AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MALİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI

QƏRARI

 

Q-09

 

Bakı şəhəri 04 aprel 2016-cı il

 

Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 8.20-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydalarının 3.1-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası

QƏRARA ALIR:

1. Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitləri təsdiq edilsin (1-85 nömrəli əlavələr).[1]

2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 26 may 2005-ci il tarixli İ-63 nömrəli, 14 iyun 2005-ci il tarixli İ-71 nömrəli, 26 oktyabr 2005-ci il tarixli İ-127 nömrəli, 22 dekabr 2005-ci il tarixli İ-163 nömrəli, 27 dekabr 2005-ci il tarixli İ-165 nömrəli, 12 aprel 2006-cı il tarixli İ-37 nömrəli, 11 noyabr 2010-cu il tarixli İ-179 nömrəli, 29 may 2012-ci il tarixli İ-95 nömrəli, 09 aprel 2013-cü il tarixli İ-59 nömrəli və 30 dekabr 2015-ci il tarixli İ-157 nömrəli əmrləri, habelə 09 noyabr 2009-cu il tarixli İ-142 nömrəli əmrinin 2-ci və 3-cü hissələri, həmçinin 16 avqust 2012-ci il tarixli İ-144 nömrəli əmrinin 1-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci hissələri ləğv edilsin.

3. Maliyyə Nazirliyinin aparatının Uçot siyasəti şöbəsinə tapşırılsın ki, bu qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin və bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Bu qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

 

Kollegiyanın sədri,

Azərbaycan Respublikasının

maliyyə naziri

Samir Şərifov

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitləri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

1 nömrəli əlavə

 

 

 

Forma KO-1

 

Forma KO-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i,

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i,

Fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı, VÖEN-i)

 

KASSA MƏDAXİL ORDERİ

 

Seriya __________ nömrə ____________

 

_________________20_____ il.

 

Kimdən____________________________________

(pul ödəyənin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı,

____________________________________________

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, seriyası, nömrəsi, ünvanı)

Nə üçün __________________________________

(məqsədi aydın yazmaq)

___________________________________________

Məbləğ_____________________________________

(rəqəm və yazı ilə tam aydın göstərmək)

 

_____________________________________________

_____________________________ man.____ qəp.

Kassaya mədaxil edilmişdir

M.Y. Rəhbər

Baş mühasib

Kassir

 

 

Fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

 

KASSA MƏDAXİL ORDERİNİN QƏBZİ

 

Seriya __________ nömrə ____________

 

_____________________20_____ il.

 

Kimdən____________________________________

(pul ödəyənin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı,

____________________________________________

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, seriyası, nömrəsi, ünvanı)

Nə üçün __________________________________

(məqsədi aydın yazmaq)

___________________________________________

Məbləğ_____________________________________

(rəqəm və yazı ilə tam aydın göstərmək)

 

_____________________________________________

_____________________________ man.____ qəp.

Kassaya mədaxil edilmişdir

M.Y. Rəhbər

Baş mühasib

Kassir

 

 

 

 

 

 

Kassa mədaxil orderinə əlavə edilən sənədlərin a, nömrəsi, tarixi mədaxil olan məbləğin maddələr üzrə bölgüsü

 

Kassa mədaxil orderinə əlavə edilən sənədlərin a, nömrəsi, tarixi mədaxil olan məbləğin maddələr üzrə bölgüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin a,VÖEN-i

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin a,VÖEN-i

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

2 nömrəli əlavə

 

 

 

Forma 1MQ

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

 

 

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________ nömrə _______________

___________________20______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

 

 

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

İcraçı_______________________________________________ ________________________

(soyadı, a., a.a.). (imza və tarix)

M.Y.

 

__________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma 1MQ

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

 

 

MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________ nömrə _______________

___________________20______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

 

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

İcraçı_______________________________________________ ________________________

(soyadı, a., a.a.). (imza və tarix)

M.Y.

 

__________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

3 nömrəli əlavə

 

 

Forma 10MQ

______________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________ nömrə _______________

___________________20______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

ƏDV_______%

 

Yekunu

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişçi________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

İcraçı__________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

 

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Forma 10MQ

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

MƏDAXİL QƏBZİNİN SURƏTİ

Seriya ___________ nömrə _______________

___________________20_______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

ƏDV_______%

 

Yekunu

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişçi________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

İcraçı__________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

 

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma 10MQ

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________ nömrə _______________

___________________20_______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

ƏDV_______%

 

Yekunu

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

 

________________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişçi________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

İcraçı__________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

 

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

4 nömrəli əlavə

 

T İ K İ Ş Y E R İ

Forma M-2

_________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

__________________________________________________________________________________________________

MALLARIN ALINMASI ÜÇÜN VƏKALƏTNAMƏ

Seriya _________ nömrə ________ ______________ _____il

__________________ ____ilədək etibarlıdır

 

Verilir____________________________________________________________________________________________

vəzifəsi,soyadı,adı, a.a., şəxsiyyətini təsdiq edən

_________________________________________________________________________________________________

sənədin adı, seriyası, -si,verildiyi tarix)

Nə üçün__________________________________________________________________________________________

malsatanın və onun təqdim etdiyi sənədlərin adı,

_________________________________________________________________________________________________

nömrəsi, tarixi və digər lazımi rekvizitləri)

Arxada göstərilənləri almaq ücün

Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i

Əlavə məlumat üçün arxaya bax

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KƏSMƏK XƏTTİ

Forma M-2

__________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

__________________________________________________________________________________________________

MALLARIN ALINMASI ÜÇÜN VƏKALƏTNAMƏNİN KÖTÜYÜ

Seriya _________ nömrə ________ ______________ _____il

__________________ ____ilədək etibarlıdır

 

Verilir____________________________________________________________________________________________

vəzifəsi,soyadı,adı, a.a., şəxsiyyətini təsdiq edən

_________________________________________________________________________________________________

sənədin adı, seriyası, -si,verildiyi tarix)

Nə üçün_________________________________________________________________________________________

malsatanın və onun təqdim etdiyi sənədlərin adı,

________________________________________________________________________________________________

nümrəsi, tarixi və digər lazımı rekvizitləri)

Arxada göstərilənləri almaq ücün

Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i

Əlavə məlumat üçün arxaya bax

 


 

Sıra si

Əmlakın(qiymətlilərin)

adı və ölçüləri

ölçü

vahidi

Qiyməti

miqdarı

(yazı ilə)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malların alınması üçün vəkalətnaməni alan ___________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası)

_________________________________________________________________________________imzasını təsdiq edirəm

Rəhbər:_______________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

Baş mühasib __________________________________

(imza və tarix)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vəkalətnaməni aldım:

_______________________________

(imza və tarix)

Vəkalətnaməni verdim:

 

İcraçı___________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

________________________________

(imza və tarix)

 

 

İcra barədə qısa məlumat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcraçı__________________________________

(imza və tarix)

 

 

 

Qeyd: Malların alınması üçün vəkalətnamə mühasibat uçotu subyektinin mühasibat xidməti

tərəfindən verilir.


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

5 nömrəli əlavə

 

 

Forma 7-S

 

(Ciddi hesabat blanklarını sifarişçisinin  adı və  VÖEN-i)

 

Sığorta haqları üçün mədaxil qəbzi

 

Seriya _________ nömrə__________

 

____________________ _______ il.

 

Sığortalı____________________________________________________

                     (fiziki şəxs olduqda adı, atasının adı, soyadı, FİN-i; hüquqi şəxs olduqda tam adı, VÖEN-i)

 

Ünvanı_____________________________________________________

 

Sığorta şəhadətnaməsi____________________________________________________

                                                                                               (seriya, nömrə və tarix)

Sığorta növü________________________________________________

                                                                                                   (müqaviləyə uyğun sığorta adları)     

 

Sığorta müddəti___________________________________________________________

                                                                                    (başlama və qurtarma tarixi-gün, ay, il)

 

Sığorta məbləği______________________________________________________

                                (rəqəm və yazı ilə)

 

Ödənilən məbləğ___________________________________________ manat ____ qəp

                            (tam və qismən, rəqəm və yazı ilə)

 

Sığortalının nümayəndəsi _________________________________________________

                                                   (adı, atasının adı, soyadı)

 

İcraçı ______________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

Ödəyici___________________________________________________________________

  (soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

             M.Y.

____________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Forma 7-S

 

(Ciddi hesabat blanklarını sifarişçisinin  adı və  VÖEN-i)

 

Sığorta haqları üçün mədaxil qəbzinin KÖTÜYÜ

 

Seriya _________ nömrə__________

 

____________________ _______ il.

 

 

Sığortalı____________________________________________________

                     (fiziki şəxs olduqda adı, atasının adı, soyadı, FİN-i; hüquqi şəxs olduqda tam adı, VÖEN-i)

 

Ünvanı_____________________________________________________

 

Sığorta şəhadətnaməsi____________________________________________________

                                                                                               (seriya, nömrə və tarix)

Sığorta növü________________________________________________

                                                                                                   (müqaviləyə uyğun sığorta adları)     

 

Sığorta müddəti___________________________________________________________

                                                                                    (başlama və qurtarma tarixi-gün, ay, il)

 

Sığorta məbləği______________________________________________________

                                (rəqəm və yazı ilə)

 

Ödənilən məbləğ___________________________________________ manat ____ qəp

                            (tam və qismən, rəqəm və yazı ilə)

 

Sığortalının nümayəndəsi _________________________________________________

                                                   (adı, atasının adı, soyadı)

 

İcraçı ______________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

Ödəyici___________________________________________________________________

  (soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

             M.Y.

____________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

6 nömrəli əlavə

 

 

Frma VMQ-1

_____________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

____________________________________________________________________________________________

 

TİCARƏT VƏ İCTİMAİ İAŞƏ FƏALİYYƏTİNİ HƏYATA KEÇİRƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİLƏR ÜZRƏ

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________ nömrə _______________

___________________20______ il

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fəaliyyət növü_________________________________________________________________________________________________________________

 

______ rüb 20___-ci il üzrə

 

1. Malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi üzrə əldə edilmiş gəlirlərin məbləği (manat)

 

1.1. Vergi məbləği (manat)

 

2. Vergi dərəcəsi (faiz)

 

 

Faktiki ödənilən məbləğ ___________________________________________________man_____qəp

(rəqəmlə və yazı ilə)

_____________________________________________________________________________________

 

Büdcə səviyyəsinin kodu_______________________________________________________________________

 

Büdcə təsnifatının kodu________________________________________________________________________

 

İcraçı ______________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, sydı, dı, tsının dı və imzası)

 

M.Y.

________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap dən şəxsin dı, VÖEN-i )

 

 

Frma VMQ-1

______________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

TİCARƏT VƏ İCTİMAİ İAŞƏ FƏALİYYƏTİNİ HƏYATA KEÇİRƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ ÜZRƏ

MƏDAXİL QƏBZİNİN SURƏTİ

Seriya ___________ nömrə _______________

___________________20_____ il

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fəaliyyət növü__________________________________________________________________________________________________________________

 

______ rüb 20___-ci il üzrə

 

1. Malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi üzrə əldə edilmiş gəlirlərin məbləği (manat)

 

1.1. Vergi məbləği (manat)

 

2. Vergi dərəcəsi (faiz)

 

 

 

Faktiki ödənilən məbləğ ___________________________________________________man_____qəp

(rəqəmlə və yazı ilə)

 

____________________________________________________________________________________

 

Büdcə səviyyəsinin kodu______________________________________________________________________

 

Büdcə təsnifatının kodu_______________________________________________________________________

 

İcraçı _______________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, sydı, dı, tsının dı və imzası)

 

M.Y.

 

____________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap dən şəxsin dı, VÖEN-i )

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

7 nömrəli əlavə

 

 

Forma 2Q

______________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ -FAKTURANIN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə____________

 

_________________20___ il.

 

Kimdən______________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________________

 

Kimə________________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________________

Sıra -si

Qiymətlilərin a ölçüləri

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

 

 

 

 

 

 

AKSİZ %

 

 

 

 

 

 

ƏDV %

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim _____________________________ ______________________

(vəzifəsi, soyadı, a, atasının adı) (imza və tarix)

Təhvil aldım ____________________________ ______________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) (imza və tarix)

Rəhbər ____________________________ Baş mühasib ____________________

(imza və tarix) (imza və tarix)

M.Y.

__________________________________________________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı,VÖEN-i

 

 

Forma 2Q

________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ -FAKTURA

Seriya __________ nömrə____________

 

_________________20___ il.

 

Kimdən__________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

_________________________________________________________________________________________________

 

Kimə___________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

________________________________________________________________________________________________

 

Sıra -si

Qiymətlilərin a ölçüləri

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

 

 

 

 

 

 

AKSİZ %

 

 

 

 

 

 

ƏDV %

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim ______________________________ ____________________

(vəzifəsi, soyadı, a, atasının adı) (imza və tarix)

Təhvil aldım _____________________________ ____________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) (imza və tarix)

Rəhbər ____________________________ Baş mühasib ______________________

(imza və tarix) (imza və tarix)

M.Y.

________________________________________________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı,VÖEN-i

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

8 nömrəli əlavəForma QF-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURA

Seriya __________ nömrə____________ _________________20___ il.

