zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublİkası Nazİrlər KabİnetİnİN Qərarı

 

zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin satılması qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 19 dekabr tarixli 659 nmrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. Rasİzadə

Bakı şəhəri, 27 aprel 1998-ci il

№ 93

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1998-ci il 27 aprel tarixli 93 nmrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin yerləşdiyi

torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında

ƏSASNAMƏ

 

1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasında 1995 1998-ci illərdə dvlət mlkiyyətinin zəlləşdirilməsinin Dvlət Proqramı haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 29 sentyabr tarixli Qanununa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 19 dekabr tarixli 659 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin satılması qaydaları haqqında Əsasnaməyə və qvvədə olan digər mvafiq hquqi-normativ aktlara uyğun olaraq hazırlanmış və zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətini məyyən edir.

2. zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinə təhkim olunmuş torpaq sahələri onların texniki pasportlarında gstərilmiş tikinti, qurğu və bilavasitə məssisə və obyektlərin fəaliyyəti n zəruri olan infrastrukturunun altında yerləşən torpaq sahələri (bundan sonra tikinti və infrastruktur altındakı torpaq sahələri) və məssisənin zəlləşdirilməsi anında tikinti və infrastruktur altındakı torpaq sahələri kateqoriyasına aid edilməyən torpaq sahələri (bundan sonra sərbəst torpaq sahələri) kimi iki hissəyə blnr.

3. Torpaq sahələrinin normativ qiymətini məyyən etmək n Bakı şəhəri və onun ətrafındakı torpaq sahələri 12 zonaya, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri 6 zonaya, Naxıvan, Xankəndi, Əli Bayramlı, Mingəevir, Lənkəran, Yevlax və Şəki şəhərləri 4 zonaya, Naftalan, Şamaxı, Qazax, Şəmkir, Salyan, Cəlilabad, Quba, Xamaz, Zaqatala və Gyay şəhərləri 3 zonaya, digər rayon mərkəzlərinin 2 zonaya blnərək 1-5 nmrəli Əlavələrdə gstərilən mvafiq zona əmsalları tətbiq edilir.

4. Dvlət Əmlak Komitəsi torpaq sahələrinin bu Əsasnamənin 1-5 nmrəli əlavələrində gstərilən zonaların sərhədlərini Dvlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi, Dvlət Geodeziya və Xəritəəkmə Komitəsi və rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdıraraq təsdiq edir.

5. Respublikanın qəsəbə və kənd yerlərində zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin altında yerləşən torpaq sahələrinin normativ qiyməti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 17 oktyabr tarixli 145 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Qiymət (kadastr) rayonları zrə torpaqların normativ qiymətinə uyğun olaraq məyyən edilir.

6. Sərbəst torpaq sahələrinin normativ qiyməti məyyən edilərkən 15 nmrəli əlavələrdə gstərilən əmsallar 6 nmrəli əlavədəki zonaların bazis qiymətinə vurulmaqla məyyən edilir.

7. Tikinti və infrastruktur altındakı torpaq sahələrinin normativ qiyməti həmin zonada yerləşən sərbəst torpaq sahələrinin normativ qiymətinin 50 faizi həcmində məyyən edilir.

8. Torpaq sahələrinin icarə haqqının məbləği, şərtləri və vaxtı İcarə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq icarəverən ilə icarəi arasında bağlanmış mqavilə əsasında məyyən olunur. zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinə təhkim olunmuş torpaq sahələrinin dvlət mlkiyyətində olmasını nəzərə alaraq icarə haqqı həmin torpağın normativ qiymətinin 1/20 misli həcmində məyyən olunur.

 

1 nmrəli əlavə

Bakı şəhəri və onun ətrafı zrə zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətinin məyyən olunmasında tətbiq olunan zonalar və əmsallar

 

Zonalar

Əmsallar

1

14,2

2

13

3

11,8

4

10,6

5

9,4

6

8,2

7

7

8

5,8

9

4,6

10

3,4

11

2,2

12

1

 

2 nmrəli əlavə

Sumqayıt və Gəncə şəhərləri zrə zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətinin məyyən olunmasında tətbiq olunan zonalar və əmsallar

 

Zonalar

Əmsallar

1

8

2

6,6

3

5,2

4

3,8

5

2,4

6

1

 

3 nmrəli əlavə

Naxıvan, Xankəndi, Əli Bayramlı, Mingəevir, Lənkəran, Yevlax və Şəki şəhərləri zrə zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətinin məyyən olunmasında tətbiq olunan zonalar və əmsallar

 

Zonalar

Əmsallar

1

4,5

2

3

3

1,5

4

1

 

4 nmrəli əlavə

Naftalan, Şamaxı, Qazax, Şəmkir, Salyan, Cəlilabad, Quba, Xamaz, Zaqatala və Gyay şəhərləri zrə zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətinin məyyən olunmasında tətbiq olunan zonalar və əmsallar

 

Zonalar

Əmsallar

1

4

2

2,5

3

1

 

5 nmrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının digər rayonların mərkəzi zrə zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətinin məyyən olunmasında tətbiq olunan zonalar və əmsallar

 

Zonalar

Əmsallar

1

2,5

2

1

 

6 nmrəli əlavə

Sonuncu zonalarda yerləşən torpaq sahələrinin 1 kvadrat metrinin bazis qiyməti

 

Yerləşdiyi ərazi

Bazis qiyməti (manat)

Bakı şəhərinin 12-ci zonası

8000

Sumqayıt və Gəncə şəhərlərinin 6-cı zonası

5000

Əli Bayramlı, Mingəevir, Naxıvan, Xankəndi, Lənkəran, Yevlax və Şəki şəhərlərinin 4-c zonası

4000

Naftalan, Şamaxı, Qazax, Şəmkir, Salyan, Cəlilabad, Quba, Xamaz, Zaqatala və Gyay şəhərlərinin 3-c zonası

3000

Rayon mərkəzlərinin 2-ci zonası

2000