Ciddi quraqlıq və/və yaxud səhralaşma baş verən ölkələrdə, xüsusilə də Afrikada səhralaşma ilə mübarizə üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyasına qoşulmaq barədə

 Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

 1. Azərbaycan Respublikası Ciddi quraqlıq və/və yaxud səhralaşma baş verən ölkələrdə, xüsusilə də Afrikada səhralaşma ilə mübarizə üzrə  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1994-cü il iyunun 17-də Paris şəhərində qəbul edilmiş Konvensiyasına qoşulsun.

 2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

 Bakı şəhəri, 24 aprel 1998-ci il

                    № 487-IQ