AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
03.01.1999
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
60
ADI
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının yaradılması haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-01-1999, Nəşr nömrəsi: 01, Maddə nömrəsi: 13)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
190.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının yaradılması haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Dövlət idarəçilik sahəsi üçün mütəxəssislər hazırlanması işinin müasir tələblərə uyğun qurulması, onların peşəkarlıq səviyyələrinin artırılması, dövlət idarəçilik sahəsində elmi tədqiqatların aparılmasının təşkili və həmin sahənin analitik-informasiya təminatının möhkəmləndirilməsi məqsədilə qərara alıram:

1. Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutu əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası yaradılsın.

2. Akademiyanın fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik və təşkilati məsələlərinin həlli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, elmi-metodik rəhbərlik isə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə həvalə olunsun. [1]

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi təsdiq edilsin (Nizamnamə əlavə olunur).

4. Dövlət İdarəçilik Akademiyasında təhsil prosesi 1999-cu il sentyabrın 1-dən başlansın.

5. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə tapşırılsın ki, keçmiş Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda təhsil alan tələbələrin müvafiq dövlət təhsil müəssisələrinə köçürülmələrini təmin etsin.

6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri 1999-cu il sentyabrın 1-dək həll etsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 3 yanvar 1999-cu il

                     № 60

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

3 yanvar 1999-cu il tarixli, 60 nömrəli fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının

 

Nİzamnaməsİ

 

I. Ümumİ müddəalar

 

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (bundan sonra «Akademiya» adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası haqqında» 3 yanvar 1999-cu il tarixli Fərmanı ilə yaradılmışdır və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və bu Nizamnaməyə müvafiq olaraq ali və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsidir. [2]

2. Akademiya dövlət idarəçiliyi və icra hakimiyyəti orqanları üçün mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili sahəsində aparıcı metodik tədris, elm və analitik informasiya mərkəzidir. [3]

3. Akademiyanın fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

dövlət kadr siyasətinə dair təkliflərin işlənib hazırlanması;

dövlət idarəçiliyinin inkişafı və onun hüquqi təminatına dair tövsiyələrin hazırlanması;

dövlət idarəçiliyinin analitik informasiya təminatı;

dövlət vəzifələrində olan dövlət qulluqçularının, habelə dövlət qulluğunun ehtiyat kadrlarının hazırlanması və əlavə təhsilinin təmin edilməsi; [4]

dövlət idarəçiliyi, dövlət qulluqçularının hazırlanması, və əlavə təhsili sahəsində beynəlxalq proqram və layihələrin elmi və təşkilati cəhətdən müşayiət edilməsi. [5]

3-1. Akademiya dövlət idarəçiliyi və icra hakimiyyəti orqanları üçün müvafiq ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığını və əlavə təhsili həyata keçirən aparıcı tədris, metodik, elm və analitik informasiya mərkəzidir. [6]

4. Akademiya öz fəaliyyətində Təhsil Nazirliyinin elmi-metodik tövsiyə və göstərişlərini rəhbər tutur.

5. Akademiyanın fəaliyyəti dövlət qulluqçularının, dövlət qulluğunun ehtiyat kadrlarının hazırlanmasına və əlavə təhsilinə dair dövlət sifarişi, habelə təhsil verilməsi haqqında dövlət hakimiyyəti orqanları ilə bağlanacaq müqavilələrin, elmi tədqiqatların və analitik - informasiya işlərinin aparılması haqqında müqavilələrin əsasında həyata keçirilir. [7]

6. Akademiyada doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. [8]

7. Akademiya doktorantura və dissertantlıq yolu ilə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasını, dövlət idarəçiliyi üçün gənc mütəxəssislərin təhsil almasını həyata keçirən digər ali təhsil müəssisələri  ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərərək, Akademiyanın özündə tələbələrin hazırlanmasını təşkil edir, müasir tədris vasitələrindən və qabaqcıl metodlardan istifadə edilməsi əsasında təhsil prosesinin proqram və elmi-metodik təminatını işləyib hazırlayır və həyata keçirir. [9]

8. Akademiya hüquqi şəxsdir, əmlaka, müstəqil balansa, bank və digər kredit idarələrində özünün hesablarına, o cümlədən valyuta hesabına malikdir, öz adından müqavilələr bağlaya bilər, əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə edə və müvafiq öhdəliklər daşıya bilər.

Akademiyanın Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri və öz adı olan möhürü, habelə müəyyən olunmuş nümunəli blankları vardır.

9. Akademiyaya verilmiş əmlak dövlət mülkiyyətidir. Akademiya özünün nizamnamə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ona operativ idarəetmə hüquqları ilə verilmiş əmlakla yanaşı, təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi və öz mülkiyyəti sayılan əmlakın da sahibidir.

Akademiya onun operativ idarəetməsinə verilmiş əmlak üzərində təhsil müəssisələri üçün müəyyən edilmiş istifadə hüququna, o cümlədən təsərrüfat fəaliyyətinin aparılması, əmlakın satın alınması hüququ istisna olmaqla, icarəyə və ya istifadəyə vermək hüquqlarına da malikdir.

10. Akademiyaya təhkim edilmiş torpaq sahələri onun müddətsiz və ödənişsiz istifadəsindədir.

 

II. Akademİyanın əsas vəzİfələrİ və funksİyaları

 

11. Öz fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə uyğun olaraq Akademiya aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

dövlət idarəçiliyi və dövlət kadr siyasəti sahəsində elmi tədqiqatlar aparır;

dövlət idarəçiliyi məsələləri üzrə dövlət hakimiyyəti orqanlarının analitik-informasiya təminatını həyata keçirir;

dövlət idarəçiliyinin inkişaf etdirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə və onun hüquqi təminatına dair tövsiyələr, habelə dövlət hakimiyyəti orqanlarında kadr siyasətinin konseptual məsələlərini və həyata keçirilməsi mexanizmini işləyib hazırlayır;

dövlət vəzifələrində çalışan dövlət qulluqçularının, habelə dövlət qulluğunun ehtiyat kadrlarının hazırlanmasını və əlavə təhsilini həyata keçirir; [10]

doktorantura və dissertantlıq yolu ilə dövlət qulluğunun inkişafı və tədris prosesinin təminatı vəzifələrini nəzərə almaqla, yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasını həyata keçirir; [11]

dövlət qulluqçularının peşəkarlıq səviyyəsinə olan əsaslı tələblərin ekspertizasını keçirir, habelə peşəkarlıq səviyyəsini qiymətləndirmə tədbirlərinin elmi-metodik müşayiətini təmin edərək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin tapşırığı ilə dövlət qulluğunda olanların peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsini təşkil edir və həyata keçirir;

qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanları kadr xidmətlərinin rəhbərlərinə metodik yardım edir və onlara məsləhət verir;

dövlət qulluğu və onun kadrlarının hazırlanması sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirir.

12. Öz fəaliyyəti istiqamətlərində Akademiyanın aşağıdakı hüquqları vardır:

dövlət büdcəsindən Akademiyaya ayrılan tədiyələr, habelə digər maliyyə mənbələrindən əldə etdiyi vəsaitlər hüdudunda Akademiyanın strukturunu, ştatlarını, işçilərin sayını və onların əməyinin ödənilməsi şərtlərini və miqdarını, təsis etdiyi təqaüdlərin miqdarını müəyyən etmək; [12]

tədris, metodik, elmi tədqiqat, analitik informasiya və başqa fəaliyyətinin planlaşdırılmasını və təşkilini həyata keçirmək;

tədris prosesində Akademiyada istifadə edilən təhsil proqramlarını və tədris planlarını işləyib hazırlamaq və təsdiq etmək;

müəssisələr, idarələr, təşkilatlar və vətəndaşlarla müqavilələr üzrə əlavə təhsil xidmətlərinin göstərilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydada ödəmənin miqdarını təyin etməklə attestasiya olunmuş tədris proqramlarından və dövlət tədris standartlarından kənara çıxan əlavə pullu təhsil xidmətləri göstərmək;

