Balıqılıq subyektlərinin uotunun forması və aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Balıqılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2014-c il 27 iyun tarixli 1015-IVQD nmrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-c il 11 avqust tarixli 243 nmrəli Fərmanının 1.3-c bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Balıqılıq subyektlərinin uotunun forması və aparılması Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 12 may 2017-ci il

№ 202

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2017-ci il 12 may tarixli 202 nmrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Balıqılıq subyektlərinin uotunun forması və aparılması

 

Q A Y D A L A R I

 

1. mumi mddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar Balıqılıq haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və balıqılıq subyektlərinin uotunun forması və aparılması qaydalarını məyyən edir.

1.2. Balıqılıq subyektlərinin uotu Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) tərəfindən aparılır və balıqılıq təsərrfatı kadastrının tərkib hissəsidir.

1.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada balıqılıq obyektlərinin artırılması, yetişdirilməsi, istifadəsi, mhafizəsi, habelə balıq məhsullarının istehsalı və saxlanması ilə məşğul olan hquqi və fiziki şəxslər balıqılıq subyektləridir.

1.4. Balıqılıq subyektlərinin uotu bu Qaydaların əlavəsi ilə məyyən edilən forma zrə aparılır.

 

2. Balıqılıq subyektlərinin uotunun aparılması qaydaları

 

2.1. Balıqılıq subyektlərinin uotunun aparılması n aşağıdakı dvlət orqanlarının məlumatları rbdə bir dəfə, hər nvbəti ayın 15-dək elektron və kağız formasında Nazirliyə təqdim edilir:

2.1.1. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlkəsizliyi Agentliyində balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə baytarlıq və fitosanitar nəzarəti zrə; [1]

2.1.2. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrfatı Aıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan su təsərrfatı obyektlərində balıqılıq məqsədi ilə sudan istifadə zrə;

2.1.3. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyində balıq və digər su bioresurslarının fəaliyyəti zrə vergi uotuna alınmış vergi dəyicilərinin adı (fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı), VEN-i;

2.1.4. Azərbaycan Respublikasının Fvqəladə Hallar Nazirliyində balıqılıq subyektlərinin balansında olan su anbarlarından istifadə və mumi tutumu 300 registr tondan və mhərrikinin gc 250 kvt-dan az olan btn nv balıqı gəmiləri zrə;

2.1.5. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dvlət Dəniz Agentliyində mumi tutumu 300 registr tondan və mhərrikinin gc 250 kvt-dan ox olan btn nv balıqı gəmiləri zrə.[2]

2.2. Balıqılıq subyektlərinin uotu elektron və kağız formasında aparılır. Hər bir kağız formasında uot məlumatı daxilolma ardıcıllığına və qeydiyyat nmrəsinə uyğun olaraq 5 (beş) gn mddətində elektron bazaya daxil edilir.

2.3. Nazirlik balıqılıq subyektlərinin uot məlumatları əsasında balıqılıq subyektlərinin vahid informasiya sistemini yaradır, fəaliyyətini təşkil edir və daxil olan məlumatların mtəmadi olaraq yenilənməsini təmin edir.

 

 


Balıqılıq subyektlərinin uotunun forması və aparılması Qaydalarına

əlavə

 

Balıqılıq subyektlərinin uotunun

F O R M A S I

 

Hquqi statusu

lkə mənsubiyyəti

İstifadənin əsası

İstifadənin nv

İstifadə qaydalarının

pozulması

balıq və digər su bioresurslarının ovu

akvakultura

hququ pozan şəxslər

hquqi tədbirlər

ov nvləri

ov sulu

ov yeri

balıq nvləri

hquqi şəxs (adı), o cmlədən hquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs (soyadı, adı, atasının adı)

VEN

fiziki şəxs (soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin nmrəsi/pin kodu)

nvan (hquqi və faktiki nvanı)

telefon nmrəsi

e-mail

rezident

qeyri-rezident

kvotalar

balıqovlama bileti

icazələr

bioloji və texnoloji əsaslandırmalar

sənaye ovu

həvəskar və idman ovu

nəzarət məqsədi ilə ov

elmi tədqiqat məqsədi ilə ov

akvakultura məqsədi ilə ov

gəmidən (qayıqdan) ov

sahildən ov

Xəzər dənizi (gl)

xarici dvlətlərin su hvzələri

beynəlxalq sular və dnya okeanı

digər su obyektləri

 

rş (balıqartırma)

gl akvakulturası

nohur akvakulturası

sənaye akvakulturası

dəniz (marikultura) akvakulturası

qəfəs akvakulturası

qapalı su təchizatı sistemləri akvakulturası

rekreasiya akvakulturası

 

inzibati xəta

cinayət məsuliyyəti

vurulan zərərin miqdarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 1 dekabr 2018-ci il tarixli 519 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Xalq qəzeti, 6 dekabr 2018-ci il, № 275)
  2. 21 yanvar 2019-cu il tarixli 21 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Xalq qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 519 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Xalq qəzeti, 6 dekabr 2018-ci il, № 275) ilə Balıqılıq subyektlərinin uotunun forması və aparılması Qaydalarının 2.1.1-ci yarımbəndində Kənd Təsərrfatı Nazirliyində szləri Qida Təhlkəsizliyi Agentliyində szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 21 yanvar 2019-cu il tarixli 21 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Xalq qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19) ilə Balıqılıq subyektlərinin uotunun forması və aparılması Qaydalarının 2.1.5-ci yarımbəndində Dvlət Dəniz Administrasiyasında szləri Nəqliyyat, Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dvlət Dəniz Agentliyində szləri ilə əvəz edilmişdir.