AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI

 

Q Ə R A R

 

№ Q/04-19

 

Bakı şəhəri, 29 may 2019-cu il

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2011-ci il 22 dekabr tarixli 1 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının diplomatik nmayəndəlik və konsulluqlarında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatda dəyişiklik edilməsi barədə

 

Əlilliyi olan şəxslərin hquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nmrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213 nmrəli Fərmanının 1.3-c bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-c il 29 yanvar tarixli 16 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 16-cı bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Kollegiyası QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2011-ci il 22 dekabr tarixli 1 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının diplomatik nmayəndəlik və konsulluqlarında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın 94-c hissəsinin nc abzasında tibb-əmək ekspert komissiyasının arayışı szləri tibbi-sosial ekspert komissiyasının qərarı szləri ilə əvəz edilsin.

2. Hquqi təminat idarəsinin rəisi H.Hseynov bu Qərarın gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə gndərilməsini təmin etsin.

 

 

Kollegiyanın sədri,

Nazir

 

Elmar Məmmədyarov