Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nmrəli Qanununun tətbiqi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nmrəli Qanununun 2016-cı il martın 1-dən tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

1.1. ay mddətində:

1.1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.1.3. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 42.2-ci maddəsinə uyğun olaraq inzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.1.4. həmin Məcəllənin 43.2-ci maddəsinə uyğun olaraq rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər zrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.1.5. həmin Məcəllənin 45 47, 122.1 və 125-ci maddələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dvlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya sistemi haqqında Əsasnamənin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. drd ay mddətində:

1.2.1. həmin Məcəllənin 94.10 və 94.11-ci maddələrinə uyğun olaraq inzibati xəta haqqında iş zrə icraat zamanı gtrlmş tez xarab olan mallar barəsində sərəncam verilməsi qaydasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla məyyən etsin;

1.2.2. həmin Məcəllənin 100.5 və 114.4-c maddələrinə uyğun olaraq inzibati xəta haqqında protokolun və səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən ıxarılan qərarın (qərardadın) formalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla məyyən etsin;

1.2.3. həmin Məcəllənin 452.1-ci maddəsinə uyğun olaraq yetkinlik yaşına atmayanlara dərman vasitələrinin buraxılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla məyyən etsin;

1.2.4. həmin Məcəllənin 94.9-cu maddəsinə uyğun olaraq inzibati xəta haqqında iş zrə icraat zamanı gtrlmş odlu silahın, onun patronlarının, digər silahın və dyş sursatının saxlanılması qaydasını məyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.3. beş ay mddətində:

1.3.1. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 25.4-c maddəsini və həmin Məcəllənin Xsusi hissəsinin mvafiq maddələrində nəzərdə tutulan cərimə məbləğlərini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan cərimə məbləğlərinin artırılması ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.3.2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi istisna olmaqla, qvvədə olan digər normativ hquqi aktlarda nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyalarının ləğv edilməsi və həmin sanksiyaların tətbiqinə əsas olan hquqpozmalara grə inzibati məsuliyyətin məyyən edilməsi ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;[1]

1.3.3. siqaretin əkilməsi qadağan olan yerləri məyyən edən Ttn və ttn məmulatı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci maddəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.3.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.4. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

3. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna tvsiyə edilsin ki, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlər barədə hər ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.

4. Məyyən edilsin ki:

4.1. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 40.0.3, 42.2, 43.1 (birinci, ikinci, nc hallarda), 43.2, 43.3, 97.1-ci maddələrində, 97.3-c maddəsinin birinci və nc cmlələrində, 127-1.2-ci (ikinci halda), 127-1.4-c (ikinci halda), 127-1.6-cı (ikinci halda) və 127-1.8-ci (ikinci halda) maddəsində, 127-2.4-c maddəsinin birinci cmləsində (birinci və nc hallarda) və ikinci cmləsində, 127-2.6 192.3, 231.2, 275.2, 354.0.8, 394.0.7 (ikinci halda), 395.1 (ikinci halda) maddələrində, 395-ci maddəsinin Qeyd hissəsində (ikinci halda), 395.1-1, 421, 428.7.3, 429.0.2, 435, 439.1, 439.2 (hər iki halda), 462 (ikinci halda), 463, 471, 472, 473.2, 473.3, 478-ci maddələrində, 478-ci və 548-ci maddələrinin adlarında, 538-1.4 538-1.6, 548.1, 548.2 və 548.3-c maddələrində, 552-ci maddəsinin adında və mətnində nəzərdə tutulmuş mvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keirir;[2]

4.1-1. həmin Məcəllənin 40.0.3, 421, 429.0.2, 435, 439.1, 439.2 (hər iki halda), 462, 463, 471, 472, 473.2, 473.3, 478-ci maddələrində, 478-ci və 548-ci maddələrinin adlarında, 548.1, 548.2 və 548.3-c maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası nəzərdə tutulur.[3]

4.2. həmin Məcəllənin 115.4.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş mvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası həyata keirir;

4.3. həmin Məcəllənin 37.6, 56.1, 56.3, 94.9, 94.10, 94.11, 100.5, 114.4-c maddələrində, 154.1-ci maddəsinin ikinci cmləsində, 212.2, 189.2, 248.1.3, 269.0.6, 290.1.3, 290.1.9-cu, 307.4-c maddələrində, 333-c maddəsinin Qeyd hissəsinin 2-ci bəndində, 340.1-ci və 393-1.3-c maddələrində nəzərdə tutulmuş mvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keirir;[4]

4.4. həmin Məcəllənin 16.4-c maddəsində, 16-cı maddəsinin Qeyd hissəsinin 1-ci bəndində və 114.2.2-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Mdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Təhlkəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sərhəd Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xsusi Dvlət Mhafizə Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə Dvlət Xidməti nəzərdə tutulur;

4.5. həmin Məcəllənin 28.1, 57.3, 59.2-ci maddələrində, 154.1-ci maddəsinin birinci cmləsində, 154.1-1-ci maddəsində (birinci halda), 154.1-2-ci maddəsinin ikinci cmləsində, 154.9, 168, 395.1-ci (birinci halda) maddələrində, 395-ci maddəsinin Qeyd hissəsində (birinci halda), 454, 531.1, 531.2 və 608.1-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur;[5]

4.6. həmin Məcəllənin 37.3, 162.3, 163, 213.0.2, 219, 428.4, 562.1 və 562.2-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;[6]

4.7. həmin Məcəllənin 40.0.3-c maddəsində və 44-c maddəsinin adında və mətnində mvafiq icra hakimiyyəti orqanları dedikdə, bu Fərmanın 5-ci hissəsində gstərilmiş inzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri, dvlət komitələri və digər mvafiq icra hakimiyyəti orqanları, habelə yerli icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur;

4.8. həmin Məcəllənin 81.2, 110.3-c maddələrində, 122.1-ci maddəsinin birinci cmləsində, 122.2, 122.5, 123.1, 123.2-ci maddələrində, 124.4-c maddəsinin birinci və drdnc cmlələrində, 124.5, 124.6, 125.1, 125.2.3 (birinci halda), 125.3 (ikinci halda), 125.6, 126.3, 127-1.1, 127-1.4 (nc halda), 127-1.6-cı (nc halda) maddələrində, 127-2.1-ci maddəsinin ikinci cmləsində, 127-2.2-ci maddəsində, 127-2.4-c maddəsinin birinci cmləsində (ikinci halda) və 339.5-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sistemi dedikdə, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dvlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya sistemi nəzərdə tutulur;[7]

4.9. həmin Məcəllənin 87.3, 88.1.1, 96.1.6, 97.1-ci maddələrində, 97.3-c maddəsinin birinci və nc cmlələrində, 97.4, 98-ci maddələrində, 124.1-ci maddəsinin ikinci və nc cmlələrində, 125.5, 127-1.2 (birinci halda), 127-1.3, 127-1.4 (birinci halda), 127-1.6 (birinci halda), 127-1.8-ci (birinci halda) maddələrində, 127-2.4-c maddəsinin birinci cmləsində (birinci və nc hallarda) və ikinci cmləsində (hər iki halda), 127-2.6, 152.2, 156.2, 327.3, 339.4, 345.2, 352.0.11, 354.0.8 (yol hərəkətinin təhlkəsizliyi sahəsində), 428.5, 590.1, 590.2, 592, 597.0.2 və 597.0.3-c maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur;[8]

4.10. həmin Məcəllənin 88.1.2-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sərhəd Xidməti nəzərdə tutulur;

4.11. həmin Məcəllənin 88.1.4 və 293.6-cı maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Mdafiə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.11-1. həmin Məcəllənin 88.1.5-1-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dvlət Təhlkəsizliyi Xidməti nəzərdə tutulur; [9]

4.12. həmin Məcəllənin 88.1.6, 150.16, 155.2, 155.3, 155.5, 578.5 və 578.6-cı maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Miqrasiya Xidməti nəzərdə tutulur;[10]

4.13. həmin Məcəllənin 92.3-c, 550.1-ci, 550.2-ci (ikinci halda) və 550.4-c maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Xsusi Dvlət Mhafizə Xidməti nəzərdə tutulur;[11]

4.14. həmin Məcəllənin 122.1-ci maddəsinin ikinci cmləsində, 125.1, 125.2.1, 125.2.2, 125.3, 125.6 və 339.5-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanının informasiya sistemi dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə Dvlət Agentliyinin ASAN dəniş sistemi nəzərdə tutulur;[12]

4.15. həmin Məcəllənin 125.2.3 (ikinci halda), 125.4 (birinci halda), 370-1.0.1 və 370-1.0.3-c maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzərdə tutulur;[13]

4.15-1. həmin Məcəllənin 127-1.2-ci (ikinci halda), 127-1.4-c (ikinci halda), 127-1.6-cı (ikinci halda) və 127-1.8-ci (ikinci halda) maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum dedikdə, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dvlət Agentliyi nəzərdə tutulur;[14]

4.16. həmin Məcəllənin 125.4 və 150.4-c maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının informasiya sistemləri dedikdə, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dvlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya sistemi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə Dvlət Agentliyinin ASAN dəniş sistemi nəzərdə tutulur;[15]

4.17. həmin Məcəllənin 150.11-ci maddəsinin altıncı cmləsində, 150.13-c maddəsinin drdnc cmləsində, 154.1-1-ci maddəsində (ikinci halda), 528-1.1-ci maddəsində, 580-ci maddəsində, 581-ci maddəsinin adında və mətnində, 602.2.1, 602.2.2, 602.2.3-c maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı, 549-cu maddəsində isə bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keirən orqan dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;[16]

4.18. həmin Məcəllənin 152.3-c maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi (kiik həcmli gəmilərə mnasibətdə) və Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi (digər gəmilərə mnasibətdə) nəzərdə tutulur;[17]

4.19. həmin Məcəllənin 152.4, 234.0.1, 253.3.4, 253-1.1.3, 253-1.2.1, 269.0.5-ci maddələrində, 541-ci maddəsinin adında və mətnində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi nəzərdə tutulur;[18]

4.20. həmin Məcəllənin 194-c maddəsində 195.1-ci, 195.2-ci, 477-ci maddələrində, 539-cu maddəsinin adında, 539.1, 539.2, 540.1, 540.2 və 556.3-c maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur;[19]

4.21. həmin Məcəllənin 195.1 və 195.2-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanları dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sosial Mdafiə Fondu və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur; [20]

