Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 695-IQ  Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında   25.06.1999 Qüvvədədir  Təsdiq edilib
2 176  Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə   04.08.1999 Qüvvədədir  Tətbiq edilib
3 291  Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin icrasının təmin edilməsi barədə   06.03.2000 Qüvvədədir  İcra edilib
4   Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsinin 103-cü maddəsi haqqında   27.07.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
5 219-IIQD  "Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun və Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   23.11.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
6 306-IIQD  "Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan SSR-in inzibati ərazi quruluşu məsələlərinin həlli qaydası haqqında" Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti Fərmanının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   19.04.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
7 311-IIQD  "Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında   23.04.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
8 760  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   24.08.2002 Qüvvədədir  İcra edilib
9 393-IIQD  "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   03.12.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
10 426-IIQD  "Gənclər siyasəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   25.03.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
11 483-IIQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   20.06.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
12 587-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr edilməsi barədə   13.01.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
13 677-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə   01.06.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
14 731–IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında   07.09.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
15 36-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   23.12.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
16 100-IIIQD  “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   21.04.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
17 122-IIIQD  “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   30.05.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
18 170-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və “Rabitə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   20.10.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
19 219-IIIQD  "İpoteka haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və "Girov haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   26.12.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
20 315-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   17.04.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
21 588-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 17 aprel tarixli 315-IIIQD nömrəli qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavə edilməsi haqqında   01.04.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
22 615-IIIQD  “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 5 iyun tarixli 374-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi Qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi haqqında   02.06.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
23 666-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavə edilməsi haqqında   04.07.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
24 709-IIIQD  Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   28.10.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
25 728-IIIQD  “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   02.12.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
26 331-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi barədə   20.04.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
27 673-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə   31.05.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
28 1182-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə   13.02.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
29 1221-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   06.03.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
30 1330-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   30.09.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
31 60-VQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   18.12.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
32 57-VQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   18.12.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
33 185-VQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   05.04.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
34 473-VQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   16.12.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
35 742-VQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   13.06.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
36 947-VQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   15.12.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
37 1126-VQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   04.05.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
38 1155-VQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   31.05.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
39 1158-VQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   31.05.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
40 1417-VQD  “Torpaq icarəsi haqqında”, “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” və “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   28.12.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
41 1526-VQD  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   05.03.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
42 1578-VQD  Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   03.05.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib