Azərbaycan Respublikasının Şah İsmayıl ordeninin statutunun və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Şah İsmayıl ordeninin statutu və təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

 

Bakı şəhəri, 6 dekabr 1993-c il.

№ 755.

 

Azərbaycan Respublikasının 1993-c il

6 dekabr tarixli 755 saylı Qanunu ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikasının Şah İsmayıl ordeninin

STATUTU

 

1. Azərbaycan Respublikasının ali hərbi ordeni olan Şah İsmayıl ordeni ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin ali zabitləri, hərbi hissələrin və birləşmələrin komandirləri təltif edilirlər.

2. Şah İsmayıl ordeni aşağıdakılara grə verilir:

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin təşkilində və mhkəmləndirilməsində xsusi xidmətlərinə grə;

Azərbaycan Respublikasının ərazi btvlynn və təhlkəsizliyinin təmin edilməsində xsusi xidmətlərinə grə;

grkəmli sərkərdəlik fəaliyyətinə grə;

respublikada fvqəladə halların nəticələrinin arddan qaldırılmasında xsusi xidmətlərinə grə.

3. Şah İsmayıl ordeni dşn sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda İstiqlal ordenindən sonra taxılır.

 

 

Azərbaycan Respublikasının 1993-c il

6 dekabr tarixli 755 saylı Qanunu ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Şah İsmayıl ordeninin təsviri [1]

 

Şah İsmayıl ordeni dzgn səkkizguşəli ulduz şəklindədir, gmşdəndir.

Ulduzun mərkəzində, z qızıl suyuna əkilmiş və minalanmış, səkkiz bərabər knc olan lvhə fonunda Şah İsmayılın əksi profildən təsvir edilmişdir.

Arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında Şah İsmayıl yazılmışdır, ondan aşağıda ordenin nmrəsi həkk olunmuşdur.

Təltif dəstinə aşağıdakılar daxildir:

boyundan asmaq n 27 mm enində, qırmızı alarlı lenti olan, 50 mm qabarit ll orden;

paltara bərkidilmək n elementi olan, beşguşəli 27 mm x 47,5 mm ldə qırmızı alarlı beşguşəli xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilən, 35 mm qabarit ll orden;

paltara bərkidilmək n elementi olan, qırmızı alarlı, zərində alov simvolu təsvir edilmiş, ls 27 mm x 9 mm olan qəlib.

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

6 fevral 1998-ci il tarixli 429-IQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, № 3, maddə 141)

 

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 6 fevral 1998-ci il tarixli 429-IQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, № 3, maddə 141) ilə Qanuna əlavə edilmiş Şah İsmayıl ordeninin təsviri yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Şah İsmayıl ordeninin təsviri

Şah İsmayıl ordeni qızıldan və gmşdəndir, qızıl tilli ornamentli dairə şəklindədir. Dairənin stndəki qalxanın ortasında mavi fonda Şah İsmayılın şəkli əkilmişdir. Qalxan gmşdəndir, aşağı hissəsində Şah İsmayıl szləri yazılmışdır. Qalxan arpazlanmış gmş qılıncın, təbərzinin və toppuzun stndədir.

Btn yazılar və təsvirlər qabarıqdır.

Ordenin hndrly 57 mm, eni 43 mm-dir.

Orden ilgək və halqa ilə drdbucaqlı qəlibə birləşir. Qəlib tnd qırmızı lentlə birləşən ornamentli iki hissədən ibarətdir. Lentin eni 19 mm-dir.

Qəlibin ls 54 mmX22 mm-dir.