4.22. həmin Məcəllənin 198.0.9-cu maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Statistika Komitəsi nəzərdə tutulur;

4.22-1. həmin Məcəllənin 213.0.2-ci və 289.0.3-c maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlkəsizliyi Agentliyi nəzərdə tutulur; [21]

4.22-2. həmin Məcəllənin 219-cu maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, qida məhsullarının istehsalı, qablaşdırılması, saxlanması, emalı, utilizasiyası və məhv edilməsi n nəzərdə tutulan məssisələrin, onların buraxılış komplekslərinin, binalarının, qurğularının layihələndirilməsinə, tikilməsinə, yenidən qurulmasına, təkmilləşdirilməsinə, yeni texnika ilə təchiz olunmasına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlkəsizliyi Agentliyi, digər hallarda isə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.23. həmin Məcəllənin 231.2-ci maddəsində orqan (qurum) dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, tabeliyindəki dvlət qoruqlarının ərazisində yerləşən mədəni sərvətlərə mnasibətdə trədildikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Turizm Agentliyi, İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq və Qala Dvlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində yerləşən mədəni sərvətlərə mnasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi nəzərdə tutulur;[22]

4.24. həmin Məcəllənin 248.1.1 və 248.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş mvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsi (Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sərhəd Xidməti və rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırmaqla) həyata keirir;

4.24-1. həmin Məcəllənin 253-1.2.2-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, istifadəsində olan torpaq sahələrinə mnasibətdə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, digər torpaq sahələrinə (bələdiyyə mlkiyyətində olan torpaq sahələri istisna olmaqla) mnasibətdə isə yerli icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur;[23]

4.25. həmin Məcəllənin 276.2-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.26. həmin Məcəllənin 284.1-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi nəzərdə tutulur; [24]

4.27. həmin Məcəllənin 311 və 394.0.7-ci (birinci halda) maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi nəzərdə tutulur; [25]

4.28. həmin Məcəllənin 342.1.9-cu maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanları dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.29. həmin Məcəllənin 352.0.1-ci maddəsində və 552-ci maddəsinin adında və mətnində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzərdə tutulur;[26]

4.29-1. həmin Məcəllənin 552-ci maddəsinin adında və mətnində orqan (qurum) dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə mntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımaya və taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşımaya mnasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi nəzərdə tutulur;[27]

4.30. həmin Məcəllənin 394.0.4, 432.2 və 515.0.1-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə Dvlət Komitəsi nəzərdə tutulur;[28]

4.30-1. həmin Məcəllənin 516.0.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş mvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə Dvlət Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq həyata keirirlər;[29]

4.31. həmin Məcəllənin 403 və 405-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə bilavasitə tabe olan vergi orqanları, habelə Naxıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şbələri, Naxıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə Dvlət Komitəsi və Naxıvan Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə İdarəsi nəzərdə tutulur;

4.32. həmin Məcəllənin 421, 429.0.2-ci maddələrində, 548-ci maddəsinin adında, 548.1 və 548.2-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar zrə Dvlət Komitəsi nəzərdə tutulur;[30]

4.33. həmin Məcəllənin 43.1-ci maddədə (drdnc halda) mvafiq icra hakimiyyəti orqanı, 602-1.1-ci maddəsində səlahiyyətli orqan dedikdə, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;[31]

4.34. həmin Məcəllənin 43.1 (birinci halda), 394.0.7, 395.1-1 və 428.7.3-c maddələrində qurum dedikdə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Reklam Agentliyi, İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq və Qala Dvlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində isə İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Bakı şəhərində yerləşən Dənizkənarı Milli Parkın ərazisinə mnasibətdə isə Dənizkənarı Bulvar İdarəsi nəzərdə tutulur;[32]

4.34-1. həmin Məcəllənin 428.3-c maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi nəzərdə tutulur;[33]

4.35. həmin Məcəllənin 432.1-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.36. həmin Məcəllənin 461.1, 461.2-ci maddələrində, 545-ci maddəsinin adında və mətnində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.37. həmin Məcəllənin 411-1.1, 462 (birinci halda) və 465-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;[34]

4.38. həmin Məcəllənin 477-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sosial Mdafiə Fondu nəzərdə tutulur;[35]

4.39. həmin Məcəllənin 479, 481, 482.3, 484-c maddələrində, 485-ci maddəsinin adında, 485.1-ci və 486-cı maddələrində, 487-ci maddəsinin adında, 487.1 487.4, 488 (hər iki halda), 489, 491.2, 491.3, 492.1 və 493-c maddələrində, 494, 495, 506 və 546-cı maddələrinin adında və mətnində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Gmrk Komitəsi nəzərdə tutulur;[36]

4.40. həmin Məcəllənin 516.0.2-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə Dvlət Komitəsi və yerli icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur;

4.41. həmin Məcəllənin 537-ci maddəsinin adında, 537.1, 537.2-ci və 538-1.4 538-1.6-cı maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi nəzərdə tutulur;[37]

4.41-1. həmin Məcəllənin 538-1.4 538-1.6-cı maddələrində qurum dedikdə Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi publik hquqi şəxs nəzərdə tutulur;[38]

4.42. həmin Məcəllənin 542-ci maddəsinin adında və mətnində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.43. həmin Məcəllənin 543-c maddəsinin adında və mətnində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.43-1. həmin Məcəllənin 544.1-ci və 544.2-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, qida məhsulları, dvlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yklərin istehlakılarının hquqlarının mdafiəsi hallarında Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlkəsizliyi Agentliyi, digər hallarda isə Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi nəzərdə tutulur;

4.43-2. həmin Məcəllənin 550.2-ci (birinci halda) maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Təhlkəsizliyi Xidməti, "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti nəzərdə tutulur.[39]

4.44. həmin Məcəllənin 555.1-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.45. həmin Məcəllənin 557.1, 557.2 və 561-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsi nəzərdə tutulur;

4.46. həmin Məcəllənin 558.2-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrfatı Aıq Səhmdar Cəmiyyəti, rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur;

4.47. həmin Məcəllənin 573.1 və 573.2-ci maddələrində mvafiq icra hakimiyyəti orqanları dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Gmrk Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sərhəd Xidməti nəzərdə tutulur;

4.47-1. həmin Məcəllənin 592-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş mvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Mdafiə Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Dvlət Təhlkəsizliyi Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası Dvlət Sərhəd Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Xsusi Dvlət Mhafizə Xidmətinin rəyləri nəzərə alınmaqla) həyata keirir;[40]

4.47-2. həmin Məcəllənin 596-cı maddəsinin Qeyd hissəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Təhlkəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xsusi Dvlət Mhafizə Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sərhəd Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə Dvlət Xidməti nəzərdə tutulur;[41]

4.48. həmin Məcəllənin 597.0.1-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici hquqi şəxslər, yaxud əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən təsis edilmiş hquqi şəxslərə, o cmlədən birbaşa və ya dolayı yolla xarici kapitalın iştirakı ilə yaradılmış hquqi şəxslərə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Təhlkəsizliyi Xidməti, digər hquqi şəxslərə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.48-1. həmin Məcəllənin 602-1.1-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və ya mvafiq olaraq, Naxıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyi nəzərdə tutulur;[42]

4.49. həmin Məcəllənin 603.1 603.3, 604, 605, 606.2.1, 606.2.3, 606.3 və 609.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş mvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə Dvlət Xidmətinin yerli idarə, şbə və blmələri həyata keirirlər;

4.50. həmin Məcəllənin 43.1-ci (ikinci və nc hallarda), 395.1-ci maddələrində və 395-ci maddəsinin Qeyd hissəsində qurum dedikdə Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dvlət Agentliyi nəzərdə tutulur;[43]

4.51. həmin Məcəllənin 40.0.3-c maddəsində qurum dedikdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dvlət Agentliyi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi və İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi nəzərdə tutulur;

4.52. həmin Məcəllənin 97.1-ci maddəsində, 97.3-c maddəsinin birinci cmləsində, 127-2.4-c maddəsinin birinci cmləsində (birinci və nc hallarda) və ikinci cmləsində, 127-2.6-cı maddəsində orqan (qurum) dedikdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində həmin Məcəllənin 346.1-ci və ya 346.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı trətmiş şəxs nəqliyyat vasitəsinin yanında olmadığı və həmin nəqliyyat vasitəsinin yol hərəkəti və piyadaların hərəkətinə maneə yaratdığı hallara, habelə həmin Məcəllənin 346-1.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallara mnasibətdə isə Bakı Nəqliyyat Agentliyi nəzərdə tutulur;

4.53. həmin Məcəllənin 97.3-c maddəsinin nc cmləsində orqan (qurum) dedikdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur;

4.54. həmin Məcəllənin 354.0.8-ci maddəsində orqan (qurum) dedikdə yol hərəkətinin təhlkəsizliyi sahəsində Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, habelə Bakı şəhərinin inzibati ərazisində Bakı Nəqliyyat Agentliyi, sərnişin və yk daşımaları sahəsində Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində sərnişin daşımaya mnasibətdə isə Bakı Nəqliyyat Agentliyi nəzərdə tutulur.[44]

5. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 40.0.3-c maddəsinə mvafiq olaraq məyyən edilsin ki:

5.1. həmin Məcəllənin 157, 209, 212.1, 212.4, 227, 266.3, 266.4, 290.1.1 290.1.6, 290.2 (baxılması səlahiyyətlərinə aid edilmiş maddələr zrə), 306, 322.0.2, 322.0.8, 323, 326-1, 327.1 327.7, 328 331, 332.1 332.3, 333.1, 334.1, 335.1 335.4, 336, 337.1 337.4, 338.1 338.6, 339.1, 339.1-1, 342.1.1 342.1.8, 342.1.10, 342.1.11, 342.2 342.7, 343.1, 343.4, 344, 345, 347, 352.0.1, 352.0.3, 352.0.6, 352.0.11, 352.0.12, 353.1 353.4, 353.6, 354.0.1, 354.0.4, 354.0.7, 355 358, 428.5, 443.2, 457-1.1.1, 457-1.1.2, 457-1.2, 510, 513, 514, 517.0.1 517.0.6, 517.0.9 517.0.13, 520, 521, 523, 524, 563.1, 564, 565, 583 586, 588, 589, 590.1, 591 və 593-c maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi baxır;[45]

5.2. həmin Məcəllənin 189.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə yerli icra hakimiyyəti başısının şəhər, qəsəbə, kənd və ya sahə inzibati ərazi dairəsi zrə nmayəndəlikləri baxırlar;[46]

