Avtomobil yolları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Avtomobil yolları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, 3, I kitab, maddə 125; 2001, 12, maddələr 731, 736; 2004, 11, maddə 901; 2006, 6, maddə 478; 2007, 5, maddə 436, 10, maddə 938; 2008, 5, maddə 348, 7, maddə 602; 2012, 6, maddə 506; 2013, 6, maddələr 599, 624; 2014, 4, maddə 341, 7, maddə 775; 2016, 2, I kitab, maddə 200) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1-ci maddə üzrə:

1.1. onuncu bənddə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı sözləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. on doqquzuncu bənddə yaxud təsərrüfat məqsədləri və ya operativ idarəçilik üçün avtomobil yollarına təhkim olunmuş hüquqi şəxslər, sözləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum və ya sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 5-ci maddənin altıncı hissəsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının sözlərindən sonra və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun sözləri əlavə edilsin.

3. 10-1-ci maddənin ikinci hissəsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı sözlərindən sonra və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum sözləri əlavə edilsin.

4. 13-cü maddə üzrə:

4.1. altıncı hissənin birinci cümləsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sözlərindən sonra və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun sözləri əlavə edilsin;

4.2. on birinci hissəyə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı sözlərindən sonra və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum sözləri əlavə edilsin.

5. 15-ci maddənin üçüncü hissəsinə mülkiyyətçilərinin sözündən sonra (sahiblərinin) sözü əlavə edilsin.

6. 16-cı maddənin birinci hissəsində Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının sözləri Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun sözləri ilə əvəz edilsin.

7. 18-ci maddə üzrə:

7.1. birinci hissənin ikinci cümləsinə mülkiyyətçiləri sözündən sonra (sahibləri) sözü əlavə edilsin;

7.2. üçüncü hissənin ikinci cümləsinə mülkiyyətçilərinin sözündən sonra (sahiblərinin) sözü əlavə edilsin.

8. 19-cu maddənin birinci hissəsinə mülkiyyətçilərinin sözündən sonra (sahiblərinin) sözü əlavə edilsin və həmin hissədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının sözləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sözləri ilə əvəz edilsin.

9. 21-ci maddə üzrə:

9.1. üçüncü hissəyə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları sözlərindən sonra və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum sözləri əlavə edilsin;

9.2. altıncı hissədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan dövlət müəssisəsi və onun tərkibində olan qurumların sözləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun və onun strukturuna daxil olan hüquqi şəxslərin sözləri ilə əvəz edilsin.

10. 22-ci maddənin ikinci hissəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı sözləri və dördüncü hissəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanları sözləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum sözləri ilə əvəz edilsin.

11. 29-cu maddənin üçüncü hissəsinə mülkiyyətçiləri sözündən sonra (sahibləri) sözü əlavə edilsin.

12. 38-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Maddə 38. Avtomobil yollarının qorunması

Avtomobil yollarının qorunması avtomobil yollarının mülkiyyətçiləri (sahibləri) tərəfindən həyata keçirilir.

Avtomobil yollarının qorunmasını həyata keçirən subyektlər yol əmlakının qorunmasını onların korlanmasına səbəb ola biləcək mümkün halların qarşısını almaqla yerinə yetirirlər.

Avtomobil yollarının qorunmasını həyata keçirən subyektlər qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər..

13. 40-cı maddənin ikinci hissəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanları sözləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum sözləri ilə əvəz edilsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 28 oktyabr 2016-cı il

378-VQD