Akademiyanın pedaqoji və elmi kadrlarının, köməkçi işçi heyətinin seçilməsini, işə götürülməsini və yerləşdirilməsini həyata keçirmək, habelə mütəxəssisləri, o cümlədən xarici mütəxəssisləri işə və məsləhətləşmələrin aparılmasına cəlb etmək;

özünün ştatda olan və ştatdankənar işçilərini xarici ezamiyyətlərə göndərmək;

attestasiya işlərinin materialları mahiyyəti üzrə ekspertizanın keçirilməsini tələb etmədikdə, Akademiyanın müəllimlərinə dosent və professor elmi adlarının verilməsinə dair qərarlar qəbul etmək; [13]

Akademiyanın işçilərini müəyyən edilmiş qaydada fəxri adlar verilməsinə, dövlət təltiflərinə və mükafatlarına təqdim etmək;

öz profili üzrə elmi iclaslar, simpoziumlar, konfranslar, o cümlədən xaricdə elmi iclaslar, simpoziumlar, konfranslar keçirmək və onların işində iştirak etmək;

müəyyən edilmiş qaydada nəşr fəaliyyətini həyata keçirmək, dövlət qulluğu məsələlərinə dair aylıq jurnal buraxmaq.

 

III. Akademİyanın strukturu və İdarə edİlməsİ

 

13. Akademiyanın strukturuna bunlar daxildir: rektorluq, fakültələr, kafedralar, təhsil-elm və elmi-tədqiqat mərkəzləri, bölmələr, elm-təhsil kitabxanası, nəşriyyat, digər hüquqi şəxs statusu olmayan tədris, elm-tədris, köməkçi və istehsalat bölmələri. [14]

Akademiyanın göstərilən bölmələri Akademiyanın elmi şurasının təqdimatı ilə Akademiyanın rektoru tərəfindən yaradılır, yenidən təşkil olunur və ləğv olunur. Onların fəaliyyəti Akademiyanın rektoru tərəfindən təsdiq olunan Əsasnamələrlə həyata keçirilir.

14. Akademiyanın rektorluğu rektordan, birinci prorektordan, Akademiyanın əsas fəaliyyət növləri üzrə prorektorlardan, Akademiyanın elm-tədris, elmi-tədqiqat və analitik informasiya bölmələrinin rəhbərlərindən ibarətdir. O, Akademiyanın fəaliyyətinin bütün məsələlərinə baxır və operativ həll edir.

15. Akademiyanın vahid tədris-elm-istehsalat kompleksi kimi aliyyət göstərməsi bütün struktur bölmələrinin mütləq iştirakı və Akademiyanın elmi şurasının və rəhbərliyinin qərarlarının bütün struktur bölmələri tərəfindən icrası ilə təmin olunur. [15]

16. Akademiyanın fəaliyyətinin əsas məsələlərinin baxılması üçün rektorun başçılığı altında Akademiyanın ali idarəetmə orqanı olan elmi şurası yaradılır.  [16]

Akademiyanın elmi şurasının tərkibinə birinci prorektor, prorektor, elmi katib, kafedra müdirləri, elm-tədris, elmi-tədqiqat və analitik informasiya bölmələrinin rəhbərləri, Akademiyanın bölmələrində müsabiqə yolu ilə seçilmiş aparıcı alim və işçiləri, habelə dövlət hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, digər təhsil və elm müəssisələrinin aparıcı alimləri daxildirlər.

Akademiyanın elmi şurası:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin təsdiqinə verməklə Akademiyanın Nizamnaməsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə təkliflər hazırlayır; [17]

tədris, tədris-metodik, elmi-tədqiqat və analitik informasiya işi, kadrların hazırlanması, beynəlxalq əlaqələrin həyata keçirilməsi məsələlərini, tədris, elmi və analitik informasiya fəaliyyəti məsələlərini həll edir;

Akademiyanın və onun mühüm bölmələrinin büdcəsini müzakirə edir, illik balans və hesabatı dinləyir;

rektorluğun və ya Akademiyanın işçilərinin müvafiq kollektivlərinin təqdimatı ilə kafedra müdirlərinin, elm-tədris, elmi-tədqiqat, analitik informasiya bölmələrinin rəhbərlərini seçir;

Akademiyanın kafedralarının, elm-tədris, elmi-tədqiqat, analitik informasiya və digər bölmələrinin yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi barədə qərarlar qəbul edir;

Akademiyanın, onun bölmələrinin rəhbərlərinin hesabatlarını dinləyir;

dinləyicilərin, aspirantların, doktorantların qəbulu qaydalarını və şərtlərini, tədqiqatçılarla işin qaydasını müəyyən edir; [18]

əlaqədar təşkilatların iştirakı ilə işlənib hazırlanan elmi proqramları, tədris planlarını və ayrı-ayrı kursların proqramlarını təsdiq edir;

attestasiya işləri materiallarının mahiyyəti üzrə ekspertizadan keçirilməsini təşkil edir;

Akademiyanın müəllimlərinə və əməkdaşlarına dosent və professor elmi adlarının verilməsi məsələləri barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına vəsatət verir; [19]

Akademiyanın fəxri adlarını verir.

17. Akademiyaya ümumi rəhbərliyi rektor, o olmayanda, birinci prorektor həyata keçirir. Rektor Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təyin olunur. Prorektorlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri ilə razılaşdırılmaqla rektor tərəfindən təyin olunurlar. [20]

Akademiyanın rektoru:

bütün dövlət orqanlarında, idarələrində və təşkilatlarında Akademiyanı təmsil edir;

Akademiyanın strukturunu, Akademiyanın elmi şurasının tərkibini, Akademiyanın bölmələrinin əsasnamələrini, habelə onların rəhbərlərini təsdiq edir;

öz səlahiyyəti çərçivəsində Akademiyanın maliyyə fəaliyyəti məsələlərini həll edir;

öz səlahiyyəti çərçivəsində Akademiyanın əmlakına və vəsaitlərinə sərəncam verir;

Akademiyanın bütün işçilərinin və orada təhsil alan şəxslərin hökmən icra etməli olduğu əmr, təlimat və sərəncamlar verir;

Akademiyanın və onun bölmələrinin işçilərini (o cümlədən baş mühasibi) işə qəbul edir və işdən azad edir;

Akademiyanın saxlanılması üçün xərclərin smetasını təsdiq edir;

bölmələr üçün vəzifələrin siyahısını müəyyən edir, mövcud vəsaitlər həddində vəzifə maaşlarının sxemlərini, aylıq tarif stavkalarının və saat hesabı əmək haqqının miqdarını təsdiq edir;

professor-müəllim heyətinin tərkibini, tədris yükünün normalarını, təhsil proqramlarının, elmi proqramların yerinə yetirilməsi və ya digər məhsul üçün haqqın miqdarını müəyyən edir;

Akademiyanın işçilərinin əmək haqqının ödənilməsi və onların mükafatlandırılmasını təşkil edir və bunun sistemini müəyyənləşdirir.

18. Akademiyanın rektoru özünün ayrı-ayrı səlahiyyətlərini birinci prorektora və Akademiyanın digər vəzifəli şəxslərinə həvalə edə bilər.

19. Zəruri hallarda Akademiyanın fəaliyyətinin mühüm sosial məsələlərinin həlli üçün Akademiya işçiləri kollektivinin konfransı çağırılır. Konfrans Akademiyanın rektorunun və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatının təşəbbüsü ilə çağırıla bilər.

 

IV. Akademİyada tədrİs prosesİnİn və elmİ tədqİqat İşİnİn təşkİlİ

 

20. Akademiyada təhsil almaq üçün qəbul , təhsilin məzmunu və təşkili qaydaları Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur. [21]

Doktoranturaya, aspiranturaya qəbul edilməsi və tədqiqatçıların təhkim olunması qaydaları Akademiyanın elmi şurası tərəfindən müəyyən olunur və rektor tərəfindən təsdiq edilir. [22]

20-1. Akademiyanın tədris fəaliyyəti ali təhsilin bakalavriat, magistratura, doktorantura və əlavə təhsil səviyyələrində həyata keçirilir.

