Avtomobil yollarında yol göstəricilərinin yerləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Avtomobil yolları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 mart tarixli 299 nömrəli Fərmanına əlavə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 30 oktyabr tarixli 171 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Avtomobil yollarında yol göstəricilərinin yerləşdirilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu qərarla təsdiq edilən Qaydalara uyğun olaraq və xarici ölkələrin müvafiq sahədə qabaqcıl təcrübəsini nəzərə alaraq, Bakı şəhəri və digər yaşayış məntəqələri daxilində, həmçinin yaşayış məntəqələrindən kənarda olan avtomobil yollarında yol göstəricilərinin 2011-ci ilin iyun ayınadək quraşdırılmasını təmin etsinlər.

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

A.RASİZADƏ

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Bakı şəhəri, 29 aprel 2010-cu il

78

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2010-cu il 29 aprel tarixli 78 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Avtomobil yollarında yol göstəricilərinin yerləşdirilməsi

QAYDALARI

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

Bu Qaydalar "Avtomobil yolları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 mart tarixli 299 nömrəli Fərmanına əlavə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 30 oktyabr tarixli 171 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə hazırlanmışdır və avtomobil yollarında yol göstəricilərinin yerləşdirilməsi qaydalarını müəyyən edir.

Bu Qaydalarda "yol göstəriciləri" dedikdə, "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4 saylı əlavəsi - "Yol nişanları"nın V qrupuna (məlumatverici-göstərici nişanlar) aid 5.20.1-5.27, 5.31, 5.32.1-5.32.3, 5.38 və 5.39 nömrəli yol nişanları nəzərdə tutulur.

 

2. YOL GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YERLƏŞDİRİLMƏSİ

 

2.1. Yol göstəriciləri "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 61-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq və avtomobil yollarının texniki dərəcəsi, hərəkət sürəti, hərəkət zolaqlarının sayı və yolun tikildiyi coğrafi şərait (dağlıq, düzənlik, yaşayış məntəqəsi daxilində) nəzərə alınmaqla quraşdırılır.

Yol göstəricilərinin standarta uyğun olmayan dayaqlarda quraşdırılması qadağandır.

2.2. 5.20.1 və 5.20.2 "İstiqamətlərin ilkin göstəricisi" yol nişanlan yaşayış
məntəqələrinə və digər obyektlərə hərəkət istiqamətlərinin qabaqcadan göstərilməsi üçün quraşdırılır.

5.20.1 yol nişanı 3.11-3.15 qadağan yol nişanlarından biri quraşdırılmış yol
sahələrində kənardankeçmə marşrut sxemlərini göstərmək üçün də tətbiq
olunmalıdır. Yaşayış məntəqələrindən kənarda 5.20.1 yol nişanı yolayrıcından
və ya tormozlama zolağının başlanğıcından 300 metrdən, yaşayış məntəqələrində isə 50 metrdən az olmamaq şərtilə quraşdırılır.

Avtomagistrallarda "İstiqamətlərin ilkin göstəricisi" yol nişanlan yolayrıcından və ya tormozlama zolağının başlanğıcından 800 metrdən az olmayaraq quraşdırılır.

5.20.2 yol nişanı yolun hərəkət hissəsinin üstündə, bilavasitə tormozlama
zolağının başlanğıcında, bu olmadıqda isə yaşayış məntəqələrindən kənarda
yolayrıcından 100 metr, yaşayış məntəqələrində isə 50 metrdən az olmayan
məsafədə quraşdırılır.

2.3. 5.20.3 "Hərəkət sxemi" yol nişanı yolayrıclarında ayrı-ayrı istiqamətlərdə hərəkətin qadağan olunduğunu və ya mürəkkəb qovşaqlarda icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərmək məqsədilə quraşdırılır. Bu yol nişanı bilavasitə yolayrıcının əvvəlində yerləşdirilməlidir. Yol nişanının ilkin olaraq yaşayış məntəqələrində yolayrıcından 50-100 metr, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 metr məsafədə quraşdırılmasına icazə verilir.

2.4. 5.21.1 və 5.21.2 "İstiqamət göstəricisi" yol nişanlan yaşayış məntəqələrinə və digər obyektlərə (hava limanı, dəniz limanı, dəmir yolu vağzalı, avtovağzal, mehmanxanalar, tibb müəssisələri, təhsil müəssisələri, idman obyektləri, dövlət orqanları və sair) hərəkət istiqamətlərinin göstərilməsi üçün quraşdırılır. 5.21.1 və 5.21.2 yol nişanlan bilavasitə yolayrıclarının və ya yollardan çıxışların qarşısında yerləşdirilir. 5.21.1 və 5.21.2 yol nişanlarının hər iki istiqamətdə cəmi bir və ya iki hərəkət zolağı olan yolların çıxışlarında, kəsişən yolların hər birində hər iki istiqamətdə, ikidən çox zolağı olmayan yol qovşaqlarında isə yolayrıclarının qarşısında yolun sol tərəfində yerləşdirilməsinə icazə verilir.

Yaşayış məntəqələrində istiqamətin ilkin göstəricisi kimi 5.20.1 və 5.20.2 yol nişanlarının əvəzinə 5.21.2 yol nişanının quraşdırılması mümkündür.

2.5. Ağ fonu olan 5.22. "Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı" və 5.23 "5.22 yol nişanı ilə işarə edilmiş yaşayış məntəqəsinin qurtaracağı" yol nişanları yaşayış məntəqələrində hərəkət qaydalarını tənzimləyən müvafiq tələblərin tətbiq olunduğunu göstərir və müvafiq olaraq yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını və ya qurtaracağını göstərmək məqsədilə istifadə olunur.

Hər iki istiqamətdə cəmi bir, iki və ya üç hərəkət zolağı olan yollarda 5.23 yol nişanının sol tərəfdə, qarşı hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş 5.22 yol nişanının arxasında yerləşdirilməsinə icazə verilir.

2.6. Göy fonu olan 5.24 "Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı" və 5.25 "5.24 yol nişanı ilə işarə edilmiş yaşayış məntəqəsinin qurtaracağı" yol nişanları hərəkət şəraitindən asılı olaraq, yaşayış məntəqələrində hərəkət qaydalarını tənzimləyən müvafiq tələblərin bu yolda tətbiq olunmadığını göstərir və müvafiq olaraq yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını və ya qurtaracağını bildirmək üçün istifadə olunur.

Hər iki istiqamətdə cəmi bir, iki və ya üç hərəkət zolağı olan yollarda 5.25 yol nişanının sol tərəfdə, qarşı istiqamətdən hərəkət edən nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulan 5.24 yol nişanının arxa tərəfində quraşdırılmasına icazə verilir. [1]

2.7. 5.26 "Obyektin adı" yol nişanı yaşayış məntəqələri istisna olmaqla, marşrut məntəqələrinin göstərilməsi üçün bilavasitə obyektlərin qarşısında yerləşdirilir.

2.8. 5.27 "Məsafələr göstəricisi" yol nişanı müvafiq marşrut üzrə yerləşən yaşayış məntəqələrinə qədər olan məsafənin göstərilməsi üçün istifadə olunur, şəhərlərin və başqa iri yaşayış məntəqələrinin çıxışlarında, yol sahələrində isə aralarında 40 km-dən az olması şərtilə yerləşdirilir.

Hər iki istiqamətdə cəmi bir, iki və ya üç hərəkət zolağı olan yollarda 5.27 yol nişanının sol tərəfdə, qarşı istiqamətdən hərəkət edən nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulan 5.20.1 yol nişanının arxa tərəfində quraşdırılmasına icazə verilir.

2.9. 5.31 "Kənardankeçmə sxemi" yol nişanı hərəkət üçün müvəqqəti bağlanmış yol sahəsində kənardankeçmə marşrutunun göstərilməsi üçün istifadə olunur. Bu yol nişanı yolayrıcından yaşayış məntəqələrindən kənarda 150-300 metr, yaşayış məntəqələrində isə 50-100 metr məsafədə quraşdırılır.

2.10. 5.32.1-5.32.3 "Kənardankeçmə sxemi" yol nişanları hərəkət üçün
müvəqqəti bağlanmış yol sahələrində kənardankeçmə istiqamətinin göstərilməsi üçün istifadə olunur.

5.32.2 və 5.32.3 yol nişanlan kənardankeçmənin başlanğıcında quraşdırılmalıdır. Əgər kənardankeçmə marşrutu mövcud olan yol şəbəkəsindən keçirsə, 5.32.1-5.32.3 nişanları marşrutda olan hər bir yolayrıcının qarşısında quraşdırılır.

2.11. 5.38 "Küçənin istiqaməti" yol nişanı yaşayış məntəqəsində müəyyən küçəyə hərəkət istiqamətini göstərir və bilavasitə yolayrıcının qarşısında quraşdırılır.

2.12. 5.39 "Kəsişmə yoluna xəbərdaredici və ya qadağanedici nişanlar" yol nişanı kəsişən yolda hərəkətin xüsusiyyətləri haqqında məlumat verir və hərəkəti tənzimləmək üçün quraşdırılır.

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 20 avqust 2010-cu il tarixli 155 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, 08, maddə 764)

 

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 20 avqust 2010-cu il tarixli 155 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, 08, maddə 764) ilə "Avtomobil yollarında yol göstəricilərinin yerləşdirilməsi Qaydaları"nın 2.5-ci və 2.6-cı bəndlərinin birinci abzasları yeni redaksiyada verilmişdir.

 

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

2.5. 5.22 "Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı" və 5.23 "Yaşayış məntəqəsinin qurtaracağı" yol nişanları yaşayış məntəqələrində hərəkətin xüsusi tələblərə riayət olunmasını tənzimləyir və müvafiq olaraq yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını və ya qurtaracağını göstərmək məqsədilə istifadə olunur.

2.6. 5.24 "Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı" və 5.25 "Yaşayış məntəqəsinin qurtaracağı" yol nişanları hərəkət şəraitindən asılı olaraq, yaşayış məntəqələrində olan hərəkətin xüsusi tələblərinin tətbiq edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilməyən yollarda yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını və ya qurtaracağını bildirmək üçün istifadə olunur.