Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 780-IQ  Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında   28.12.1999 Qüvvədədir  Təsdiq edilib
2 886-IQ  Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin qüvvəyə minmə müddətlərinin dəyişdirilməsi haqqında   26.05.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
3 305-IIQD  "Psixiatriya yardımı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   19.04.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
4   Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 67 və 423-cü maddələrinə dair   11.06.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
5 409-IIQD  "Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   24.12.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
6 410-IIQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   24.12.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
7   Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsinin 359-cu maddəsinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin I hissəsinə, 26-cı maddəsinə, 60-cı maddəsinin I hissəsinə və 71-ci maddəsinin I və II hissələrinə uyğunluğunun yoxlanılmasına dair   25.02.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
8   Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 71.4-cü maddəsinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 60-cı maddəsinin I hissəsinə və 61-ci maddəsinin I hissəsinə uyğunluğunun yoxlanılmasına dair   25.03.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
9 490-IIQ  Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin müddəalarının pozulmasına görə məsuliyyət haqqında   20.06.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
10   Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 254.1.4-cü maddəsinin şərh edilməsinə dair   25.03.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
11 643-IIQD  "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   30.04.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
12 688-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   11.06.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
13 731–IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında   07.09.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
14 855-IIQD  “Poçt rabitəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   04.03.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
15 856-IIQD  “Fövqəladə vəziyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   04.03.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
16 32-IIIQD  “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə    23.12.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
17 168-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   20.10.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
18 200-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   19.12.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
19 219-IIIQD  "İpoteka haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və "Girov haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   26.12.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
20 220-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   29.12.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
21 313-IIIQD  “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   17.04.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
22 319-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   17.04.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
23 385-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   16.06.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
24 389-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bayramları ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 8 dekabr tarixli 194-IIIQD nömrəli Qanununun icrası ilə bağlı bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında   16.06.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
25   Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 265.5-ci maddəsinin və «Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 82.3-cü maddəsinin şərh edilməsinə dair   15.02.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
26 618-IIIQD  Şərti maliyyə vahidi məbləğlərinin mütləq rəqəmlərlə əvəz olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi Qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi barədə   02.06.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
27 648-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   13.06.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
28 707-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   28.10.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
29 819-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   26.05.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
30 950-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 26 may tarixli 819-IIIQD nömrəli qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə   01.02.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
31 972-IIIQD  2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   05.03.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
32 112-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   17.05.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
33 136-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   31.05.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
34 143-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   10.06.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
35 180-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   24.06.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
36 240-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   15.11.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
37 250-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   15.11.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
38 329-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   20.04.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
39 349-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   01.05.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
40 623-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   19.04.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
41 677-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   31.05.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
42 747-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   30.09.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
43 792-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   29.10.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
44 1265-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   28.04.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
45 1386-IVQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   20.10.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
46 209-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   15.04.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
47 293-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   14.06.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
48 330-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   30.09.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
49 335-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   14.10.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
50 455-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   16.12.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
51 496-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   30.12.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
52 580-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   07.04.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
53 579-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   07.04.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
54 571-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   07.04.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
55 664-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   02.05.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
56 853-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   31.10.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
57 1113-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   01.05.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
58 1222-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında   29.06.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
59 1315-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   30.10.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
60 1292-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   30.10.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
61 1450-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   28.12.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
62 1436-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə   28.12.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
63 1406-VQD  Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   28.12.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
64 1535-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində və “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   29.03.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
65 1575-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   03.05.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
66 1633-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   09.07.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
67 1710-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   29.11.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
68 1721-VQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   03.12.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
69 114-VIQD  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, Torpaq Məcəlləsində, Mülki Məcəlləsində, Mülki Prosessual Məcəlləsində, Ailə Məcəlləsində, Cinayət Məcəlləsində, Vergi Məcəlləsində, Cinayət-Prosessual Məcəlləsində, Cəzaların İcrası Məcəlləsində, Seçki Məcəlləsində, Mənzil Məcəlləsində, Gömrük Məcəlləsində, Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində və Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   19.05.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirilib
70 183-VIQD  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə   06.10.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirilib