Əqli mlkiyyət hquqlarının təminatı və piratılığa qarşı mbarizə haqqında, Hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatı və dvlət reyestri haqqında, İcra haqqında və İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-c maddəsinin I hissəsinin 1-ci, 6-cı, 10-cu və 13-c bəndlərini rəhbər tutaraq, Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 18 may tarixli 1143-VQ nmrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alır:

Maddə 1. Əqli mlkiyyət hquqlarının təminatı və piratılığa qarşı mbarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 7, maddə 642; 2018, № 6, maddə 1178) aşağıdakı məzmunda 2.5-ci maddə əlavə edilsin:

2.5. Ələt azad iqtisadi zonasında əqli mlkiyyət hquqlarının təminatı sahəsində mnasibətlər Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir..

Maddə 2. Hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatı və dvlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 1, maddə 8; 2005, № 1, maddə 1, № 8, maddə 700; 2006, № 2, maddə 70; 2008, № 2, maddə 49; 2010, № 4, maddə 265; 2012, № 1, maddə 2, № 7, maddə 651; 2013, № 12, maddə 1479; 2014, № 2, maddə 78, № 7, maddə 769, № 11, maddə 1356, № 12, maddə 1526; 2015, № 11, maddə 1259; 2016, № 4, maddə 644, № 10, maddə 1606; 2017, № 5, maddələr 709, 724, № 10, maddə 1775; Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 1303-VQD nmrəli Qanunu) 3-c maddəsinin mətni 3.1-ci maddə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 3.2-ci maddə əlavə edilsin:

3.2. Ələt azad iqtisadi zonasında hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatı və dvlət reyestri sahəsində mnasibətlər Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir..

Maddə 3. İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 3, maddə 114; 2003, № 6, maddə 277; 2004, № 8, maddə 598, № 11, maddə 901, № 12, maddə 973; 2007, № 1, maddə 3, № 6, maddə 562, № 11, maddə 1053; 2008, № 6, maddə 462, № 7, maddə 602; 2009, № 12, maddə 952; 2010, № 2, maddə 75, № 7, maddə 591; 2011, № 6, maddə 482, № 7, maddə 618; 2012, № 11, maddə 1052; 2013, № 6, maddə 613, № 7, maddə 787, № 12, maddə 1494; 2015, № 12, maddə 1434; 2016, № 12, maddə 2050; 2017, № 2, maddə 156; 2017, № 6, maddə 1056, № 8, maddə 1511; 2018, № 2, maddə 151, № 5, maddələr 853, 867, № 7, I kitab, maddə 1424) aşağıdakı məzmunda 1.3-c maddə əlavə edilsin:

1.3. Ələt azad iqtisadi zonasında məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir..

Maddə 4. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 12, maddə 1084; 2006, № 12, maddə 1031; 2008, № 6, maddə 462; 2011, № 7, maddə 592; 2014, № 12, maddə 1516; 2016, № 4, maddə 643) aşağıdakı məzmunda 3.2-1-ci maddə əlavə edilsin:

3.2-1. Ələt azad iqtisadi zonasında inzibati icraatın həyata keirilməsi Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir..

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 28 dekabr 2018-ci il

№ 1404-VQD