AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
12.01.2009
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
8
ADI
“Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-01-2009, Nəşr nömrəsi: 01, Maddə nömrəsi: 29)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
12.01.2009
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
190.000.000
200.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Ali təhsilin bakalavr pilləsi ixtisaslarının (proqramlarının) siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında

“Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqında [1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 31 yanvar tarixli 2643 nömrəli Sərəncamının 3-cü bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı” təsdiq edilsin (əlavə olunur). [2]

2. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının Təsnifatı" təsdiq edilsin(əlavə olunur).

3. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarının Təsnifatı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

4. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 12 yanvar 2009-cu il

      № 8

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2009-cu il 12 yanvar tarixli 8 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının)

 

TƏSNİFATI [3]

 

Sıra

№-si

İxtisasların (proqramların) şifri və adı

 

1. TƏHSİL İXTİSASLARI QRUPU

1.

050101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

2.

050102

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

3.

050103

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

4.

050104

Fizika müəllimliyi

5.

050105

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

6.

050106

Riyaziyyat müəllimliyi

7.

050107

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

8.

050108

Texnologiya müəllimliyi

9.

050109

Musiqi müəllimliyi

10.

050110

Biologiya müəllimliyi

11.

050111

Kimya müəllimliyi

12.

050112

Kimya və biologiya müəllimliyi

13.

050113

Tarix müəllimliyi

14.

050114

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

15.

050115

Coğrafiya müəllimliyi

16.

050116

İnformatika müəllimliyi

17.

050117

Təsviri incəsənət müəllimliyi

18.

050118

İbtidai sinif müəllimliyi

19.

050119

Korreksiyaedici təlim

20.

050120

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

21.

050121

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

21-1.

050122

Rəqs müəllimliyi [4]

2. HUMANİTAR VƏ SOSİAL İXTİSASLAR QRUPU

22.

050201

Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə) [5]

23.

050202

Fəlsəfə

24.

050203

Tərcümə (dillər üzrə)

25.

050204

Jurnalistika

26.

050205

Kitabşünaslıq

27.

050206

Tarix

28.

050207

Antropologiya

29.

050208

Politologiya

30.

050209

Psixologiya

31.

050210

Sosiologiya

32.

050211

Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

33.

050212

Hüquqşünaslıq

34.

050213

Beynəlxalq münasibətlər

35.

050214

Dinşünaslıq

36.

050215

Kitabxanaçılıq və informasiya

36-1. [6]

050216

Dövlət və ictimai münasibətlər

36-2.

050217

İslamşünaslıq [7]

3. MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT İXTİSASLARI QRUPU

37.

050301

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

38.

050302

Sənətşünaslıq

39.

050303

İnstrumental ifaçılıq

40.

050304

Solo oxuma

41.

050305

Dirijorluq

42.

050306

Bəstəkarlıq

43.

050307

Musiqişünaslıq

44.

050308

Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) [8]

45.

050309

Estrada sənəti

46.

050310

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

47.

050311

Aktyor sənəti

48.

050312

Dekorativ sənət

49.

050313

Teatrşünaslıq

50.

050314

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

51.

050315

Rejissorluq

52.

050316

Kinoşünaslıq

53.

050317

Operator sənəti

54.

050318

Rəngkarlıq

55.

050319

Qrafika

56.

050320

Heykəltəraşlıq

57.

050321

Dizayn

4. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ İXTİSASLARI QRUPU

58.

050401

Dünya iqtisadiyyatı

59.

050402

Mühasibat uçotu və audit

60.

050403

Maliyyə

61.

050404

İqtisadiyyat

62.

050405

Sənayenin təşkili və idarə olunması

63.

050406

Statistika

64.

050407

Menecment

65.

050408

Marketinq

66.

050409

Biznesin idarə edilməsi

67.

050410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

68.

050411

Kommersiya

68-1. [9]

050412

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

5. TƏBİƏT İXTİSASLARI QRUPU

69.

050501

Riyaziyyat

70.

050502

Mexanika

71.

050503

Fizika

72.

050504

Kimya

73.

050505

Biologiya

74.

050506

Coğrafiya

75.

050507

Hidrometeorologiya

76.

050508

Geologiya

77.

050509

Kompüter elmləri

78.

050510

Ekologiya

6. TEXNİKİ VƏ TEXNOLOJİ İXTİSASLAR QRUPU

79.

050601

Materialşünaslıq mühəndisliyi

80.

050602

Geologiya mühəndisliyi

81.

050603

Hidrogeologiya mühəndisliyi

82.

050604

Geofizika mühəndisliyi

83.

050605

Dağ-mədən mühəndisliyi

84.

050606

Neft-qaz mühəndisliyi

85.

050607

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

86.

050608

Elektroenergetika mühəndisliyi

87.

050609

İstilik energetikası mühəndisliyi

88.

050610

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

89.

050611

Metallurgiya mühəndisliyi

90.

050612

Maşın mühəndisliyi

91.

050613

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

92.

050614

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

93.

050615

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

94.

050616

Uçuş mühəndisliyi

95.

050617

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

96.

050618

Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

97.

050619

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

98.

050620

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi [10]

99.

050621

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

100.

050622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

101.

050623

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

102.

050624

Cihazqayırma mühəndisliyi

103.

050625

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

104.

050626

Elektrik mühəndisliyi

105.

050627

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

106.

050628

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

107.

050629

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

108.

050630

Mexanika mühəndisliyi

109.

050631

Kompüter mühəndisliyi

110. [11]

050632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

111.

050633

Memarlıq

112.

050634

İnşaat mühəndisliyi

113.

050635

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

114.

050636

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

115.

050637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

116.

050638

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

117.

050639

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

118.

050640

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

119.

050641

Kimya mühəndisliyi

120.

050642

Qida məhsulları mühəndisliyi

121.

050643

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

122.

050644

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

123.

050645

Poliqrafiya mühəndisliyi

124.

050646

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

125.

050647

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

126.

050648

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi

127.

050649

Ekologiya mühəndisliyi

128.

050650

Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi [12]

128-1.

050651

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi [13]

128-2.

050652

Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi [14]

128-3.

050653

Kosmik texnika mühəndisliyi

128-4.

050654

Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi

128-5. [15]

050655

İnformasiya texnologiyaları

128-6.

050656

Sistem mühəndisliyi

128-7. [16]

050657

Sənaye mühəndisliyi

128-8.

050658

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

128-9.

050659

Şəhərsalma

7. KƏND TƏSƏRRÜFATI İXTİSASLARI QRUPU

129.

050701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

130.

050702

Aqronomluq

131.

050703

Zootexniklik

132.

050704

Baytarlıq

133.

050705

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

134.

050706

Aqromühəndislik

135.

050707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

136.

050708

Meşəçilik

137.

050709

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

137-1.

050710

Bitki mühafizəsi

137-2.

050711

Bağçılıq və tərəvəzçilik

137-3.

050712

Şərabçılıq [17]

8. SƏHİYYƏ, RİFAH VƏ XİDMƏT İXTİSASLARI QRUPU [18]

138.

050801

Müalicə işi*

139.

050802

Pediatriya

139.

050803

Hərbi həkim işi*

140.

050804

Tibbi profilaktika*

141.

050805

Stomatologiya*

142.

050806

Əczaçılıq

143.

050807

Həkim yardımçısı

145.

050808

Tibbi biologiya

144.

050809

Bədən tərbiyəsi və idman

145.

050810

Turizm və otelçilik

146.

050811

Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

147.

050812

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi [19]

148.

050813

Sosial iş

149.

050814

Məşqçi (idman növü üzrə)

150.

050815

Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya

151.

050816

İdman menecmenti və kommunikasiya [20]

 

* Bu ixtisaslar üzrə həkim hazırlığı aparılır. [21]

 

 


3

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2009-cu il 12 yanvar tarixli 8 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının

 

S İ Y A H I S I

 

1. "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı"nın 2-5-ci sütunları çıxarılsın.

2. "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 17 may tarixli 82 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, №5, maddə 331) 1-ci bəndinin ikinci abzası çıxarılsın.

3. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Magistr proqramlarının siyahısı haqqında" 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli və "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 30 iyun tarixli 119 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №6, maddə 440) 2-ci bəndinin ikinci abzası çıxarılsın.

4. "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 18 yanvar tarixli 8 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №1, maddə 87) 1-ci bəndinin ikinci abzası çıxarılsın.

5. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli və "Magistr proqramlarının siyahısı haqqında" 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 25 aprel tarixli 75 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №4, maddə 389) 1-ci bəndinin ikinci abzası çıxarılsın.

6. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli və "Magistr proqramlarının siyahısı haqqında" 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 8 aprel tarixli 102 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №4, maddə 372) 1-ci bəndi çıxarılsın.

7. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli və "Magistr proqramlarının siyahısı haqqında" 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 mart tarixli 56 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №3, maddə 311) 1-ci bəndi çıxarılsın.

8. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli və "Magistr proqramlarının siyahısı haqqında" 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 10 may tarixli 72 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №5, maddə 542) 1-ci bəndi çıxarılsın.

 

 


3

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2009-cu il 12 yanvar tarixli 8 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarının

 

S İ Y A H I S I

 

1. "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 16 fevral tarixli 32 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, №2, maddə 129).

2. "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 2 noyabr tarixli 198 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №11, maddə 819).

3. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı"na əlavə edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 5 aprel tarixli 58 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №4 (II kitab), maddə 202).

4. "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 19 mart tarixli 38 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, №3, maddə 170).

5. "Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 aprel tarixli 40 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №4, maddə 289).

 


 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

1.       24 aprel 2009-cu il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 287)

2.       2 mart 2011-ci il tarixli 36 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 230)

3.       18 noyabr 2011-ci il tarixli 188 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 1069)

4.       5 aprel 2012-ci il tarixli 75 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 04, maddə 387)

5.       6 avqust 2012-ci il tarixli 175 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 avqust 2012-ci il, № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №08, maddə 823)

6.       24 dekabr 2012-ci il tarixli 314 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 dekabr 2012-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1378)

7.       01 mart 2013-cü il tarixli 35 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 4 mart 2013-cü il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 330)

8.       04 iyun 2015-ci il tarixli 213 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2015-ci il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 786)

9.       4 mart 2016-cı il tarixli 114 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 619)

10.    22 fevral 2017-ci il tarixli 60 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 fevral 2017-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 313)

11.    4 aprel 2017-ci il tarixli 120 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4 , maddə 607)

12.    20 sentyabr 2017-ci il tarixli 379 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 sentyabr 2017-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №9 , maddə 1734)

13.    15 mart 2018-ci il tarixli 100 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 22 mart 2018-ci il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 3, maddə 610)

14.    11 fevral 2019-cu il tarixli 45 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 fevral 2019-cu il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 2, maddə 343)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 [1] 2 mart 2011-ci il tarixli 36 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 230) ilə adında və 1-ci bəndində "bakalavr pilləsi" sözləri "bakalavriat səviyyəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

18 noyabr 2011-ci il tarixli 188 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 1069) ilə adında və 1-ci hissəsində “siyahısı” sözləri “Təsnifatı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 11 fevral 2019-cu il tarixli 45 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 fevral 2019-cu il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 2, maddə 343) ilə 1-ci hissə ləğv edilmişdir.

 

[3] 2 mart 2011-ci il tarixli 36 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 230) ilə adında "bakalavr pilləsi" sözləri "bakalavriat səviyyəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

18 noyabr 2011-ci il tarixli 188 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 1069) adında “siyahısı” sözü “Təsnifatı” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 22 fevral 2017-ci il tarixli 60 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 fevral 2017-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 313) ilə “1. Təhsil ixtisasları qrupu” bölməsinə “21-1. 050122 Rəqs müəllimliyi” hissəsi əlavə edilmişdir.

 

[5] 2 mart 2011-ci il tarixli 36 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 230) ilə "2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu" bölməsində "Filologiya" sözündən sonra "(dil və ədəbiyyat göstərilməklə)" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 01 mart 2013-cü il tarixli 35 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 4 mart 2013-cü il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 330) ilə “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın “2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu” bölməsinə “36. 050215 Kitabxanaçılıq və informasiya” sözlərindən sonra “36-1. 050216 Dövlət ictimai münasibətlər” hissəsi əlavə edilmişdir.

 

[7] 15 mart 2018-ci il tarixli 100 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 22 mart 2018-ci il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 3, maddə 610) ilə “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın “2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu” bölməsinə yeni məzmunda 36-2-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[8] 22 fevral 2017-ci il tarixli 60 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 fevral 2017-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 313) ilə “3. Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu” bölməsinə “44. 050308 Xoreoqrafiya sənəti” sözlərindən sonra “(sahələr üzrə)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 04 iyun 2015-ci il tarixli 213 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2015-ci il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 786) ilə “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın “4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu” bölməsinə “68-1. 050412 Davamlı inkişafın idarə edilməsi” hissəsi əlavə edilmişdir.

