"Daşınmaz əmlakın dvlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"Daşınmaz əmlakın dvlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay mddətində:

1.1. qvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Daşınmaz əmlakın dvlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində Daşınmaz Əmlakın Dvlət Reyestri Xidməti Haqqında Əsasnamənin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.4. "Daşınmaz əmlakın dvlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun:

1.4.1. 4.3-c maddəsinə mvafiq olaraq həmin qanun qvvəyə mindiyi gnədək daşınmaz əmlak zərində hquqların dvlət qeydiyyatını aparmış mvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qeyd edilən qanuna əsasən dvlət reyestrində saxlanılmalı olan məlumatların qeydiyyat orqanına verilməsinin mərhələlərinə və mddətlərinə dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.4.2. 7-ci maddəsinə mvafiq olaraq daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət və digər əşya hquqlarının qeydiyyatı n zəruri olan mərzəkmə və inventarlaşdırma işlərinin aparılması, habelə mvafiq texniki sənədlərin tərtibi qaydasının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.4.3. 12.2-ci maddəsinə mvafiq olaraq dvlət reyestrində ıxarışın forması və tərkibi qaydasını təsdiq etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.4.4. 14.2-ci maddəsinə mvafiq olaraq hquq pozuntusuna yol verən vəzifəli şəxslərin inzibati məsuliyyətini məyyən edən qanun layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin;

1.4.5. 23-c maddəsinə mvafiq olaraq hquqların dvlət qeydiyyatı haqqında qanunvericiliyin pozulmasına grə məsuliyyət nvlərini məyyən edən qanun layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.4.6. z səlahiyyətləri daxilində "Daşınmaz əmlakın dvlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına tapşırılsın ki, iki ay mddətində "Daşınmaz əmlakın dvlət reyestrinin aparılması qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə tapşırılsın ki, bir ay mddətində daşınmaz əmlaka hquqların dvlət qeydiyyatı sisteminin mərhələlər zrə inkişafının Tədbirlər planının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

4. Məyyən edilsin ki:

4.1. "Daşınmaz əmlakın dvlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu qvvəyə mindiyi gndən Bakı şəhər dvlət texniki inventarlaşdırma orqanı və Azərbaycan Respublikasının Dvlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin dvlət texniki inventarlaşdırma orqanları eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində Daşınmaz Əmlakın Dvlət Reyestri Xidmətinin tabeliyindədir;

4.2. "Daşınmaz əmlakın dvlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun:

4.2.1. torpaq sahələri və torpaqla mhkəm bağlı olub təyinatla tənasbsz (hədsiz) zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi mmkn olmayan btn əşyalar zərində hquqların qeydiyyatı ilə bağlı səlahiyyətləri, 1.0.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş "mvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın. 12.1-ci və 23.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "mvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın, 4.3-c maddəsinin ikinci cmləsində, 5.2-ci, 5.3-c, 5.4-c, 6.2-ci, 9.2-ci, 10.2-ci, 12.1-ci, 14.1-ci, 14.4-c, 16.1-ci, 18.2-ci, 20.3-c, 22.2-ci və 23.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "qeydiyyat orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində Daşınmaz Əmlakın Dvlət Reyestri Xidməti həyata keirir;

4.2.2. 4.1-ci maddəsinə əsasən "Daşınmaz əmlakın dvlət qeydiyyatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu qvvəyə mindiyi gnədək daşınmaz əmlaka hquqların dvlət qeydiyyatını aparmış "qeydiyyat orqanları", 4.3-c maddəsinin birinci cmləsinə (birinci halda) və ikinci cmləsinə əsasən gstərilən qanun qvvəyə mindiyi gnədək daşınmaz əmlaka hquqların dvlət qeydiyyatını aparmış, 8.0.4-c maddəsinə əsasən istinad edilən qanun qvvəyə minənədək daşınmaz əmlak zərində hquqları təsdiq edən sənədlər vermiş "mvafiq icra hakimiyyəti orqanları" dedikdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dvlət Torpaq və Xəritəəkmə Komitəsi, Dvlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi, Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti və digər mvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları, habelə daşınmaz əmlaka hquqların qeydiyyatını aparmış başqa dvlət orqanları nəzərdə tutulur;

4.2.3. 4.3-c maddəsinin birinci cmləsində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş "mvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keirir;

4.2.4. 8.0.1-ci, 15.1.4-c və 19.1-ci maddələrində məyyən edilmiş "icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının mvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keirir;

4.2.5. 12.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "mvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keirir.

4. Bu Fərman dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 avqust 2004-c il
№ 113