20-2. Akademiyada doktoranturanın yaradılması, doktoranturaya qəbul, o cümlədən dissertant kimi təhkim olunma qaydaları, təhsilalma formaları və təhsil müddəti “Elm haqqında” və “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilir. [23]

21. Akademiya qanunvericiliyə uyğun olaraq əyani, qiyabi, distant (məsafədən) və sərbəst (eksternat) təhsilalma formaları üzrə yüksək iхtisaslı mütəхəssislərin, elmi və elmi-pedaqоji kadrların hazırlığını və əlavə təhsili həyata keçirilir. [24]

22. Təhsil başa çatdıqda Akademiya öz məzunlarına və yekun attestasiyası keçmiş digər şəxslərə təhsilin və ya ixtisasın səviyyəsi barədə təhsil haqqında dövlət sənədi verir. Akademiyada təhsilini başa çatdırmamış şəxslərə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq “Təhsil Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi”ndə elektron sənəd formasında yaradılan arayış verilir. [25]

23. Əyani təhsil alan təhsilalanlara müəyyən olunmuş qaydada və miqdarda dövlət təqaüdü, yaxud müəssisə, idarə, təşkilatların təqaüdləri verilir. [26]

24. Bakı şəhərinin sakini olmayan təhsilalanlara təhsil aldıqları müddətdə yataqxanada yer verilir.

25. Akademiya özünün elmi-pedaqoji kadrlarının hazırlanmasını və əlavə təhsilini aşağıdakı yollarla həyata keçirir: [27]

Akademiyanın özünün, digər ali təhsil müəssisələrinin və ya elmi tədqiqat təşkilatlarının doktoranturasına göndərilməsi, dissertant kimi təhkim edilməsi; [28]

digər ali təhsil müəssisələrinə, elmi müəssisə və təşkilatlara, dövlət hakimiyyəti orqanlarına, o cümlədən xaricə təcrübə keçmək üçün göndərilməsi; [29]

aparıcı yerli və xarici alim və mütəxəssislərin iştirakı ilə konfrans və seminarların təşkil edilməsi;

yaradıcılıq məzuniyyətləri verilməsi;

elmlər doktoru dissertasiyası yazanların (fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə malik olan şəxslərin) böyük elmi işçi vəzifəsinə keçirilməsi. [30]

26. Akademiyada fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcələrinin müdafiəsi üzrə dissertasiya şuraları  fəaliyyət göstərir. [31]

27. Akademiya dövlət qulluğu və kadr siyasəti problemləri üzrə fundamental və tətbiqi araşdırmalar aparır, dövlət hakimiyyəti orqanlarının tapşırığı ilə analitik informasiya fəaliyyətini həyata keçirir, dövlət qulluqçularının təhsil sisteminin lazımi metodik və proqram-metodik təminatını işləyib hazırlayır.

Elmi-tədqiqat fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının  rəhbəri ilə razılaşdırılmaqla və sonradan təsdiq olunmaqla perspektiv və cari planlara uyğun olaraq həyata keçirilir. [32]

 

V. Akademİyanın kollektİvİ

 

28. Akademiyanın kollektivinə professor-müəllim heyəti, elmi işçilər, inzibati, mühəndis-texniki, köməkçi, istehsalat və digər heyətlər, habelə təhsilalanlar daxildir. [33]

29. Akademiyanın professor-müəllim heyətinin və elmi işçilərinin işə qəbulu Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Müsabiqənin qalibləri ilə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi bağlanılır. [34]

30. Akademiyanın bütün kateqoriyalı işçilərinin, Akademiyada təhsilalanların hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları, habelə bu Nizamnamə, Akademiyanın daxili qaydaları, struktur bölmələrinin əsasnamələri, vəzifə təlimatları və kontraktlarla təmin və müəyyən olunur. [35]

31. Akademiya işçilərinin sosial təminatı məsələləri qüvvədə olan qanunvericilik əsasında və müdiriyyət ilə kollektiv arasında kollektiv müqavilənin müddəalarına uyğun həll olunur.

32. Akademiyada fəaliyyəti öz nizamnamələri və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə tənzimlənən həmkarlar birlikləri yaradıla bilər. Akademiyada siyasi məqsədlər güdən siyasi partiyaların və başqa ictimai birliklərin, habelə dini hərəkatların və təşkilati strukturlarının yaradılmasına və fəaliyyətinə yol verilmir.

