Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 418-IQ  Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında   26.12.1997 Qüvvədədir  Təsdiq edilib
2 685  Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 26 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə   13.03.1998 Qüvvədədir  Tətbiq edilib
3 692-IQD  "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   22.06.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
4 306-IIQD  "Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan SSR-in inzibati ərazi quruluşu məsələlərinin həlli qaydası haqqında" Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti Fərmanının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   19.04.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
5 392-IIQD  "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinə əlavələr edilməsi barədə   03.12.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
6 568-IIQD  Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında   30.12.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
7 155-IIIQD  “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   10.10.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
8 314-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi və “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 12 may tarixli 108-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında   17.04.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
9 429-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   09.10.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
10 524-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə   25.12.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
11 1129-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   16.12.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
12 1220-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   06.03.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
13 759-VQD  Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   30.06.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
14 1403-VQD  “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” və “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə   28.12.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
15 1578-VQD  Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   03.05.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
16 1652-VQD  Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   12.07.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib