Təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarının verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakılara fəxri adlar verilsin:

“Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı”

Qasımov Nadir Sadıq oğlu—rəssam.

Kazımov Davud Mehdi oğlu—rəssam.

Mehdiyev Rafiq Mahmud oğlu—rəssam.

Mustafayeva Güllü Hacı qızı—rəssam.

Sadıqzadə Oqtay Seyidhüseyn oğlu—rəssam.

Şamilov Elcan Seyfulla oğlu—heykəltəraş.

Şıxəliyev Oqtay Yusif oğlu—rəssam.

Xanlarov Kamil Əliabbas oğlu—rəssam.

 

“Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi”

Ağababayev Tofiq Məmmədəli oğlu—rəssamı

Zeynalov Eldar Heydər oğlu—heykəltəraş.

Zeynalov Telman Heydər oğlu—heykəltəraş.

Əzizov Arif Möhübəli oğlu—rəssam.

Əhmədov Kamal Əhməd oğlu—rəssam.

Salayev Fuad Məmmədəmin oğlu—heykəltəraş.

Hüseynov Elmas Mirmehdi oğlu—rəssam.

 

“Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı”

Ağabəyov Mais Əlişir oğlu—rəssam.

 Ağayev Faiq Əliseyid oğlu—rəssam.

 Ağamalov Arif Məlikağa oğlu—rəssamı.

Axundov İsmət Ələkbəroviç—rəssam.

Brijatyuk Kennadi Demyanoviç—rəssam.

 Qasımov Malik Mirzəağayeviç—rəssam.

 Ələsgərov Arif Məmmədhüseyn oğlu—rəssam.

Əhmədov Faiq Mikayıloviç—rəssam.

Zeynalov Mirnadir Mirəli oğlu—rəssam.

İsmayılov Məmmədəli Namazəli oğlu—rəssam.

Kantemirov Zaur İslamoviç—rəssam.

Rzayeva Münəvvər Məcid qızı—heykəltəraş.

Hüseynov Arif Şahbaz oğlu—rəssam.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

A. MÜTƏLLİBOV.

 

Bakı şəhəri, 4 mart 1992-ci il.

 № 604.