Ə. Ə. Kərimovun Azərbaycan Respublikasının Dövlət katibi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Əli Əmirhüseyn oğlu Kərimov Azərbaycan Respublikasının Dövlət katibi vəzifəsindən azad edilsin.

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən

 Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri

Heydər ƏLİYEV.

 

Bakı şəhəri, 7 iyul 1993-cü il.

№ 673.