Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 6-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, 8 (III kitab), maddə 586, 12, maddə 835; 2001, 7, maddə 455; 2002, 1, maddə 9, 5, maddələr 237, 240, 244, 8, maddə 463; 2004, 6, maddə 399; 2005, 4, maddə 278; 2006, 11, maddə 929; 2007, 8, maddə 756, 11, maddə 1049, 12, maddələr 1197, 1218; 2008, 6, maddə 462, 7, maddələr 602, 607; 2010, 3, maddə 171, 4, maddə 275, 7, maddə 591; 2011, 2, maddələr 70, 71, 6, maddə 473, 7, maddə 600, 12, maddə 1107; 2012, 5, maddə 406, 11, maddələr 1056, 1063; 2013, 8, maddə 889; 2015, 10, maddə 1107, 11, maddə 1271; 2016, 6, maddələr 981, 1000; 2017, 6, maddə 1058, 12 (I kitab), maddə 2268; Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 1 may tarixli 1115-VQD nömrəli Qanunu) 51-1.2-ci və 172.4-cü maddələrinin ikinci cümlələrində, 172.6-cı maddəsində, 178.2-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 178.4-cü və 180.4-cü maddələrinin ikinci cümlələrində ismin müvafiq hallarında icra qurumu sözləri ismin müvafiq hallarında probasiya qurumu sözləri ilə əvəz edilsin.

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il

1206-VQD