Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Əmək mqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək mqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgtrənə və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə gndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək mqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında 2014-c il 6 iyun tarixli 183 nmrəli və Sosial mavinətlərin, təqadlərin və kompensasiyaların təyin olunması n təqdim edilən sənədlərin və məlumatların rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 2015-ci il 21 sentyabr tarixli 311 nmrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 19 fevral tarixli 1507-VQD nmrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qvvəyə minməsi və bununla bağlı hquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 388 nmrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 aprel tarixli 626 nmrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-c il 6 iyun tarixli 183 nmrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 6, maddə 738; 2015, № 5, maddə 651, № 6, maddə 780; 2019, № 4, maddə 782) ilə təsdiq edilmiş Əmək mqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək mqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgtrənə və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə gndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək mqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalarının 2.1-ci bəndinə Nazirliyinin szndən sonra mərkəzləşdirilmiş sz əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 21 sentyabr tarixli 311 nmrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, maddə 1225; 2016, № 7, maddə 1343, № 11, maddə 1977; 2017, № 12 (II kitab), maddə 2552; 2018, № 2, maddə 354, № 12 (II kitab), maddə 2730; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 29 may tarixli 250 nmrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş Sosial mavinətlərin, təqadlərin və kompensasiyaların təyin olunması n təqdim edilən sənədlərin və məlumatların rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydalarına 7 nmrəli əlavə - Mavinət, təqad və kompensasiyanın təyin edilməsi n tələb olunan sənədlərin siyahısının 1.4-c bəndinin sonunda nqtə işarəsi nqtəli vergl işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 1.4-1-ci bənd əlavə edilsin:

1.4-1. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 90.4-c maddəsinə uyğun olaraq məyyən mddətə azadlıqdan məhrum etmə və mrlk azadlıqdan məhrum etmə nvndə cəzaya məhkum olunmuş şəxslər barədə:

1.4-1.1. məhkəmə hkmnn qanuni qvvəyə mindiyi tarix;

1.4-1.2. cəzaəkmə mddəti;

1.4-1.3. cəzaəkmə mddətinin başlanğıcı;

1.4-1.4. cəzanın əkilməsi n məyyən edilmiş cəzaəkmə məssisəsinin nvanı;

1.4-1.5. məhkumun şəxsi hesabının nmrəsi;

1.4-1.6. məhkumun bir cəzaəkmə məssisəsindən digərinə keirilməsi..

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz MƏMMƏDOV

 

Bakı şəhəri, 15 iyul 2019-cu il

№ 307