Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sosial mavinətlərin, təqadlərin və kompensasiyaların təyin olunması n təqdim edilən sənədlərin və məlumatların rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 2015-ci il 21 sentyabr tarixli 311 nmrəli, Tibbi-sosial ekspert komissiyaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 2016-cı il 5 fevral tarixli 36 nmrəli, nvanlı dvlət sosial yardımın alınması n mraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nmrəli, Dvlət qulluğuna qəbul zrə msahibədə iştirak etmək n mraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nmrəli, Sığortaolunanların əməkhaqlarının maliyyələşdirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında 2017-ci il 29 dekabr tarixli 616 nmrəli, Fərdi məşğulluq proqramının yerinə yetirilməsi Qaydası və hesabatın formasının təsdiq edilməsi haqqında 2017-ci il 29 dekabr tarixli 619 nmrəli və Sığorta dənişinin verilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında 2017-ci il 29 dekabr tarixli 620 nmrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Əmək, məşğulluq, sosial mdafiə və sosial təminat sahələrində elektron xidmətlərin tətbiqinin genişləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 5 sentyabr tarixli 258 nmrəli Fərmanının 4.4-c bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 21 sentyabr tarixli 311 nmrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, maddə 1225; 2016, № 7, maddə 1343, № 11, maddə 1977; 2017, № 12 (II kitab), maddə 2552; 2018, № 2, maddə 354) ilə təsdiq edilmiş Sosial mavinətlərin, təqadlərin və kompensasiyaların təyin olunması n təqdim edilən sənədlərin və məlumatların rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydalarına aşağıdakı məzmunda 1.5-ci bənd əlavə edilsin:

1.5. Mavinət, təqad və kompensasiyanın təyin olunması ilə bağlı elektron xidmətlər Şbə tərəfindən mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keirilir..

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 36 nmrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 378, № 7, maddə 1343, № 11, maddələr 1934, 1976) ilə təsdiq edilmiş Tibbi-sosial ekspert komissiyaları haqqında Əsasnamənin 4.9-cu bəndinə Mərkəzləşdirilmiş szndən sonra Elektron sz əlavə edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nmrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 379, № 7, maddə 1342, № 11, maddələr 1965, 1976, № 12, maddə 2239; 2018, № 8, maddələr 1793, 1795) ilə təsdiq edilmiş nvanlı dvlət sosial yardımın alınması n mraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydalarının 2.3-c bəndinin ikinci cmləsində Elektron xidmətlər szləri e-sosial internet szləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nmrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 7, maddə 1482, № 10, maddə 1906, № 11, maddə 2177; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 8 noyabr tarixli 482 nmrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş Dvlət qulluğuna qəbul zrə msahibədə iştirak etmək n mraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydalarının 3.5-ci bəndinə mərkəzləşdirilmiş szndən sonra elektron sz əlavə edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 616 nmrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 12 (II kitab), maddə 2561) ilə təsdiq edilmiş Sığortaolunanların əməkhaqlarının maliyyələşdirilməsi Qaydasında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 3.1-ci bəndin birinci cmləsi zrə:

5.1.1. Elektron xidmətlər szləri e-sosial internet szləri ilə əvəz edilsin;

5.1.2. Mərkəzləşdirilmiş szndən sonra Elektron sz əlavə edilsin;

5.1.3. MİS abreviaturası MEİS abreviaturası ilə əvəz edilsin;

5.2. 3.9-cu bənddə MİS-in abreviaturası MEİS-in abreviaturası ilə əvəz edilsin;

5.3. 4.4-c bəndin birinci cmləsində MİS-ə abreviaturası MEİS-ə abreviaturası ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 619 nmrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 12 (II kitab), maddə 2564) ilə təsdiq edilmiş Fərdi məşğulluq proqramının yerinə yetirilməsi Qaydası və hesabatın formasının 2.5-ci bəndinə Mərkəzləşdirilmiş szndən sonra Elektron sz əlavə edilsin və həmin bənddə MİS abreviaturası MEİS abreviaturası ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 620 nmrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 12 (II kitab), maddə 2565) ilə təsdiq edilmiş Sığorta dənişinin verilməsi Qaydasında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

7.1. 4.4-c bəndə Mərkəzləşdirilmiş szndən sonra Elektron sz əlavə edilsin və həmin bənddə MİS abreviaturası MEİS abreviaturası ilə əvəz edilsin;

7.2. 5.1-ci bənddə MİS-in abreviaturası MEİS-in abreviaturası ilə əvəz edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz MƏMMƏDOV

 

Bakı şəhəri, 13 dekabr 2018-ci il

№ 534