 

[10] 6 avqust 2012-ci il tarixli 175 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 avqust 2012-ci il, № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №08, maddə 823) ilə "Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı"nın "6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu" bölməsində "Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi" sözləri "Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi" sözləri ilə, "Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi" sözləri "Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi" sözləri ilə, "Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi" sözləri "Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 4 mart 2016-cı il tarixli 114 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 619) ilə “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın “6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu” bölməsinin “110. 050632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[12] 24 aprel 2009-cu il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 287) ilə Ali təhsilin bakalavr pilləsi ixtisaslarının (proqramlarının) siyahısında “127.050649 Ekologiya mühəndisliyi” sözlərindən sonra “128.050650 Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi” sözləri əlavə edilmişdir və “128- 149” rəqəmləri müvafiq olaraq “129- 150” rəqəmləri hesab edilmişdir.

 

[13] 18 noyabr 2011-ci il tarixli 188 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 1069) ilə “6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu” bölməsində “128. 050650 Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi” sözlərindən sonra “128-1. 050651 Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[14] 5 aprel 2012-ci il tarixli 75 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 04, maddə 387) ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın “6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu” bölməsinə “128-2. 050652 Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi”, “128-3. 050653 Kosmik texnika mühəndisliyi” və “128-4. 050654 Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi” hissələri əlavə edilmişdir.

 

[15] 4 mart 2016-cı il tarixli 114 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 619) ilə “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın “6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu” bölməsinə yeni məzmunda 128-5-ci və 128-6-cı hissələr əlavə edilmişdir.

 

[16] 4 aprel 2017-ci il tarixli 120 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 aprel 2017-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4 , maddə 607) ilə “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın “6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu” bölməsinə yeni məzmunda 128-7-ci, 128-8-ci və 128-9-cu hissələr əlavə edilmişdir.

 

[17] 20 sentyabr 2017-ci il tarixli 379 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 sentyabr 2017-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №9 , maddə 1734) ilə “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın “7. Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu” bölməsinə yeni məzmunda 137-1-ci, 137-2-ci və 137-3-cü hissələr əlavə edilmişdir.

 

[18] 2 mart 2011-ci il tarixli 36 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 230) ilə "8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu" bölməsində "139. 050802 Pediatriya" və "145. 050808 Tibbi biologiya" rəqəmləri və sözləri çıxarılmışdır, "140-144" və "146-150" rəqəmləri müvafiq olaraq "139-143" və "144-148" rəqəmləri hesab edilmişdir.

 

24 dekabr 2012-ci il tarixli 314 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 dekabr 2012-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1378) ilə “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın “8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu” bölməsindən “050801 Müalicə işi*”, "050803 Hərbi həkim işi*”,050804 Tibbi profilaktika*”, “050805 Stomatologiya*” sözləri çıxarılmışdır.

 

[19] 18 noyabr 2011-ci il tarixli 188 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 1069) ilə “8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu” bölməsindən “050812 Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” sözləri çıxarılmışdır.

 

[20] 22 fevral 2017-ci il tarixli 60 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 fevral 2017-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 313) ilə “8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu” bölməsinə “149. 050814 Məşqçi (idman növü üzrə)”, “150. 050815 Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya” və “151. 050816 İdman menecmenti və kommunikasiya” hissələri əlavə edilmişdir.

 

[21] 2 mart 2011-ci il tarixli 36 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 230) ilə "8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu" bölməsində "Müalicə işi", "Hərbi həkim işi", "Tibbi profilaktika", "Stomatologiya" sözlərindən sonra "*" işarəsi və cədvəldən sonra "* Bu ixtisaslar üzrə həkim hazırlığı aparılır." cümləsi əlavə edilmişdir.

 

24 dekabr 2012-ci il tarixli 314 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 dekabr 2012-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1378) ilə “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın “8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu” bölməsinin cədvəlin sonundan “*Bu ixtisaslar üzrə həkim hazırlığı aparılır” sözləri çıxarılmışdır.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status