M. T. Hacıyevin Hərbi xidmətlərə grə medalı ilə təltif edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiyinə grə Azərbaycan Respublikası daxili qoşunlarının alay komandiri mayor Məmməd Teymurşah oğlu Hacıyev Hərbi xidmətlərə grə medalı ilə təltif edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

 

Bakı şəhəri, 18 dekabr 1993-c il.

№ 78.