5.3. həmin Məcəllənin 191.2 və 477-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sosial Mdafiə Fondu baxır; [47]

5.4. həmin Məcəllənin 191.2-ci, 192 194-c, 195.2-ci, 198 203-c, 469.2-ci, 477-ci, 477-1-ci, 539, 540, 556 və 576-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi baxır;[48]

5.5. həmin Məcəllənin 195.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sosial Mdafiə Fondu və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxırlar;[49]

5.6. həmin Məcəllənin 210, 211, 213.0.3, 213.0.4 (tibb məssisələrində yayımlanmasına mnasibətdə), 214 218, 219 (qida məhsullarının istehsalı, qablaşdırılması, saxlanması, emalı, utilizasiyası və məhv edilməsi n nəzərdə tutulan məssisələrin, onların buraxılış komplekslərinin, binalarının, qurğularının layihələndirilməsi, tikilməsi, yenidən qurulması, təkmilləşdirilməsi, yeni texnika ilə təchiz olunması halları istisna olmaqla), 225.1 (qidaların tərkibinə dopinq vasitələri əlavə etməklə onların saxtalaşdırılması və ya satılması halları istisna olmaqla), 265, 428.4 (bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin dərman vasitəsi olmadığı barədə məlumat verilmədən reklam edilməsi halları istisna olmaqla), 428.4-1 və 452-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi baxır;[50]

5.6-1. həmin Məcəllənin 213.0.1, 213.0.2, 213.0.4 (hamilə qadınlar və analar arasında yayımlanmasına mnasibətdə), 219 (qida məhsullarının istehsalı, qablaşdırılması, saxlanması, emalı, utilizasiyası və məhv edilməsi n nəzərdə tutulan məssisələrin, onların buraxılış komplekslərinin, binalarının, qurğularının layihələndirilməsinə, tikilməsinə, yenidən qurulmasına, təkmilləşdirilməsinə, yeni texnika ilə təchiz olunmasına mnasibətdə), 220, 225.1 (qidaların tərkibinə dopinq vasitələri əlavə etməklə onların saxtalaşdırılmasına və ya satılmasına mnasibətdə), 288, 289, 428.4-c (bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin dərman vasitəsi olmadığı barədə məlumat verilmədən reklam edilməsinə mnasibətdə) maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlkəsizliyi Agentliyi baxır;[51]

5.7. həmin Məcəllənin 212.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi baxır;

5.7-1. həmin Məcəllənin 212.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi baxır;[52]

5.8. həmin Məcəllənin 222-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlkəsizliyi Agentliyi baxır; [53]

5.9. həmin Məcəllənin 223, 224, 225.2 və 226-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi baxır;

5.10. həmin Məcəllənin 228, 233, 243.0.2, 243.0.7, 243.0.8 və 243.0.9-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxırlar;

5.11. həmin Məcəllənin 230, 234, 236 - 242, 243.0.3, 243.0.5, 243.0.6, 244 (meşə fondu torpaqlarına aid hissəsində), 253, 253-1.2 - 253-1.4, 254 - 261, 264.0.1, 264.0.4, 264.0.6, 264.0.7, 266.1, 266.2, 269, 271, 273, 274, 275, 291, 292 və 541-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi baxır;[54]

5.12. həmin Məcəllənin 231.1, 480 505, 507, 509 və 546-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Gmrk Komitəsi baxır;

5.13. həmin Məcəllənin 231.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, bu inzibati xətalar tabeliyindəki dvlət qoruqlarının ərazisində yerləşən mədəni sərvətlərə mnasibətdə trədildikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Turizm Agentliyi, İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq və Qala Dvlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində yerləşən mədəni sərvətlərə mnasibətdə trədildikdə isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi baxır;[55]

5.14. həmin Məcəllənin 231.3 və 231.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə mədəni irsə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, təbii irsə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, bu inzibati xətalar tabeliyindəki dvlət qoruqlarının ərazisində yerləşən mədəni sərvətlərə mnasibətdə trədildikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Turizm Agentliyi, İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq və Qala Dvlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində trədildikdə isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi baxır;

5.15. həmin Məcəllənin 232, 283, 284.1, 284.3, 285, 287, 290.1.7 290.1.9, 290.2 (baxılması səlahiyyətlərinə aid edilmiş maddələr zrə) və 340.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi baxır;[56]

5.16. həmin Məcəllənin 235, 243.0.4, 268, 276, 277, 311, 518, 519, 536 və 543-c maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi baxır;

5.17. həmin Məcəllənin 243.0.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə yerin təkindən istifadə ilə əlaqədar işlərin təhlkəsiz aparılması tələblərinin pozulması hissəsində Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi, yer təkinin və ətraf mhitin mhafizəsi zrə standartların (normaların, qaydaların) tələblərinin pozulması hissəsində Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yer təkinin və ətraf mhitin mhafizəsi zrə standartların (normaların, qaydaların) tələblərini pozmaqla torpaq və ya qum ehtiyatlarının əldə edilməsinə mnasibətdə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi baxır;

5.18. həmin Məcəllənin 244 (meşə fonduna aid olan torpaqlar istisna olmaqla), 245 248, 250, 251.2 və 557-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsi baxır;

5.18-1. həmin Məcəllənin 244-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsi və ya Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi baxır;[57]

5.19. həmin Məcəllənin 251.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerquruluşu və kadastr məqsədləri n daimi fəaliyyət gstərən geodeziya istinad məntəqələrinin sıradan ıxarılması ilə əlaqədar inzibati xətalar haqqında işlərə isə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsi baxır;

5.20. həmin Məcəllənin 252-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi baxır;

5.21. həmin Məcəllənin 270.0.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, xsusi (sahəvi) təyinatlı geodeziya materiallarının və məlumatlarının, avadanlığının və cihazlarının ticarət dvriyyəsinə daxil edilməsi ilə əlaqədar inzibati xətalar haqqında işlərə isə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsi baxır;

5.22. həmin Məcəllənin 270.0.2 və 270.0.3-c maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerquruluşu və kadastr məqsədləri n daimi fəaliyyət gstərən geodeziya istinad məntəqələrinin korlanması, yaxud məhv edilməsi, yerlərinin dəyişdirilməsi, habelə belə məntəqələrin yenidən qurulması, yaxud yeni məntəqələrin quraşdırılması ilə əlaqədar inzibati xətalar haqqında işlərə isə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsi baxır;

5.23. həmin Məcəllənin 272-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi baxır;

5.24. həmin Məcəllənin 278-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxırlar;

5.25. həmin Məcəllənin 279 282-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi baxır;

5.26. həmin Məcəllənin 293 299, 319.6 və 320.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi baxır;

5.27. həmin Məcəllənin 300 305, 319.2 319.4, 320.2 320.4 , 322.0.3 322.0.6 və 325.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi baxır;

5.27-1. həmin Məcəllənin 322.0.3 - 322.0.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi, taksi minik avtomobilində ttn əkilməsinə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə mntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımaya mnasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi baxır;[58]

5.27-2. həmin Məcəllənin 322.0.9-cu və 322.0.10-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi baxır;[59]

5.28. həmin Məcəllənin 307 309, 312 318, 319.5 və 320.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi baxır;

5.29. həmin Məcəllənin 310-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə kiik həcmli gəmilərə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi, digər gəmilərə mnasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi baxır;

5.30. həmin Məcəllənin 319.1, 320.1, 393, 393-1.5, 395.1 (həmin əməlin Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dvlət Agentliyinin sərəncamına verilmiş torpaq sahəsində bu qurumun sərəncamında olduğu mddətdə trədilməsi halları istisna olmaqla), 395.2 (həmin əməlin Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dvlət Agentliyinin sərəncamına verilmiş torpaq sahəsində bu qurumun sərəncamında olduğu mddətdə trədilməsi halları istisna olmaqla), 396, 397, 400, 455.1 və 587-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanları baxırlar;[60]

5.30-1. həmin Məcəllənin 319.1 və 320.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə mntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımaya mnasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi baxır;[61]

5.31. həmin Məcəllənin 321 və 570 572-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sərhəd Xidməti baxır;

5.32. həmin Məcəllənin 322.0.1, 322.0.7, 350.2, 352.0.4, 352.0.5, 352.0.7 352.0.10, 354.0.2, 354.0.3, 354.0.5, 354.0.6, 354.0.9 354.0.10-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Avtomobil Yolları Dvlət Agentliyi baxır;[62]

5.32-1. həmin Məcəllənin 322.0.1 və 322.0.7-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə mntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımaya və taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşımaya mnasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi baxır;

5.32-2. həmin Məcəllənin 350.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində isə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi baxır;[63]

5.33. həmin Məcəllənin 276-1, 342.1.9, 348, 457-1.1.3 və 457-1.1.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi baxır;[64]

5.33-1. həmin Məcəllənin 346-cı və 346-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində isə Bakı Nəqliyyat Agentliyi baxır;[65]

5.34. həmin Məcəllənin 350.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxırlar;

5.34-1. həmin Məcəllənin 352.0.2-ci, 354.0.1-ci və 354.0.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində isə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Bakı Nəqliyyat Agentliyi baxır;

5.34-2. həmin Məcəllənin 354.0.5-ci və 354.0.8-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Avtomobil Yolları Dvlət Agentliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində isə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dvlət Agentliyi və ya Bakı Nəqliyyat Agentliyi baxır;[66]

5.35. həmin Məcəllənin 359 367, 380, 459.3 və 459.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi baxır;

5.36. həmin Məcəllənin 384, 385 və 428.11-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Milli Televiziya və Radio Şurası baxır;

5.37. həmin Məcəllənin 386 və 392-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi baxır;

5.38. həmin Məcəllənin 389 və 390-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Statistika Komitəsi baxır;

5.39. həmin Məcəllənin 391-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi baxır;

5.39-1. həmin Məcəllənin 393-1.1-ci və 393-1.3-c maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, 393-1.4-c və 393-1.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanları baxırlar;[67]

5.40. həmin Məcəllənin 394.0.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi, 394.0.3-c, 394.0.4-c, 394.0.5-ci (tikintisinə icazə tələb olunan aıq məkanda reklam qurğularının tikintisi zamanı tikinti norma və qaydalarının pozulması istisna olmaqla), 394.0.6-cı (tikintisinə icazə tələb olunan aıq məkanda reklam qurğularının istismara verilməsi qaydalarının pozulması istisna olmaqla), 394.0.7-ci (tikintisinə icazə tələb olunan aıq məkanda reklam qurğularının tikintisi işləri ilə bağlı bu Fərmanın 4.34-c bəndində nəzərdə tutulmuş qurumların gstərişlərinə və qərarlarına əməl edilməməsi istisna olmaqla) maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi, 394.0.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş lisenziya olmadan tikintisinə icazə tələb olunan və ya barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi ilə əlaqədar inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi, lisenziya olmadan tikintisinə icazə tələb edilən bina və qurğuların mhəndis-axtarış və ya tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması ilə əlaqədar inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi baxır;[68]

5.41. həmin Məcəllənin 405-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə kommersiya qurumlarına və publik hquqi şəxslərə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, dini qurumlara mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə Dvlət Komitəsi, digər qeyri-kommersiya qurumlarına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi baxır;[69]

5.42. həmin Məcəllənin 410, 411, 411-1.1 və 458-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi baxır;[70]

5.43. həmin Məcəllənin 414427, 428.8, 428.9, 429, 430.3, 430.4, 433.0.2, 435, 436, 438.1, 440, 463, 468, 470476, 478 və 548-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası baxır;[71]

5.44. həmin Məcəllənin 428.1 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 428.2, 428.3, 428.6, 444 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 445, 446, 447.0.1 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 447.0.2 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 447.0.9 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 453 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 544.2-ci (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla) maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi baxır;[72]

5.44-1. həmin Məcəllənin 428.1, 444, 447.0.1 447.0.6, 447.0.9, 453 və 544.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər qida məhsulları ilə, həminin baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yklərlə bağlı olduqda Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlkəsizliyi Agentliyi baxır;[73]

5.45. həmin Məcəllənin 430.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi baxır;

5.46. həmin Məcəllənin 430.2, 460, 461, 467 və 545-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi baxır;[74]

5.47. həmin Məcəllənin 433.0.1 və 434-c maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı baxır;[75]

5.48. həmin Məcəllənin 432.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə fiziki şəxslərə və dini qurumlar istisna olmaqla digər qeyri-kommersiya qurumlarına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, kommersiya hquqi şəxslərinə və publik hquqi şəxslərə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi baxır; [76]

5.49. həmin Məcəllənin 432.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə Dvlət Komitəsi baxır;

5.50. həmin Məcəllənin 432.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə qeyri-hkumət təşkilatlarına, xarici dvlətlərin qeyri-hkumət təşkilatlarının filial və ya nmayəndəliklərinə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, banklara mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası baxır;[77]

5.50-1. həmin Məcəllənin 439-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxırlar;[78]

5.51. həmin Məcəllənin 447.0.3 447.0.6 (bu Fərmanın 5.44-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla), 447.0.7, 447.0.8, 537.2 və 538-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi baxır;[79]

5.52. həmin Məcəllənin 447.0.6 447.0.8, 537.2 və 538-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi baxır; [80]

5.53. həmin Məcəllənin 454 və 455.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə həmin işlər zrə inzibati icraata başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanları baxır;

5.54. həmin Məcəllənin 457-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş bank fəaliyyəti sahəsində qiymətli metalların və qiymətli daşların uotu, saxlanılması, mhafizəsi və dvriyyəsi qaydalarının pozulması ilə əlaqədar işlərə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, qiymətli metalların və qiymətli daşların hasilatı sahəsində qiymətli metalların və qiymətli daşların uotu, saxlanılması və mhafizəsi qaydalarının pozulması ilə əlaqədar işlərə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, qalan hallarda qiymətli metalların və qiymətli daşların istehsalı, emalı, istifadəsi və dvriyyəsi qaydalarının, qiymətli metalların və qiymətli daşların, onlardan hazırlanmış məhsulların (məmulatların) mhafizəsi, pərakəndə satışı, uotu, saxlanılması, onların qırıntılarının və tullantılarının yığılması qaydalarının pozulması ilə əlaqədar işlərə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi baxır;

5.55. həmin Məcəllənin 460-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə vergilərə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, işsizlikdən sığorta və məcburi dvlət sosial sığorta haqlarına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi baxır;[81]

5.56. həmin Məcəllənin 462-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə bank olmayan kredit təşkilatlarına, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərə, investisiya fondlarına və onların idarəilərinə, həminin sığorta, təkrarsığorta və sığorta vasitəiliyinə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, digər mhasibat uotu subyektlərinə (kredit təşkilatları, siyasi partiyalar istisna olmaqla) mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi baxır;[82]

5.57. həmin Məcəllənin 469.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə mumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri və taksi minik avtomobilləri sərnişinlərinin icbari fərdi qəza sığortasına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, hava, su və dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sərnişinlərinin icbari fərdi qəza sığortasına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi, yaşayış binalarının, yaşayış evlərinin və mənzillərin icbari sığortasına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanları, digər daşınmaz əmlakın icbari sığortasına və daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mlki məsuliyyətin icbari sığortasına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi, icbari tibbi sığortaya mnasibətdə İcbari Tibbi Sığorta zrə Dvlət Agentliyi baxır;[83]

5.58. həmin Məcəllənin 469.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mlki məsuliyyətinin icbari sığortası zrə standart sığorta mqaviləsi nvnə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, sərhəd sığorta mqaviləsinə və Azərbaycan Yaşıl Kartı nvnə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Gmrk Komitəsi baxır;

5.59. həmin Məcəllənin 479-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Gmrk Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Dvlət Sərhəd Xidməti fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxırlar;

5.60. həmin Məcəllənin 517.0.7 və 517.0.8-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxırlar;

5.61. həmin Məcəllənin 542-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxırlar;

5.62. həmin Məcəllənin 550-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Xsusi Dvlət Mhafizə Xidməti baxır; [84]

5.63. həmin Məcəllənin 555-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxırlar;

5.64. həmin Məcəllənin 562.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi baxır;

5.65. həmin Məcəllənin 566-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrinə mnasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Dvlət Miqrasiya Xidməti (Azərbaycan Respublikasının ərazisində mvəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazə vəsiqələrinə mnasibətdə) və Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi (dənizinin şəxsiyyət sənədinə aid hissədə) baxırlar;[85]

5.66. həmin Məcəllənin 575 və 577-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dvlət Miqrasiya Xidməti fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxırlar;

5.67. həmin Məcəllənin 578-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Miqrasiya Xidməti baxır;

5.68. həmin Məcəllənin 579 582-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi baxır;

5.69. həmin Məcəllənin 597-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici hquqi şəxslər, yaxud əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən təsis edilmiş hquqi şəxslərə, o cmlədən birbaşa və ya dolayı yolla xarici kapitalın iştirakı ilə yaradılmış hquqi şəxslərə (onların vəzifəli şəxslərinə və mhafizəilərinə) mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Təhlkəsizliyi Xidməti, digər hquqi şəxslərə (onların vəzifəli şəxslərinə və mhafizəilərinə) mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi baxır;

5.70. həmin Məcəllənin 598-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (kredit təşkilatlarına, lizinq xidmətləri gstərən hquqi şəxslərə, investisiya şirkətlərinə, investisiya fondlarına və onların idarəilərinə, sığortaı, təkrarsığortaı və sığorta vasitəilərinə, pul vəsaitlərinin krlməsi ilə məşğul olan pot xidməti gstərən məssisələrə, lombardlara və valyuta mbadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərə mnasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cmlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hquqi şəxslərə mnasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (lombardlara mnasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi (z fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi vəsait alan, toplayan, verən və ya vəsait krən qeyri-hkumət təşkilatlarına, xarici dvlətlərin qeyri-hkumət təşkilatlarının filial və nmayəndəliklərinə mnasibətdə) və Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə Dvlət Komitəsi (z fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi vəsait alan, toplayan, verən və ya vəsait krən dini təşkilatlara mnasibətdə) baxırlar;[86]

5.70-1. həmin Məcəllənin 602-1-ci (Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən trədilən inzibati xətalar istisna olmaqla) maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi baxır;[87]

5.70-2. həmin Məcəllənin 598-ci (monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə mnasibətdə) maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə aşağıdakılar baxırlar: [88]

5.70-2.1. notariuslara mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi;

5.70-2.2. hquq xidmətləri, mhasibat və vergi məsləhəti xidmətləri gstərən digər şəxslərə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi;

5.70-2.3. qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cmlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslərə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi;

5.70-2.4. lotereya və idman mərc oyunları təşkilatılarına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası;

5.70-2.5. daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zrə vasitəilik xidmətləri gstərən şəxslərə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti;

5.71. həmin Məcəllənin 604, 606.2, 606.3 və 607-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə Dvlət Xidməti baxır.

6. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 43.1-ci maddəsində gstərilən inzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq hququ bu Fərmanla həminin səlahiyyətli orqanlara aid edildikdə, icraatında inzibati xətalar haqqında iş olan səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) inzibati xətanın xarakterini, inzibati xəta trədənin şəxsiyyətini, onun təqsirinin dərəcəsini, məsuliyyəti ağırlaşdıran halların və msadirə olunmalı malların mvcudluğunu nəzərə alaraq, şəxs barəsində mvafiq maddənin sanksiyasında nəzərdə tutulan xəbərdarlıq və ya cərimə inzibati tənbeh tədbirlərindən daha ağır tənbeh tədbirinin tətbiqi n əsasların olması qənaətinə gəldikdə, inzibati xəta haqqında protokolu baxılmaq n məhkəməyə gndərir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 15 fevral 2016-cı il

№ 795

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460)

2.       20 aprel 2016-cı il tarixli 865 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 24 aprel 2016-cı il, № 87, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 670)

3.       1 iyun 2016-cı il tarixli 929 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 4 iyun 2016-cı il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1025)

4.       23 iyun 2016-cı il tarixli 967 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 29 iyun 2016-cı il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1063)

5.       18 iyul 2016-cı il tarixli 1001 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 20 iyul 2016-cı il, № 154, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1272)

6.       6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1031 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1468)

7.       4 oktyabr 2016-cı il tarixli 1055 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Respublika qəzeti, 5 oktyabr 2016-cı il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1614)

8.       20 oktyabr 2016-cı il tarixli 1079 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2016-cı il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1638)

9.       10 fevral 2017-ci il tarixli 1232 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 11 fevral 2017-ci il, № 31, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 176)

10.    23 fevral 2017-ci il tarixli 1258 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 25 fevral 2017-ci il, № 43; Xalq qəzeti, 03 mart 2017-ci il, № 48, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 202)

11.    2 mart 2017-ci il tarixli 1273 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 4 mart 2017-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 351)

12.    5 aprel 2017-ci il tarixli 1316 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 530)

13.    5 aprel 2017-ci il tarixli 1323 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 537)

14.    21 iyun 2017-ci il tarixli 1485 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 25 iyun 2017-ci il, № 136, Xalq qəzeti, 4 iyul 2017-ci il, № 140, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1101)

15.    11 iyul 2017-ci il tarixli 1504 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 12 iyul 2017-ci il, № 147, Xalq qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1314)

16.    19 iyul 2017-ci il tarixli 1536 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 20 iyul 2017-ci il, № 154, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1346)

17.    7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521)

18.    6 sentyabr 2017-ci il tarixli 1590 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 sentyabr 2017-ci il, № 193, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 9, maddə 1637)

19.    5 oktyabr 2017-ci il tarixli 1621 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 6 oktyabr 2017-ci il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1788)

20.    10 oktyabr 2017-ci il tarixli 1631 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 11 oktyabr 2017-ci il, № 222, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1798)

21.    6 noyabr 2017-ci il tarixli 1664 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 noyabr 2017-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 2003)

22.    21 noyabr 2017-ci il tarixli 1688 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 noyabr 2017-ci il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №11 , maddə 2027)

23.    14 dekabr 2017-ci il tarixli 1722 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2290)

24.    22 dekabr 2017-ci il tarixli 1752 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab, maddə 2320)

25.    11 yanvar 2018-ci il tarixli 1780 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 1, maddə 36)

26.    20 fevral 2018-ci il tarixli 1834 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 23 fevral 2018-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 198)

27.    20 fevral 2018-ci il tarixli 1837 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 23 fevral 2018-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 201)

28.    6 mart 2018-ci il tarixli 1868 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 mart 2018-ci il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 418)

29.    7 mart 2018-ci il tarixli 1878 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 8 mart 2018-ci il, № 53, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 428)

30.    19 mart 2018-ci il tarixli 1893 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 24 mart 2018-ci il, № 65, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 443)

31.    29 mart 2018-ci il tarixli 1895 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 31 mart 2018-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 445)

32.    7 may 2018-ci il tarixli 46 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 11 may 2018-ci il, № 105, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 5, maddə 914)

33.    10 may 2018-ci il tarixli 58 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 13 may 2018-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 926)

34.    10 may 2018-ci il tarixli 50 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 13 may 2018-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 918)

35.    22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955)

36.    11 iyun 2018-ci il tarixli 135 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 12 iyun 2018-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1225)

37.    25 iyun 2018-ci il tarixli 144 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1234)

38.    6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465)

39.    10 iyul 2018-ci il tarixli 191 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 14 iyul 2018-ci il, № 154, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1477)

40.    16 iyul 2018-ci il tarixli 208 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 20 iyul 2018-ci il, № 159, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1494)

41.    30 iyul 2018-ci il tarixli 218 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, № 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1504)

42.    29 avqust 2018-ci il tarixli 247 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 30 avqust 2018-ci il, № 192, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1697)

43.    1 avqust 2018-ci il tarixli 228 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1678)

44.    19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840)

45.    7 noyabr 2018-ci il tarixli 331 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 noyabr 2018-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2244)

46.    15 noyabr 2018-ci il tarixli 343 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 18 noyabr 2018-ci il, № 260, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2256)

47.    23 noyabr 2018-ci il tarixli 360 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 24 noyabr 2018-ci il, № 265, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2273)

48.    27 noyabr 2018-ci il tarixli 376 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2289)

49.    10 dekabr 2018-ci il tarixli 384 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2541)

50.    18 dekabr 2018-ci il tarixli 409 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 dekabr 2018-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2566)

51.    20 dekabr 2018-ci il tarixli 416 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 26 dekabr 2018-ci il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2573)

52.    28 dekabr 2018-ci il tarixli 453 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2610)

53.    10 yanvar 2019-cu il tarixli 462 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 52)

54.    16 yanvar 2019-cu il tarixli 478 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 yanvar 2019-cu il, № 14, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №1, maddə 68)

55.    12 mart 2019-cu il tarixli 586 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 15 mart 2019-cu il, № 60)

56.    1 aprel 2019-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 3 aprel 2019-cu il, № 70)

57.    15 aprel 2019-cu il tarixli 630 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 16 aprel 2019-cu il, № 81)

58.    3 may 2019-cu il tarixli 673 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 5 may 2019-cu il, № 98)

59.    16 may 2019-cu il tarixli 694 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 18 may 2019-cu il, № 108)

60.    17 may 2019-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 18 may 2019-cu il, № 108)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 10 fevral 2017-ci il tarixli 1232 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 11 fevral 2017-ci il, № 31, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 176) ilə 1.3.2-ci yarımbəndində qvvədə olan szləri Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi istisna olmaqla, qvvədə olan digər szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə 4.1-ci bənddə 42.2, 43.2, 43.3 və 192.3-c szləri 40.0.3, 42.2, 43.2, 43.3, 192.3, 421, 429.0.2, 435, 439.1, 439.2 (hər iki halda), 463-c maddələrində, 548-ci maddəsinin adında, 548.1, 548.2 və 548.3-c szləri ilə əvəz edilmişdir.

20 oktyabr 2016-cı il tarixli 1079 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2016-cı il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1638) ilə 4.1-ci bənddə 463-c szləri 462 (ikinci halda), 463, 471, 472, 473.2, 473.3, 478-ci szləri ilə, 548-ci maddəsinin adında szləri 478-ci və 548-ci maddələrinin adlarında szləri ilə əvəz edilmişdir.

23 fevral 2017-ci il tarixli 1258 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 25 fevral 2017-ci il, № 43; Xalq qəzeti, 03 mart 2017-ci il, № 48, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 202) ilə 4.1-ci bəndə 43.3, rəqəmlərindən sonra 127-1.2-ci (ikinci halda), 127-1.4-c (ikinci halda), 127-1.6-cı (ikinci halda) və 127-1.8-ci (ikinci halda) szləri əlavə edilmişdir.

20 fevral 2018-ci il tarixli 1834 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 23 fevral 2018-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 198) ilə 4.1-ci bənddə 42.2 rəqəmlərindən sonra , 43.1 (birinci halda) szləri əlavə edilsin, 421 rəqəmləri 394.0.7 (ikinci halda), 395.1-1, 421, 428.7.3 szləri ilə əvəz edilmişdir.

20 fevral 2018-ci il tarixli 1837 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 23 fevral 2018-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 201) ilə 4.1-ci bəndinə 192.3, rəqəmlərindən sonra 275.2, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

29 mart 2018-ci il tarixli 1895 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 31 mart 2018-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 445) ilə 4.1-ci bəndə 394.0.7 (ikinci halda), szlərindən sonra 395.1 (ikinci halda) maddələrində, 395-ci maddəsinin Qeyd hissəsində (ikinci halda), szləri əlavə edilmişdir.

10 may 2018-ci il tarixli 50 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 13 may 2018-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 918) ilə 4.1-ci bənddə birinci halda szləri birinci, ikinci, nc hallarda szləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 4.1-ci bəndə 43.3 szlərindən sonra , 97.1-ci maddələrində, 97.3-c maddəsinin birinci və nc cmlələrində szləri, 127-1.8-ci (ikinci halda) szlərindən sonra maddəsində, 127-2.4-c maddəsinin birinci cmləsində (birinci və nc hallarda) və ikinci cmləsində, 127-2.6 szləri, 275.2 szlərindən sonra , 354.0.8 szləri, 548.3-c maddələrində szlərindən sonra , 552-ci maddəsinin adında və mətnində szləri əlavə edilmişdir.

7 noyabr 2018-ci il tarixli 331 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 noyabr 2018-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2244) ilə 4.1-ci bəndə 192.3, rəqəmlərindən sonra 231.2, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

15 noyabr 2018-ci il tarixli 343 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 18 noyabr 2018-ci il, № 260, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2256) ilə 4.1-ci bəndə adlarında szndən sonra , 538-1.4 538.1.6 rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə yeni məzmunda 4.1-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

20 oktyabr 2016-cı il tarixli 1079 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2016-cı il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1638) ilə 4.1-1-ci bənddə 463-c szləri 462, 463, 471, 472, 473.2, 473.3, 478-ci szləri ilə, 548-ci maddəsinin adında szləri 478-ci və 548-ci maddələrinin adlarında szləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 4.1-1-ci bənddən 40.0.3, szləri ıxarılmışdır.

 

[4] 4 oktyabr 2016-cı il tarixli 1055 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Respublika qəzeti, 5 oktyabr 2016-cı il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1614) ilə 4.3-c bənddən 189.2, rəqəmləri ıxarılmışdır.

11 iyul 2017-ci il tarixli 1504 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 12 iyul 2017-ci il, № 147, Xalq qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1314) ilə 4.3-c bənddə 290.1.9-cu szlərindən sonra , 307.4-c szləri əlavə edilmişdir.

7 mart 2018-ci il tarixli 1878 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 8 mart 2018-ci il, № 53, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 428) ilə 4.3-c bənddə 114.4 rəqəmləri 114.4-c maddələrində, 154.1-ci maddəsinin ikinci cmləsində szləri ilə əvəz edilmişdir.

10 dekabr 2018-ci il tarixli 384 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2541) ilə 4.3-c bəndə 154.1-ci maddəsinin ikinci cmləsində, szlərindən sonra 212.2, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

16 may 2019-cu il tarixli 694 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 18 may 2019-cu il, № 108) ilə 4.3-c bənddə və 340.1-ci maddəsində szləri , 340.1-ci və 393-1.3-c maddələrində szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 7 mart 2018-ci il tarixli 1878 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 8 mart 2018-ci il, № 53, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 428) ilə 4.5-ci bənddən 28.1, rəqəmləri ıxarılmışdır və həmin bənddə 59.2, 154.1, 154.3 rəqəmləri 59.2-ci maddələrində, 154.1-ci maddəsinin birinci cmləsində, 154.1-1-ci maddəsində (birinci halda), 154.1-2-ci maddəsinin ikinci cmləsində, 154.9 szləri ilə əvəz edilmişdir.

29 mart 2018-ci il tarixli 1895 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 31 mart 2018-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 445) ilə 4.5-ci bəndə 395.1-cihissəsində szlərindən sonra (birinci halda) szləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə 4.6-cı bənddən 213.0.2, 219, rəqəmləri ıxarılmışdır.

