Azərbaycan SSR Ali Soveti birinci sessiyasının Redaksiya komissiyasının seilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Ali Soveti qərara alır:

Azərbaycan SSR Ali Soveti birinci sessiyasının Redaksiya komissiyası aşağıdakı tərkibdə seilsin:

Komissiyanın sədri

Rstəmov Tofiq Tağı oğlu 238 nmrəli Ngədi seki dairəsindən deputat, Quba rayonu.

Komissiyanın zvləri

Babayev Hafiz Hseyn oğlu 110 nmrəli Lənkəran birinci şəhər seki dairəsindən deputat, Lənkəran şəhəri.

Bağırov Tofiq Sahib oğlu -- 188 nmrəli təpə seki dairəsindən deputat, Cəlilabad rayonu.

Qasımov Tofiq Məsim oğlu -- 152 nmrəli Kalininkənd seki dairəsindən deputat, Ağstafa rayonu.

Qolovina İraida Antonovna 2 nmrəli Qala seki dairəsindən deputat, Bakı şəhərinin Əzizbəyov rayonu.

Quliyev Qdrət Ramazan oğlu -- 343 nmrəli Culfa seki dairəsindən deputat, Naxıvan MSSR-in Culfa rayonu.

Kərli Tofiq Qasım oğlu 226 nmrəli Gədəbəy seki dairəsindən deputat, Gədəbəy rayonu.

Məmmədov Aydın Mirsaleh oğlu 37 nmrəli Cıdır seki dairəsindən deputat, Bakı şəhərinin Nərimanov rayonu.

Rstəmxanlı Sabir Xudu oğlu Mehmandarov adına 81 nmrəli seki dairəsindən deputat, Bakı şəhərinin Xətai rayonu.

Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlu Mirzə Fətəli Axundov adına 71 nmrəli seki dairəsindən deputat, Bakı şəhərinin Oktyabr rayonu.

Cəfərov Aydın Məmməd oğlu 7 nmrəli Dənizkənarı seki dairəsindən deputat, Bakı şəhərinin 26 Bakı komissarı rayonu.

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri

E. QAFAROVA.

 

Bakı şəhəri, 5 fevral 1991-ci il.

№ 6XII.