Növü Qərar Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qəbul edilmə tarixi 21.01.2009
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi 21.01.2009
İmzalayan şəxslər Artur Rasizadə
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Dövlət quruluşunun əsasları
Mülki qanunvericilik
Nəqliyyat və rabitə qanunvericiliyi
Təhsil qanunvericiliyi

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu Nəşr nömrəsi 01
Dərc olunma tarixi 31-01-2009
Maddə nömrəsi 32
Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 343  Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında   01.07.1993 Qüvvədədir  Dəyişdirir
2 266  Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəzarət-kassa aparatlarının tətbiq olunması haqqında   28.12.1995 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
3 21  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində yay vaxtının tətbiq edilməsi haqqında   17.03.1997 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
4 25  Dövlət standartları, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar və tövsiyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatların və standartlaşdırma üzrə göstərilən normativ sənədlərin dövlət fondunun yaradılması Qaydaları haqqında   28.03.1997 Qüvvədədir  Dəyişdirir
5 121  Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan dövlət standartlarının, sandartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dövlətlərarası standartların, norma, qayda və tövsiyələrin və xarici ölkələrin milli standartlarının fondlarının xüsusi dövlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması qaydaları haqqında   20.10.1997 Qüvvədədir  Dəyişdirir
6 71  Azərbaycan Respublikasında bəzi tünd spirtli içkilərin istehsalına və satışına dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında   07.04.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
7 80  Azərbaycan Respublikasında ticarət, məişət və digər növ xidmət (iş görülməsi, xidmət göstərilməsi) Qaydaları haqqında   15.04.1998 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
8 90  Azərbaycan Respublikasında poçt xidməti məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrindən istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   20.04.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
9 175  Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   21.08.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
10 205  Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə ölçmə vasitələrinin yoxlanılması və məlumatların sertifikatlaşdırılması Qaydası haqqında   15.10.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
11 216  Su obyektlərindən istirahət və idman üçün istifadə qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə   22.10.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
12 33  Azərbaycan Respublikası ərazisində etil (yeyinti) spirtinin, alkoqollu içkilərin və tütün məmulatının satışı, aksiz markalarının hazırlanmasına dair sifariş verilməsi, satışı və uçotunun aparılması qaydaları haqqında   04.03.1999 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
13 36  Əmtəə nişanı haqqında şəhadətnamə və coğrafi göstərici haqqında Şəhadətnamə formalarının müəyyən edilməsi barədə   05.03.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
14 143  Əmtəə nişanlarının Dövlət reyestrinin aparılma Qaydasının və coğrafi göstəricilərin Dövlət reyestrinin aparılma Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında   30.08.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
15 166  Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   15.10.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
16 174  Meşə təsərrüfatı sahəsinə dair bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   08.11.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
17 21  Patent müvəkkilləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında   15.02.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
18 155  Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Apellyasiya şurası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə   02.09.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
19 166  Coğrafi göstəricini qeydə almaq üçün iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   11.09.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
20 102  Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan texniki qurğulara və avadanlıqlara sertifikatın verilmə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   08.07.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
21 159  Yanacağın, texniki qurğuların, texnoloji proseslərin, mühərriklərin, nəqliyyat və digər səyyar vasitələrin, avadanlıqların atmosfer havasının mühafizəsinə dair tələblərə uyğun olmasını təsdiq edən sertifikatlaşdırmanın Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   17.10.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
22 174  Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə   07.11.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
23 185  “Qiymətli və keyfiyyətli tütün istehsalı üzrə Dövtət Proqramı”nın, “Tütün istehsalçılarına dövlət himayəsinin, habelə qiymətli və keyfiyyətli tütün istehsalının stimullaşdırılmasının digər forma və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin və “Tütünün və tütün məmulatının keyfiyyətinə və dövriyyəsinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   22.11.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
24 198  Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin stasionar mənbələri, habelə atmosfer havasının çirklənmə mənbəyi olan nəqliyyat, digər səyyar vasitələrin və qurğuların növləri üçün atılmanın texniki normativlərinin müəyyən edilməsi haqqında   18.12.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
25 199  "Üzümçülük və şərabçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   24.12.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
26 150  "Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında   18.11.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirir
27 234s  «Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 noyabr tarixli, 4 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi ilə barədə   27.11.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirir
28 97  "Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında   16.07.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
29 101  Obyektlərdə elektrik, qaz və su sayğaclarının quraşdırılması haqqında   27.07.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
30 149  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə   06.10.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
31 18  “Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   02.02.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
32 27  "İstifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının götürülməsi, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə   12.02.2005 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
33 154  “Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   16.08.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
34 235  “Bəzi istehlak mallarının istehsalı və dövriyyəsi ilə əlaqədar dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 30 avqust tarixli, 289 nömrəli Fərmanının icrası barədə   21.12.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
35 10  Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında   22.01.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
36 47s  «Azərbaycan Respublikasında biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 13 fevral tarixli 1963 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı»nın yerinə yetirilməsi və bu sahədə normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə adı çəkilən dövlət orqanları qeyd olunmuş icra müddətinədək tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə   22.02.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
37 80  Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında   22.05.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
38 136  “İnzibati orqanların Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqında   28.08.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
39 142  Yeyinti məhsullarına verilən uyğunluq sertifkatının və baytarlıq şəhadətnaməsinin formasının və uyğunluq sertifkatının və baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   25.09.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
40 217  Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən norma və qaydaların təkmilləşdirilməsi haqqında   18.09.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
41 53  Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında   19.11.2008 Qüvvədədir  İcra edir