M.T. Abasovun Azərbaycan Respublikasının dvlət katibi təyin edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Midhət Teymur oğlu Abasov Azərbaycan Respublikasının dvlət katibi təyin edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

A.     MTƏLLİBOV.

 

Pakı şəhəri, 9 dekabr 1991-ci il.

№ 487.