 

[7] 18 iyul 2016-cı il tarixli 1001 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 20 iyul 2016-cı il, № 154, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1272) ilə 4.8-ci bəndə 126.3 rəqəmlərindən sonra , 127-1.1, 127-1.4 (nc halda), 127-1.6 (nc halda) szləri əlavə edilmişdir.

10 oktyabr 2017-ci il tarixli 1631 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 11 oktyabr 2017-ci il, № 222, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1798) ilə 4.8-ci bənddə 127-1.6 (nc halda) szləri 127-1.6-cı (nc halda) maddələrində, 127-2.1-ci maddəsinin ikinci cmləsində, 127-2.2-ci maddəsində, 127-2.4-c maddəsinin birinci cmləsində (ikinci halda) szləri ilə əvəz edilmişdir.

16 iyul 2018-ci il tarixli 208 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 20 iyul 2018-ci il, № 159, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1494) ilə 4.8-ci bənddə 125.4 rəqəmləri 125.2.3 (birinci halda), 125.3 (ikinci halda), szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 18 iyul 2016-cı il tarixli 1001 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 20 iyul 2016-cı il, № 154, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1272) ilə 4.9-cu bəndə 125.5, rəqəmlərindən sonra 127-1.2 (birinci halda), 127-1.3, 127-1.4 (birinci halda), 127-1.6 (birinci halda), 127-1.8 (birinci halda), szləri əlavə edilmişdir.

10 oktyabr 2017-ci il tarixli 1631 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 11 oktyabr 2017-ci il, № 222, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1798) ilə 4.9-cu bənddə 127-1.8 (birinci halda), szləri 127-1.8-ci (birinci halda) maddələrində, 127-2.4-c maddəsinin birinci cmləsində (birinci və nc hallarda) və ikinci cmləsində (hər iki halda), 127-2.6, szləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 4.9-cu bənddən , 97.1-ci maddələrində, 97.3-c maddəsinin birinci və nc cmlələrində szləri, 127-2.4-c maddəsinin birinci cmləsində (birinci və nc hallarda) və ikinci cmləsində (hər iki halda), 127-2.6 szləri və , 354.0.8 (yol hərəkətinin təhlkəsizliyi sahəsində) szləri ıxarılmışdır.

 

[9] 5 aprel 2017-ci il tarixli 1316 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 530) ilə yeni məzmunda 4.11-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[10] 10 iyul 2018-ci il tarixli 191 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 14 iyul 2018-ci il, № 154 № 154, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1477) ilə 4.12-ci bəndə 88.1.6, rəqəmlərindən sonra 150.16, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[11] 11 iyun 2018-ci il tarixli 135 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 12 iyun 2018-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1225) ilə 4.13-c və 5.62-ci bəndlərində Nazirlər Kabineti yanında Dvlət Feldyeger Xidməti szləri Xsusi Dvlət Mhafizə Xidməti szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

10 yanvar 2019-cu il tarixli 462 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 52) ilə 4.13-c bənddə maddəsində və 550-ci maddənin adında və mətnində szləri , 550.1-ci, 550.2-ci (ikinci halda) və 550.4-c maddələrində szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 16 iyul 2018-ci il tarixli 208 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 20 iyul 2018-ci il, № 159, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1494) ilə 4.14-c bənddə 125.2.2 rəqəmlərindən sonra , 125.3 rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[13] 22 dekabr 2017-ci il tarixli 1752 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab, maddə 2320) ilə 4.15-ci bəndində 125.4-c maddəsində (birinci halda) szləri 125.4 (birinci halda), 370-1.0.1 və 370-1.0.3-c maddələrində szləri ilə əvəz edilmişdir.

16 iyul 2018-ci il tarixli 208 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 20 iyul 2018-ci il, № 159, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1494) ilə 4.15-ci bənddə Məcəllənin szndən sonra 125.2.3 (ikinci halda), szləri əlavə edilmişdir.

 

[14] 23 fevral 2017-ci il tarixli 1258 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 25 fevral 2017-ci il, № 43; Xalq qəzeti, 03 mart 2017-ci il, № 48, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 202) ilə yeni məzmunda 4.15-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

1 avqust 2018-ci il tarixli 228 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1678) ilə 4.15-1-ci bəndində "Azəravtoyol" Aıq Səhmdar Cəmiyyəti" szləri "Azərbaycan Avtomobil Yolları Dvlət Agentliyi" szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 16 iyul 2018-ci il tarixli 208 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 20 iyul 2018-ci il, № 159, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1494) ilə 4.16-cı bənddə 150.4-c maddəsində szləri 125.4 və 150.4-c maddələrində szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 7 mart 2018-ci il tarixli 1878 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 8 mart 2018-ci il, № 53, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 428) ilə 4.17-ci bəndə drdnc cmləsində, szlərindən sonra 154.1-1-ci maddəsində (ikinci halda), 528-1.1-ci maddəsində, szləri əlavə edilmişdir.

 

[17] 19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə 4.18-ci, 5.28-ci, 5.29-cu və 5.65-ci bəndlərində Dvlət Dəniz Administrasiyası szləri Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 5 aprel 2017-ci il tarixli 1323 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 537) ilə 4.19-cu bəndə 253.3.4, rəqəmlərindən sonra 253-1.1.3, 253-1.2.1, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[19] 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1031 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1468) ilə 4.20-ci bəndə 194-c maddəsində szlərindən sonra 195.1-ci, 195.2-ci, 477-ci maddələrində szləri əlavə edilmişdir.

 

[20] 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1031 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1468) ilə 4.21-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[21] 22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə yeni məzmunda 4.22-1-ci və 4.22-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

17 may 2019-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 18 may 2019-cu il, № 108) ilə 4.22-1-ci bənddə maddəsində sz və 289.0.3-c maddələrində szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 7 noyabr 2018-ci il tarixli 331 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 noyabr 2018-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2244) ilə 4.23-c bənddə mvafiq icra hakimiyyəti orqanı szləri orqan (qurum) szləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bənddən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında szləri ıxarılmışdır.

 

3 may 2019-cu il tarixli 673 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 5 may 2019-cu il, № 98) ilə 4.23-c bəndinə Nazirliyi, szndən, 5.13-c və 5.14-c bəndlərinə bu inzibati xətalar szlərindən sonra tabeliyindəki dvlət qoruqlarının ərazisində yerləşən mədəni sərvətlərə mnasibətdə trədildikdə, Azərbaycan Respublikasının Dvlət Turizm Agentliyi, szləri əlavə edilmişdir.

 

[23] 5 aprel 2017-ci il tarixli 1323 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 537) ilə yeni məzmunda 4.24-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

30 iyul 2018-ci il tarixli 218 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, № 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1504) ilə 4.24-1-ci bəndə digər torpaq sahələrinə szlərindən sonra (bələdiyyə mlkiyyətində olan torpaq sahələri istisna olmaqla) szləri əlavə edilmişdir.

 

[24] 17 may 2019-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 18 may 2019-cu il, № 108) ilə 4.26-cı bənddə 284.1 və 289.0.3-c maddələrində szləri 284.1-ci maddəsində szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 20 fevral 2018-ci il tarixli 1834 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 23 fevral 2018-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 198) ilə 4.27-ci bəndə 394.0.7-ci szlərindən sonra (birinci halda) szləri əlavə edilmişdir.

 

[26] 23 iyun 2016-cı il tarixli 967 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 29 iyun 2016-cı il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1063) ilə 4.29-cu bənddən və 552-ci maddəsinin adında və mətnində szləri, 5.27-ci bənddən , 322.0.3-322.0.6, 5.30-cu bənddən 319.1, 320.1, və 5.32-ci bənddən 322.0.1, 322.0.7, 350.2, rəqəmləri ıxarılmışdır.

6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 4.29-cu bənddə 352.0.1, 354.0.8 (yol hərəkətinin təhlkəsizliyi sahəsi istisna olmaqla) maddələrində szləri 352.0.1-ci maddəsində szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 23 iyun 2016-cı il tarixli 967 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 29 iyun 2016-cı il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1063) ilə yeni məzmunda 4.29-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 4.29-1-ci bənddə mvafiq icra hakimiyyəti orqanı szləri orqan (qurum) szləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bənddən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında szləri ıxarılmışdır.

 

[28] 19 mart 2018-ci il tarixli 1893 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 24 mart 2018-ci il, № 65, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 443) ilə 4.30-cu bənddə , 515.0.1 və 516.0.1-ci szləri və 515.0.1-ci szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 19 mart 2018-ci il tarixli 1893 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 24 mart 2018-ci il, № 65, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 443) ilə yeni məzmunda 4.30-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[30] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə 4.32-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[31] 21 noyabr 2017-ci il tarixli 1688 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 noyabr 2017-ci il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №11 , maddə 2027) ilə 4.33-c bəndə Məcəllənin szndən sonra 43.1, rəqəmləri və mvafiq icra hakimiyyəti orqanı szlərindən sonra , 602-1.1-ci maddəsində səlahiyyətli orqan szləri əlavə edilmişdir.

 

20 fevral 2018-ci il tarixli 1834 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 23 fevral 2018-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 198) ilə 4.33-c bəndə 43.1 rəqəmlərindən sonra (ikinci halda) szləri əlavə edilmişdir.

 

10 may 2018-ci il tarixli 50 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 13 may 2018-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 918) ilə 4.33-c bənddə ikinci halda szləri drdnc halda szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə 4.33-c bənddə 43.1 (ikinci halda), 428.3, 544.1 və 544.2-ci maddələrində szləri 43.1-ci maddədə (drdnc halda) szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 20 fevral 2018-ci il tarixli 1834 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 23 fevral 2018-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 198) ilə 4.34-c bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.34. həmin Məcəllənin 428.7-ci maddəsində mvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanları, İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq və Qala Dvlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İərişəhər" Dvlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi nəzərdə tutulur;

 

10 may 2018-ci il tarixli 50 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 13 may 2018-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 918) ilə 4.34-c bəndə 43.1 rəqəmlərindən sonra (birinci halda) szləri əlavə edilmişdir.

27 noyabr 2018-ci il tarixli 376 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2289) ilə 4.34-c bəndindən isə sz ıxarılmışdır və həmin bəndə Qoruğu İdarəsi szlərindən sonra , Bakı şəhərində yerləşən Dənizkənarı Milli Parkın ərazisinə mnasibətdə isə Dənizkənarı Bulvar İdarəsi szləri əlavə edilmişdir.