 

Kimdən_____________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________

Kimə_______________________________________________________________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

SATILAN MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

Ölçü vahidi

Miqdarı

Qiyməti

(manat)

Məbləği

(manat)

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi
 

ƏDV_________%

 

Yekunu
 
 
Yekunu (sözlə)_________________________________________________ ____________

(yazı ilə)

_______________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT TARALAR

Taranın

Qiyməti (manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi tara fərqi:

Faktura məbləği:

 

Yekun məbləği ____________________________________________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________ manat____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

 

BAŞ MÜHASİB

TƏHVİL VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin a,VÖEN-i

 Forma QF-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURANIN SURƏTİ

Seriya __________ nömrə____________ _________________20___ il.

 

Kimdən_____________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________

 

Kimə_______________________________________________________________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

SATILAN MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

Ölçü vahidi

Miqdarı

Qiyməti

(manat)

Məbləği

(manat)

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi
 

ƏDV_________%

 

Yekunu
 
 
Yekunu (sözlə)_________________________________________________ ____________

(yazı ilə)

_______________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT TARALAR

Taranın

Qiyməti (manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi tara fərqi:

Faktura məbləği:

 

Yekun məbləği __________________________________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________ manat____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

 

BAŞ MÜHASİB

TƏHVİL VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

 

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin a,VÖEN-i

 Forma QF-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURANIN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə____________ _________________20___ il.

 

Kimdən_____________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________

 

Kimə_______________________________________________________________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

SATILAN MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

Ölçü vahidi

Miqdarı

Qiyməti

(manat)

Məbləği

(manat)

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi
 

ƏDV_________%

 

Yekunu
 
 
Yekunu (sözlə)_________________________________________________ ____________

(yazı ilə)

_______________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT TARALAR

Taranın

Qiyməti (manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi tara fərqi:

Faktura məbləği:

 

Yekun məbləği __________________________________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________ manat____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

 

BAŞ MÜHASİB

TƏHVİL VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

 

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin a,VÖEN-i

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

9 nömrəli əlavə

 

 

 

____________________________________________________________

(ciddi hesabat blankının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i,

fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı və VÖEN-i)

 

Qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan hazırlanmış zərgərlik

və digər məişət məmulatlarının təhvil verilməsi haqqında

Q Ə B Z Forma QM-1

I nüsxə

Seriya _______ _______

Təqdim edən ______________________________________________

(hüquqi şəxsin adı,təqdim edənin və ya fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı)

Qiymətlinin növü __________________________________________

Qiymətlinin sayı ___________________________________________

Qiymətlinin çəkisi _________________________________________

Qəbul etdi _________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_____________________________

(imzası)

_________________20____il

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı və VÖEN-i)

Forma QM-1

 

II nüsxə

Qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması,

ekspertizası, analizi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikası üçün

QƏBUL QƏBZİ Seriya ______ _______

Təqdim edən _________________________________________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı və təqdim edənin soyadı, adı, atasının adı və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

Ünvanı _______________________________________________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin və ya fiziki şəxsin ünvanı)

_____________ 20___ il tarixli ərizəsinə əsasən _____________________________________________________________________________________

(aparılan əməliyyatların adı)

üçün aşağıda göstərilən qiymətlilər qəbul edilib.

 

 

 

Sıra -si

Qəbul edilmiş qiymətlilərin adı

Qiymətlinin növü

Sayı

(ədədlə)

Çəkisi

(qramla, karatla)

Təhvil verənin qeydi və imzası

Qəbul edənin qeydi və imzası

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ:

 

 

 

 

 

Təhvil verdi:____________________________________________________ Qəbul etdi: __________________________________________________

(təqdim edənin soyadı, adı, atasının adı və imzası) (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası)

_________________20___il

Analiz və ekspertizadan sonra damğalanan və qaytarılan qiymətlilər

 

 

Sıra -si

Qiymətlilərin adı

Analiz və ekspertiza üçün götürülüb

Qiymətlilər qaytarılıb

Qeyd

Qiymətlinin növü

Sayı

(ədədlə)

Çəkisi

(qramla, karatla)

Sayı

(ədədlə)

Çəkisi

(qramla, karatla)

Əyarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ:

 

 

 

 

 

 

 

Rəhbər __________________________________ Baş mühasib ________________________________

(imza) (imza)

 

M.Y. M.Y.

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidmətinin

 

vəzifəli şəxsi: _______________________________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

Qiymətliləri almaq üçün təqdim edilib: ________________________________________________________________________________________

(müəssisənin, təşkilatın etibarnaməsi və ya fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd)

 

Təhvil verdi: ______________________________________________ Qəbul etdi: _____________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası) (təqdim edənin soyadı, adı, atasının adı və imzası)

___________________20____il

______________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı və VÖEN-i)