Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gmrk rsumlarının dərəcələri və ixrac gmrk rsumlarının dərəcələrində dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nmrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qvvəyə minməsi və bununla bağlı hquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nmrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli 414 nmrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nmrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2164; 2018, № 3, maddə 586, № 9, maddə 1904, № 10, maddə 2169; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 7 noyabr tarixli 476 nmrəli və 2019-cu il 10 yanvar tarixli 4 nmrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gmrk rsumlarının dərəcələri və ixrac gmrk rsumlarının dərəcələrində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 8702 40 000 9 alt yarımmvqeyindən sonrakı sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 

digərləri:

 

 

 

1.2. 8702 90 111 0 alt yarımmvqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 111

xsusi olaraq tibbi məqsədlər n, nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

 

 

8702 90 111 1

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

0

8702 90 111 2

digərləri

əd

0

 

1.3. 8702 90 112 1 alt yarımmvqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı sətirlər əlavə edilsin:

 

8702 90 112 2

məxsusi olaraq hava limanlarında istifadə n, sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

 

əd

 

0

8702 90 112 3

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 0,5 ABŞ dolları

 

1.4. 8702 90 119 1 alt yarımmvqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı sətirlər əlavə edilsin:

 

8702 90 119 2

məxsusi olaraq hava limanlarında istifadə n, sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

 

əd

 

0

8702 90 119 3

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

 

əd

1 sm3 0,5 ABŞ dolları

 

1.5. 8702 90 191 0 alt yarımmvqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 191

xsusi olaraq tibbi məqsədlər n nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

 

 

8702 90 191 1

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

0

8702 90 191 2

digərləri

əd

0

 

1.6. 8702 90 192 0 alt yarımmvqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 192

src daxil olmaqla 120 nəfərdən ox adam daşımaq n nəzərdə tutulmuş avtobuslar:

 

 

8702 90 192 1

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

8702 90 192 9

digərləri

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

 

1.7. 8702 90 199 0 alt yarımmvqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 199

digərləri:

 

 

8702 90 199 1

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

8702 90 199 9

digərləri

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

 

1.8. 8702 90 311 0 alt yarımmvqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 311

xsusi olaraq tibbi məqsədlər n nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

 

 

8702 90 311 1

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

0

8702 90 311 2

digərləri

əd

0

 

1.9. 8702 90 312 1 alt yarımmvqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı sətirlər əlavə edilsin:

 

8702 90 312 2

məxsusi olaraq hava limanlarında istifadə n, sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

 

əd

 

0

8702 90 312 3

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 0,7 ABŞ dolları

 

1.10. 8702 90 319 1 alt yarımmvqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı sətirlər əlavə edilsin:

 

8702 90 319 2

məxsusi olaraq hava limanlarında istifadə n, sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

 

əd

 

0

8702 90 319 3

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 0,7 ABŞ dolları

 

1.11. 8702 90 391 0 alt yarımmvqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 391

xsusi olaraq tibbi məqsədlər n nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

 

 

8702 90 391 1

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

0

8702 90 391 2

digərləri

əd

0

 

1.12. 8702 90 392 0 alt yarımmvqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 392

src daxil olmaqla 120 nəfərdən ox adam daşımaq n nəzərdə tutulmuş avtobuslar:

 

 

8702 90 392 1

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

8702 90 392 9

digərləri

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

 

1.13. 8702 90 399 0 alt yarımmvqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 399

digərləri:

 

 

8702 90 399 1

sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

8702 90 399 9

digərləri

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

 

2. Bu Qərar dərc edildiyi gndən 30 (otuz) gn sonra qvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz MƏMMƏDOV

 

Bakı şəhəri, 5 fevral 2019-cu il

№ 34