birinin uçot kartoçkasında qeyd olunur. Bu halda, həmin uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin və valideynlərinin nikah haqqında şəhadətnaməsinin (olduğu halda) kserosurətləri valideyninin kartoçkasına əlavə olunur. 16 yaşına çatmamış, xaricdə valideynsiz yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün ayrıca kartoçkalar doldurulur.

 

7. Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan Respublikası

vətəndaşlarının uçotu barədə hesabat verilməsi

 

7.1. Azərbaycan Respublikasının konsulluğu xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları barəsində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə illik hesabat verir. Həmin hesabat xüsusi forma üzrə tərtib edilir (Əlavə 3).

 

 


 

Əlavə 1

________________________________________________________

(Uçota alan konsulluğun adı)

 

 

Fotoşəkil

3,5x4,5

Xarici ölkədə daimi yaşayan

Azərbaycan Respublikası

vətəndaşının uçot kartoçkası

 

 

 

 

1. Soyad, ad, ata adı (əgər soyad və ad dəyişdirilmişdirsə, əvvəlki soyad və adlar göstərilməlidir)

 

 

 

2. Doğum tarixi (gün, ay, il) və yeri

 

 

 

3. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi və etibarlılıq müddəti

 

 

 

4. Təhsil və ixtisas

 

 

 

5. Azərbaycan Respublikası ərazisini tərk etdiyi tarix və səbəb

 

 

 

6. Xarici ölkədə yaşayış ünvanı, telefon nömrəsi, e-mail

 

 

 

7. İş yeri və tutduğu vəzifə

 

 

 

8. Hərbi vəzifə

 

 

 

9. Azərbaycan Respublikasındakı yaxın qohumun soyadı, adı, ata adı, ünvanı və telefon nömrəsi

 

 

 

10. Azərbaycan Respublikasına gediş-gəliş haqqında qeydlər

 

 

11. Vətəndaşla birgə yaşayan 16 yaşa qədər uşaqlar və digər əlavə məlumatlar

 

 

 

 

 

İmza _______________ ___ ______________ 20__ il

 

 

 


 

Əlavə 2

 

________________________________________________________

(Uçota alan konsulluğun adı)

 

Xarici ölkədə müvəqqəti yaşayan

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının uçot kartoçkası

 

 

1. Soyad, ad, ata adı

 

 

 

2. Doğum tarixi (gün, ay, il) və yeri

 

 

 

3. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi

 

 

 

4. Xarici ölkəyə giriş tarixi

 

 

 

5. Səfərin məqsədi

 

 

 

6. Xarici ölkədə müvəqqəti yaşayış ünvanı, telefon nömrəsi, e-mail

 

 

 

7. Azərbaycan Respublikasındakı yaxın qohumun soyadı, adı, ata adı, telefon nömrəsi və e-mail

 

 

 

8. Xarici ölkəni tərk etmə tarixi (Bu məlumat məlum olmadığı təqdirdə, dəqiqləşdirildikdən sonra konsulluğa bildirilir.)

 

 

9. Vətəndaşla birgə yaşayan 16 yaşa qədər uşaqlar barədə və digər əlavə məlumatlar

 

 

 

 

 

 

İmza _______________ ___ ______________ 20__ il

 

 

 


 

Əlavə 3

 

________________________________________________________

(Uçota alan konsulluğun adı)

 

Xarici ölkədə yaşayan Azərbaycan Respublikası

vətəndaşlarının uçotu haqqında hesabat

 

__________________________

(Tarix)

 

Xarici ölkədə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ümumi sayı

 

Xarici ölkədə müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ümumi sayı

 

 

İşləyənlər

 

 

 

Ezam olunanlar

 

 

İşləməyənlər

 

 

 

Təhsil alanlar

 

 

Məktəb yaşlı uşaqlar

 

 

 

 

Şəxsi qaydada

səfər edənlər

 

 

 

Məktəbə qədər uşaqlar

 

 

 

Uçotda olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ümumi sayı