F.İ. Şahbazova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” verilməsi haqqında adı verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Qarabağın dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin respublika və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xüsusi xidmətlərinə, xidməti borcunu yerinə yetirərkən igidlik və şücaət göstərdiyinə görə Azərbaycan Respublikası “Dövlətteleradio” şirkətinin kinooperatoru Fəxrəddin İbrahim oğlu Şahbazova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilsin (ölümündən sonra).

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əbülfəz ELÇİBƏY.

Bakı şəhəri, 4 dekabr 1992-ci il.

                    № 344.