 

[33] 22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə yeni məzmunda 4.34-1-ci və 4.43-1-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[34] 20 oktyabr 2016-cı il tarixli 1079 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2016-cı il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1638) ilə 4.37-ci bənddə 465-ci maddəsində szləri 462 (birinci halda) və 465-ci maddələrində szləri ilə əvəz edilmişdir.

14 dekabr 2017-ci il tarixli 1722 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2290) ilə 4.37-ci bəndə Məcəllənin szndən sonra 411-1.1, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[35] 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1031 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1468) ilə 4.38-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[36] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 453 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2610) ilə 4.39-cu bənddə və mətnində, 486-cı maddəsində szləri , 485.1-ci və 486-cı maddələrində szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 5 oktyabr 2017-ci il tarixli 1621 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 6 oktyabr 2017-ci il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1788) ilə 4.41-ci bənddə və 537.2-ci szləri , 537.2-ci və 538-1.4538-1.6-cı szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

15 noyabr 2018-ci il tarixli 343 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 18 noyabr 2018-ci il, № 260, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2256) ilə 4.41-ci bənddən və 538-1.4 538-1.6-cı szləri ıxarılmışdır.

 

[38] 15 noyabr 2018-ci il tarixli 343 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 18 noyabr 2018-ci il, № 260, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2256) ilə yeni məzmunda 4.41-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

12 mart 2019-cu il tarixli 586 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 15 mart 2019-cu il, № 60) ilə 4.1-ci bənddə 538.1.6 rəqəmləri 538-1.6 rəqəmləri ilə, 4.41-1-ci bənddə 538.1.6-cı szləri 538-1.6-cı szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 10 yanvar 2019-cu il tarixli 462 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 52) ilə yeni məzmunda 4.43-2-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[40] 5 aprel 2017-ci il tarixli 1316 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 530) ilə yeni məzmunda 4.47-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə 4.47-1-ci, 5.26-cı bəndlərində Dvlət Mlki Aviasiya Administrasiyası szləri Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 2 mart 2017-ci il tarixli 1273 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 4 mart 2017-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 351) ilə yeni məzmunda 4.47-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

5 aprel 2017-ci il tarixli 1316 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 530) ilə 4.47-1-ci bənddə 4.47-1. həmin Məcəlləsinin szləri 4.47-2. həmin Məcəllənin szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 21 noyabr 2017-ci il tarixli 1688 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 noyabr 2017-ci il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №11 , maddə 2027) ilə yeni məzmunda 4.48-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[43] 29 mart 2018-ci il tarixli 1895 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 31 mart 2018-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 445) ilə 4.50-ci bənddə 395.1-ci maddəsində szləri 43.1-ci (ikinci və nc hallarda), 395.1-ci maddələrində szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 4.50-ci bəndin sonunda nqtə işarəsi nqtəli vergl işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 4.51 4.54-c bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[45] 18 iyul 2016-cı il tarixli 1001 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 20 iyul 2016-cı il, № 154) ilə 5.1-ci bənddə 353.1 353.3 rəqəmləri 353.1 353.4, 353.6 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

10 oktyabr 2017-ci il tarixli 1631 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 11 oktyabr 2017-ci il, № 222, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1798) ilə 5.1-ci bənddə 322.0.2, rəqəmlərindən sonra 322.0.8, rəqəmləri, 342.1.10, rəqəmlərindən sonra isə 342.1.11, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

7 mart 2018-ci il tarixli 1878 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 8 mart 2018-ci il, № 53, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 428) ilə 5.1-ci bənddən 227, rəqəmləri ıxarılmışdır.

6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 5.1-ci bənddə 344 347 rəqəmləri 344, 345, 347 rəqəmləri ilə, 352.0.1 352.0.3 szləri 352.0.1, 352.0.3 szləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bənddən , 354.0.1, 354.0.4 szləri ıxarılmışdır.

16 iyul 2018-ci il tarixli 208 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 20 iyul 2018-ci il, № 159, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1494) ilə 5.1-ci bənddə 339.1 rəqəmlərindən sonra , 339.1-1 rəqəmləri əlavə edilmişdir.

18 dekabr 2018-ci il tarixli 409 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 19 dekabr 2018-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2566) ilə 5.1-ci bəndinə 323, rəqəmlərindən sonra 326-1, rəqəmləri əlavə edilmişdir və həmin bənddən 342.1.10, rəqəmləri ıxarılmışdır.

16 yanvar 2019-cu il tarixli 478 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 yanvar 2019-cu il, № 14, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №1, maddə 68) ilə 5.1-ci bəndə 443.2 rəqəmlərindən sonra , 457-1.1.1, 457-1.1.2, 457-1.2 rəqəmləri əlavə edilmişdir.

12 mart 2019-cu il tarixli 586 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 15 mart 2019-cu il, № 60) ilə 5.1-ci bəndə 212.1 rəqəmlərindən sonra , 212.4 rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[46] 4 oktyabr 2016-cı il tarixli 1055 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Respublika qəzeti, 5 oktyabr 2016-cı il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1614) ilə 5.2-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[47] 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1031 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1468) ilə 5.3-c bənd ləğv edilmişdir.

 

[48] 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1031 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1468) ilə 5.4-c bənddə 192 194, 198 203, 469.2, rəqəmləri 191.2-ci, 192 194-c, 195.2-ci, 198 203-c, 469.2-ci, 477-ci, szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 144 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1234) ilə 5.4-c bəndində 477-ci szlərindən sonra , 477-1-ci szləri əlavə edilmişdir.

 

[49] 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1031 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1468) ilə 5.5-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[50] 6 noyabr 2017-ci il tarixli 1664 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 noyabr 2017-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 2003) ilə 5.6-cı bəndə 428.4 rəqəmlərindən sonra , 428.4-1 rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə 5.6-cı bənddə 213 220, 225.1 rəqəmləri 213.0.3, 213.0.4 (tibb məssisələrində yayımlanmasına mnasibətdə), 214 218, 219 (qida məhsullarının istehsalı, qablaşdırılması, saxlanması, emalı, utilizasiyası və məhv edilməsi n nəzərdə tutulan məssisələrin, onların buraxılış komplekslərinin, binalarının, qurğularının layihələndirilməsi, tikilməsi, yenidən qurulması, təkmilləşdirilməsi, yeni texnika ilə təchiz olunması halları istisna olmaqla), 225.1 (qidaların tərkibinə dopinq vasitələri əlavə etməklə onların saxtalaşdırılması və ya satılması halları istisna olmaqla) szləri ilə, 428.4 rəqəmləri 428.4 (bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin dərman vasitəsi olmadığı barədə məlumat verilmədən reklam edilməsi halları istisna olmaqla) szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[51] 22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə yeni məzmunda 5.6-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[52] 12 mart 2019-cu il tarixli 586 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 15 mart 2019-cu il, № 60) ilə yeni məzmunda 5.7-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[53] 22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə 5.8-ci bənddə həmin maddədə gstərilən məhsulların istehsalı və satışaqədər saxlanması mərhələsində Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi, həmin məhsulların istehlakılara təklif olunması mərhələsində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi szləri Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlkəsizliyi Agentliyi szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[54] 5 aprel 2017-ci il tarixli 1323 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 537) ilə 5.11-ci bənddə 253 - 261 rəqəmləri , 253, 253-1.2 - 253-1.4, 254 - 261 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 5.13-c, 5.14-c, 5.27-1-ci, 5.30-1-ci və 5.32-1-ci bəndlərdən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında szləri ıxarılmışdır.

 

[56] 22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə 5.15-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.15. həmin Məcəllənin 232, 283, 284.1, 284.3, 285, 287 289, 290.1.7 290.1.9, 290.2 (baxılması səlahiyyətlərinə aid edilmiş maddələr zrə) və 340.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi baxır;

 

[57] 11 yanvar 2018-ci il tarixli 1780 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 1, maddə 36) ilə yeni məzmunda 5.18-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[58] 23 iyun 2016-cı il tarixli 967 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 29 iyun 2016-cı il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1063) ilə yeni məzmunda 5.27-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

15 aprel 2019-cu il tarixli 630 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 16 aprel 2019-cu il, № 81) ilə 5.27-1-ci bəndə Nazirliyi, szndən sonra taksi minik avtomobilində ttn əkilməsinə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, szləri əlavə edilmişdir.

 

[59] 11 iyul 2017-ci il tarixli 1504 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 12 iyul 2017-ci il, № 147, Xalq qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1314) ilə yeni məzmunda 5.27-2-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[60] 5 aprel 2017-ci il tarixli 1323 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 537) ilə 5.30-cu bənddən 397, rəqəmləri ıxarılmışdır.

20 fevral 2018-ci il tarixli 1834 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 23 fevral 2018-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 198) ilə 5.30-cu bənddə 395 rəqəmləri 395.1, 395.2 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

29 mart 2018-ci il tarixli 1895 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 31 mart 2018-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 445) ilə 5.30-cu bənddə 395.1, 395.2 rəqəmləri 395.1 (həmin əməlin Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dvlət Agentliyinin sərəncamına verilmiş torpaq sahəsində bu qurumun sərəncamında olduğu mddətdə trədilməsi halları istisna olmaqla), 395.2 (həmin əməlin Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dvlət Agentliyinin sərəncamına verilmiş torpaq sahəsində bu qurumun sərəncamında olduğu mddətdə trədilməsi halları istisna olmaqla) szləri ilə əvəz edilmişdir.

16 may 2019-cu il tarixli 694 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 18 may 2019-cu il, № 108) ilə 5.30-cu bəndə 393, rəqəmlərindən sonra 393-1.5, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[61] 23 iyun 2016-cı il tarixli 967 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 29 iyun 2016-cı il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1063) ilə yeni məzmunda 5.30-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[62] 6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 5.32-ci bənddən , 354.0.5 szləri ıxarılmışdır və həmin bənddə 354.0.8 szləri 354.0.9 szləri ilə, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi szləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dvlət Agentliyi szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[63] 23 iyun 2016-cı il tarixli 967 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 29 iyun 2016-cı il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1063) ilə yeni məzmunda 5.32-1-ci və 5.32-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 5.32-2-ci bənddən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında szləri ıxarılmışdır.

