AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI

 

Q Ə R A R

 

№ Q/05-18

 

Bakı şəhəri, 11 dekabr 2018-ci il

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2011-ci il 22 dekabr tarixli 1 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının diplomatik nmayəndəlik və konsulluqlarında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatda dəyişiklik edilməsi barədə

 

Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1223-VQD nmrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 10 avqust tarixli 230 nmrəli Fərmanının 1.4-c bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-c il 29 yanvar tarixli 16 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 16-cı bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Kollegiyası QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2011-ci il 22 dekabr tarixli 1 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının diplomatik nmayəndəlik və konsulluqlarında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 145-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

145. İcra qeydləri yalnız təqdim olunan sənədlər borcun mbahisəsiz olduğunu təsdiq etdiyi halda və barəsində icra qeydi aparılan tələb n qanunla başqa mddət məyyən edilməmişdirsə, icra qeydi tələb etmək hququnun yarandığı gndən Azərbaycan Respublikası Mlki Məcəlləsinin 373-c maddəsi ilə məyyən edilmiş mvafiq iddia mddətləri keənədək aparılır.

Tələbkar icra qeydinin aparılması n konsulluğa mraciət etdiyi gndən ən azı 20 gn əvvəl sifarişli pot vasitəsilə borcluya tələbin icra edilmədiyi halda icra qeydinin aparılacağı barədə məyyən edilmiş formada bildiriş gndərməlidir. İpoteka predmetinə tutmanın ynəldilməsi barədə bildirişin gndərilməsi qaydası və bu bildirişdən sonra konsul tərəfindən icra qeydinin aparılması mddəti İpoteka haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Bildiriş, onun borcluya atdırıldığını təsdiq edən sənəd, borclunun cavab məktubu (cavab məktubu olduğu halda) və borcu məyyən edən sənədlər icra qeydinin aparılması ilə bağlı ərizəyə əlavə olunur.;

1.2. 146-cı və 153-c hissələr ləğv edilsin;

1.3. 147-ci hissənin beşinci abzasında peniyalarla birlikdə szləri dəbbə pulu (olduğu təqdirdə) szləri ilə əvəz edilsin.

2. Bu Qərar 2019-cu il yanvarın 1-dən qvvəyə minir.

3. Hquqi təminat idarəsinin rəisi H.Hseynov bu Qərarın gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə gndərilməsini təmin etsin.

 

 

Kollegiyanın sədri,

Nazir

 

Elmar Məmmədyarov