Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, 4, II kitab, maddə 251, 5, maddə 323, 12, maddə 835; 2001, 1, maddə 24, 7, maddə 455; 2002, 1, maddə 9, 5, maddələr 236, 248, 258, 6, maddə 326, 8, maddə 465; 2003, 6, maddələr 276, 279, 8, maddələr 424, 425, 12, I kitab, maddə 676; 2004, 1, maddə 10, 4, maddə 200, 5, maddə 321, 8, maddə 598, 10, maddə 762, 11, maddə 900; 2005, 1, maddə 3, 6, maddə 462, 7, maddə 575, 10, maddə 904, 11, maddə 994; 2006, 2, maddələr 71, 72, 75, 5, maddə 390, 12, maddələr 1008, 1020, 1028; 2007, 2, maddə 68, 5, maddə 398, 6, maddələr 560, 562, 579, 8, maddə 757, 10, maddələr 937, 941, 11, maddələr 1049, 1080, 1090, 12, maddə 1221; 2008, 6, maddələr 454, 461, 7, maddə 602, 10, maddə 884, 12, maddələr 1047, 1049; 2009, 5, maddə 315, 7, maddə 517, 12, maddə 953; 2010, 2, maddə 70, 3, maddələr 171, 178, 4, maddələr 275, 276, 7, maddə 591; 2011, 4, maddə 253, 6, maddə 472, 7, maddələr 587, 601, 621, 11, maddə 980, 12, maddə 1093; 2012, 2, maddə 45, 3, maddələr 193, 196, 7, maddələr 666, 669, 673; 11, maddə 1068, 12, maddə 1223; 2013, 1, maddə 14, 2, maddə 102, 4, maddə 364, 5, maddələr 459, 479, 481, 6, maddələr 594, 600, 11, maddələr 1264, 1286, 1312, 12, maddə 1492; 2014, 2, maddələr 89, 95; 4, maddə 327; 6, maddələr 618, 622; Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 13 fevral tarixli 1191-IVQD nömrəli, 6 mart tarixli 1222-IVQD və 1231-IVQD nömrəli qanunları) 240-cı maddəsinə aşağıdakı məzmunda Qeyd hissəsi əlavə edilsin:

Qeyd: Bu Məcəllədə göstərilən, narkotik vasitələrə və ya psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən və zəhərli maddələr, habelə onların külli miqdarı qanunla müəyyən edilir..

Maddə 2. Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 240-cı maddəsinin Qeyd hissəsində nəzərdə tutulan qanunla eyni gündə qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 29 may 2015-ci il

1298-IVQD