 

[64] 16 yanvar 2019-cu il tarixli 478 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 yanvar 2019-cu il, № 14, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №1, maddə 68) ilə 5.33-c bənddə 342.1.9 və 348-ci szləri 276-1, 342.1.9, 348, 457-1.1.3 və 457-1.1.4-c szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[65] 6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 5.33-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[66] 6 iyul 2018-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 iyul 2018-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1465) ilə 5.34-1-ci və 5.34-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[67] 16 may 2019-cu il tarixli 694 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 18 may 2019-cu il, № 108) ilə yeni məzmunda 5.39-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[68] 20 fevral 2018-ci il tarixli 1834 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 23 fevral 2018-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 198) ilə 5.40-cı bənddə 394.0.3394.0.7-ci szləri 394.0.3-c, 394.0.4-c, 394.0.5-ci (aıq məkanda reklam qurğularının tikintisi zamanı tikinti norma və qaydalarının pozulması istisna olmaqla), 394.0.6-cı (aıq məkanda reklam qurğularının istismara verilməsi qaydalarının pozulması istisna olmaqla), 394.0.7-ci (reklam qurğularının tikintisi işləri ilə bağlı bu Fərmanın 4.34-c bəndində nəzərdə tutulmuş qurumların gstərişlərinə və qərarlarına əməl edilməməsi istisna olmaqla) szləri ilə əvəz edilmişdir.

1 aprel 2019-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 3 aprel 2019-cu il, № 70) ilə 5.40-cı bəndə hər iki halda aıq məkanda szlərindən əvvəl tikintisinə icazə tələb olunan szləri, nc halda reklam szndən əvvəl tikintisinə icazə tələb olunan aıq məkanda szləri əlavə edilmişdir.

 

[69] 21 iyun 2017-ci il tarixli 1485 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 25 iyun 2017-ci il, № 136, Xalq qəzeti, 4 iyul 2017-ci il, № 140, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1101) ilə 5.41-ci bəndinə kommersiya qurumlarına szlərindən sonra və publik hquqi şəxslərə szləri əlavə edilmişdir.

 

[70] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə 5.42-ci bənddə , 458, 468, 470476 və 478-ci szləri və 458-ci szləri ilə əvəz edilmişdir.

14 dekabr 2017-ci il tarixli 1722 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2290) ilə 5.42-ci bəndə 411 rəqəmlərindən sonra , 411-1.1 rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[71] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə 5.43-c bənd yeni redaksiyada verilmişdir

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.43. həmin Məcəllənin 414 427, 428.8, 428.9, 429 və 548-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar zrə Dvlət Komitəsi baxır;

1 iyun 2016-cı il tarixli 929 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 4 iyun 2016-cı il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1025) ilə 5.43-c bəndində 438 rəqəmləri 438.1 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[72] 21 noyabr 2017-ci il tarixli 1688 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 noyabr 2017-ci il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №11 , maddə 2027) ilə 5.44-c bənddə və 544.2-ci szləri , 544.2 və 602-1-ci (Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən trədilən inzibati xətalar istisna olmaqla) szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə 5.44-c bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.44. həmin Məcəllənin 428.1 428.3, 428.6, 444 446, 447.0.1, 447.0.2, 447.0.9, 453, 544.2 və 602-1-ci (Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən trədilən inzibati xətalar istisna olmaqla) maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi baxır;

 

[73] 22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə yeni məzmunda 5.44-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[74] 20 dekabr 2018-ci il tarixli 416 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 26 dekabr 2018-ci il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2573) ilə 5.46-cı bənddə 450.2 rəqəmləri 460 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[75] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə 5.47-ci bənddə 430.3, 430.4, 433440 və 463-c szləri 433.0.1 və 434-c szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[76] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə 5.50-ci bənddə Mərkəzi Bankı szləri Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

19 iyul 2017-ci il tarixli 1536 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 20 iyul 2017-ci il, № 154, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1346) ilə 5.48-ci bəndinə şəxslərinə szndən sonra və publik hquqi şəxslərə szləri əlavə edilmişdir.

 

[77] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə 5.50-ci bənddə Mərkəzi Bankı szləri Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[78] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə yeni məzmunda 5.50-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[79] 22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə 5.51-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.51. həmin Məcəllənin 447.0.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən malların istehsalı ilə əlaqədar işlərə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi, standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən malların satılması, işlərin yerinə yetirilməsi, xidmətlərin gstərilməsi ilə əlaqədar işlərə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, 447.0.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş qanunvericiliyə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmalı olan, lakin sertifikatlaşdırılmamış malların istehsalı ilə əlaqədar işlərə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi, qanunvericiliyə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmalı olan, lakin sertifikatlaşdırılmamış malların satılması, işlərin yerinə yetirilməsi, xidmətlərin gstərilməsi ilə əlaqədar işlərə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, 447.0.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinin pozulması nəticəsində insanların həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ya ətraf mhit n təhlkəli məhsulun istehsalı ilə əlaqədar işlərə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi, standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinin pozulması nəticəsində insanların həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ya ətraf mhit n təhlkəli məhsulun satılması, işin (xidmətin) grlməsi ilə əlaqədar işlərə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi baxır;

 

[80] 22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə 5.52-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[81] 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1031 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1468) ilə 5.55-ci bənddə Dvlət Sosial Mdafiə Fondu szləri Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi szləri ilə əvəz edilmişdir.

25 iyun 2018-ci il tarixli 144 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 26 iyun 2018-ci il, № 139, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1234) ilə 5.55-ci bəndində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, szlərindən sonra işsizlikdən sığorta və szləri əlavə edilmişdir.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 416 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 26 dekabr 2018-ci il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2573) ilə 5.55-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[82] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə 5.56-cı bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.56. həmin məcəllənin 462-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə bank olmayan kredit təşkilatlarına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, digər mhasibat uotu subyektlərinə (kredit təşkilatları istisna olmaqla), həminin sığorta, təkrarsığorta və sığorta vasitəiliyinə mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi baxır;

 

20 aprel 2016-cı il tarixli 865 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 24 aprel 2016-cı il, № 87, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 670) ilə 5.56-cı bəndinə kredit təşkilatları szlərindən sonra , siyasi partiyalar szləri əlavə edilmişdir.

 

[83] 7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521) ilə 4.15-ci, 4.46-cı və 5.35-ci bəndlərdə Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi szləri, 4.29-cu, 4.29-1-ci, 5.27-ci, 5.27-1-ci, 5.30-1-ci, 5.32-ci, 5.32-1-ci, 5.32-2-ci və 5.57-ci bəndlərdə Nəqliyyat Nazirliyi szləri Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi szləri ilə əvəz edilmişdir.

29 avqust 2018-ci il tarixli 247 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 30 avqust 2018-ci il, № 192, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1697) ilə 5.57-ci bəndə Fvqəladə Hallar Nazirliyi szlərindən sonra , icbari tibbi sığortaya mnasibətdə İcbari Tibbi Sığorta zrə Dvlət Agentliyi szləri əlavə edilmişdir.

19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə 5.57-ci bəndində dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sərnişinlərinin icbari fərdi qəza sığortasına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi, su nəqliyyatı vasitələri sərnişinlərinin icbari fərdi qəza sığortasına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Dəniz Administrasiyası, hava nəqliyyatı vasitələri sərnişinlərinin icbari fərdi qəza sığortasına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Mlki Aviasiya Administrasiyası szləri hava, su və dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sərnişinlərinin icbari fərdi qəza sığortasına mnasibətdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[84] 10 yanvar 2019-cu il tarixli 462 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 52) ilə 5.62-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[85] 10 may 2018-ci il tarixli 58 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 13 may 2018-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 926) ilə 5.65-ci bənddə (şəxsiyyət vəsiqəsi və mumvətəndaş pasportuna aid hissədə), Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi (xidməti və diplomatik pasporta aid hissədə) szləri (Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrinə mnasibətdə) szləri ilə, sənədlərə aid hissədə szləri isə icazə vəsiqələrinə mnasibətdə szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[86] 17 mart 2016-cı il tarixli 839 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2016-cı il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 460) ilə 5.70-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.70. həmin Məcəllənin 598-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (kredit təşkilatlarına, həminin lizinq xidmətləri gstərən kredit təşkilatlarına mnasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar zrə Dvlət Komitəsi (qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakıları olan brokerlərə, aktivlərin idarə edilməsi zrə fəaliyyəti həyata keirənlərə, lotereya təşkilatılarına və investisiya fondlarına mnasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (sığortaı, təkrarsığortaı və sığorta vasitəilərinə, qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cmlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alğı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hquqi şəxslərə mnasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi (pul vəsaitlərinin krlməsi ilə məşğul olan pot xidməti gstərən məssisələrə mnasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi (z fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi vəsait alan, toplayan, verən və ya vəsait krən qeyri-hkumət təşkilatlarına, xarici dvlətlərin qeyri-hkumət təşkilatlarının filial və nmayəndəliklərinə mnasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə Dvlət Komitəsi (z fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi vəsait alan, toplayan, verən və ya vəsait krən dini təşkilatlara mnasibətdə) və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti (lombardlara və daşınmaz əmlakın alğı-satqısı zrə vasitəilik xidmətləri gstərən fiziki və ya hquqi şəxslərə mnasibətdə) baxırlar;

 

6 sentyabr 2017-ci il tarixli 1590 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 sentyabr 2017-ci il, № 193, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 9, maddə 1637) ilə 5.70-ci bəndinə investisiya fondlarına szlərindən sonra və onların idarəilərinə szləri əlavə edilmişdir.

 

6 mart 2018-ci il tarixli 1868 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 7 mart 2018-ci il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 418) ilə 5.70-ci bəndinə lombardlara szndən sonra , valyuta mbadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərə szləri əlavə edilmişdir.

 

7 may 2018-ci il tarixli 46 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 11 may 2018-ci il, № 105, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 5, maddə 914) ilə 5.70-ci bəndində lotereya təşkilatısına, lombardlara, valyuta mbadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərə və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zrə vasitəilik xidmətləri gstərən fiziki və ya hquqi şəxslərə szləri lombardlara və valyuta mbadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərə szləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bənddən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cmlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hquqi şəxslərə mnasibətdə), szləri ıxarılmışdır.

 

23 noyabr 2018-ci il tarixli 360 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 24 noyabr 2018-ci il, № 265, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2273) ilə 5.70-ci bənddən , lombardlara sz ıxarılmışdır və həmin bəndə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi szlərindən əvvəl Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (lombardlara mnasibətdə), szləri əlavə edilmişdir.

 

[87] 22 may 2018-ci il tarixli 87 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 955) ilə yeni məzmunda 5.70-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[88] 23 noyabr 2018-ci il tarixli 360 nmrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq qəzeti, 24 noyabr 2018-ci il, № 265, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2273) ilə yeni məzmunda 5.70-2-ci bənd əlavə edilmişdir.