İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 6-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, 3, maddə 114; 2003, 6, maddə 277; 2004, 8, maddə 598, 11, maddə 901, 12, maddə 973; 2007, 1, maddə 3, 6, maddə 562, 11, maddə 1053; 2008, 6, maddə 462, 7, maddə 602; 2009, 12, maddə 952; 2010, 2, maddə 75, 7, maddə 591; 2011, 7, maddə 618; 2012, 11, maddə 1052; 2013, 6, maddə 613, 7, maddə 787, 12, maddə 1494; 2015, 12, maddə 1434) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 53.2-ci maddə üzrə:

1.1.1. ikinci cümlədə 500 rəqəmləri 5000 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.1.2. aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90-cı maddəsinə əsasən vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının ticarət şəbəkələrində (o cümlədən, satışını elektron şəkildə həyata keçirən ticarət şəbəkələrində) satışının təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur.;

1.2. 82.1-ci maddədə məhkəməyə göndərir sözlərindən sonra (vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların alınması (vergilərin ödənilməməsi) ilə əlaqədar qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarları ilə bağlı verilmiş icra sənədləri istisna olmaqla) sözləri əlavə edilsin;

1.3. 82.3-cü və 84.4-cü maddələrdə ibtidai istintaq aparan orqana sözlərindən sonra (bu Qanunun 84-2.4-cü maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla) sözləri əlavə edilsin;

1.4. 84.1-ci maddədə məhkəməyə göndərir sözlərindən sonra (vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların alınması (vergilərin ödənilməməsi) ilə əlaqədar qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının icrasına maneçilik törətmə halları istisna olmaqla) sözləri əlavə edilsin;

1.5. aşağıdakı məzmunda 84-2-ci maddə əlavə edilsin:

Maddə 84-2. Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların alınması (vergilərin ödənilməməsi) ilə əlaqədar qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət

84-2.1. Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların alınması (vergilərin ödənilməməsi) ilə əlaqədar qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarını bu Qanunla müəyyən olunmuş müddətdə qərəzli olaraq icra etməyən və ya həmin məhkəmə qərarlarının icrasına maneçilik törədən şəxslər Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar.

84-2.2. Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların alınması (vergilərin ödənilməməsi) ilə əlaqədar qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarına münasibətdə icra məmurları icraata başlamaq haqqında qərarın surətini onun qəbul edildiyi gün ərzində, aidiyyəti üzrə digər icra qurumuna göndərilən və ya icrası mümkün olmadığı üçün məhkəməyə geri qaytarılan icra sənədləri barədə məlumatları isə onların aidiyyəti üzrə göndərildiyi və ya geri qaytarıldığı vaxtdan bir gün müddətində elektron formada aidiyyəti vergi orqanına təqdim edirlər.

84-2.3. İcra məmurları vergi orqanlarının müraciətlərinə əsasən bu Qanunun 84-2.1-ci maddəsində qeyd olunan faktlara dair onlara məlum olan bütün məlumatları və əldə etdikləri sənədləri on beş gün müddətində aidiyyəti üzrə təqdim etməyə borcludurlar. Əlavə araşdırma tələb olunduğu hallarda bu müddət on beş gün uzadıla bilər.

84-2.4. Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların alınması (vergilərin ödənilməməsi) ilə əlaqədar qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarına münasibətdə bu Qanunun 82.3-cü maddəsinə və 84.4-cü maddəsinə (qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının icrasına maneçilik törətmə halları ilə bağlı) əsasən ibtidai istintaqın aparılması üçün vergi orqanlarına icra xidmətinin rəhbəri (baş icra məmuru) tərəfindən təsdiq olunan təqdimatın verilməsi tələb olunmur.

84-2.5. Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların alınması (vergilərin ödənilməməsi) ilə əlaqədar qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarını bu Qanunla müəyyən olunmuş müddətdə qərəzli olaraq icra etməmə faktı müvafiq cinayətlərə dair işlər üzrə ibtidai istintaq aparan orqan tərəfindən müəyyən olunur..

Maddə 2. Bu Qanun 2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 16 dekabr 2016-cı il

458-VQD