 

VI. Akademİyanın malİyyə-təsərrüfat fəalİyyətİ

 

33. Dövlət qulluqçularının hazırlanmasına və əlavə təhsilinə dövlət sifarişinin maliyyələşdirilməsi dövlət büdcəsi, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan başqa vəsaitlərin cəlb edilməsi hesabına həyata keçirilir. [36]

Akademiyanın elmi tədqiqat fəaliyyəti tədris prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada maliyyələşdirilir. [37]

Akademiyanın dövlət qulluqçularının hazırlanması və əlavə təhsili artırılması, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin tapşırığı ilə yerinə yetirilən fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi-elmi tədqiqatların, analitik informasiya işlərinin aparılması sisteminin idarə edilməsi üzrə fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi büdcə vəsaitlərinin Akademiyanın maliyyələşdirilməsinə ayrılan hissəsi hesabına həyata keçirilir, həmin tədqiqatların və işlərin üstün istiqamətləri və mövzuları hər il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri tərəfindən müəyyən olunur. [38]

34. Akademiya ona fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər tərəfindən hədiyyə, ianə şəklində və ya vəsiyyətlə verilən pul vəsaitləri, əmlak və başqa mülkiyyət obyektləri, habelə Akademiyanın öz fəaliyyətindən götürülən gəlirlər və bu gəlirlərin hesabına əldə edilən mülkiyyət obyektləri üzərində mülkiyyət hüququna malikdir. [39]

Akademiya göstərilən gəlirlərdən və mülkiyyət obyektlərindən tədris, elmi və maddi bazanın inkişafı, təhsilalanların, işçilərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, habelə öz fəaliyyəti ilə bağlı digər ehtiyaclar üçün istifadə edir.

35. Akademiya işçilərinin əmək haqqının miqdarı və forması Akademiya işçilərinin əmək haqqı fondu hədlərində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Akademiyanın öz maliyyə vəsaitləri hesabına vəzifə maaşlarına əlavə ödəniş və artırmalar müəyyən oluna bilər, mükafatlar və digər həvəsləndirici ödənişlər verilə bilər. Artırmaların, əlavə ödənişlərin, mükafatların və digər ödənişlərin miqdarı üçün son məhdudiyyət qoyulmur və onların miqdarını Akademiyanın rektoru müəyyən edir.

36. Akademiya bu Nizamnamədən irəli gələn səlahiyyətləri çərçivəsində müqavilələr bağlanması ilə əlaqədar məsələləri sərbəst həll edir.

37. Akademiya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada xeyriyyə tədbirlərində və başqa tədbirlərdə iştirak edir.

 

VII. Akademİyanın beynəlxalq əməkdaşlığı

 

38. Akademiya hökumətlərarası sazişlər, ali təhsil müəssisələri ilə, xarici idarə və təşkilatlarla qanunvericiliyə uyğun olaraq bağladığı müqavilələr, dövlət qulluğu kadrlarının hazırlanması məsələləri üzrə beynəlxalq və milli birliklərin, idarələrin və təşkilatların layihələri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin əlaqələndirdiyi beynəlxalq əməkdaşlıq proqramları əsasında beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirir. [40]

39. Akademiya beynəlxalq əməkdaşlığı aşağıdakı formalarda həyata keçirir:

Akademiyanın tədris prosesində və elmi işində iştirak etmək üçün xarici müəllim və mütəxəssislərin dəvət olunması;

Akademiyanın müəllimlərinin xarici təhsil müəssisələrinə pedaqoji və elmi işə göndərilməsi; [41]

birgə elmi tədqiqatların aparılması;

xarici vətəndaşlara təhsil verilməsi;

Akademiyanın işçilərinin, Akademiyada təhsilalanların xaricə oxumağa və təcrübə əldə etməyə göndərilməsi; [42]

xaricilərə məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi;

Akademiyanın tədris və elmi fəaliyyətinin istiqamətləri üzrə beynəlxalq konqreslərin, konfransların, simpoziumların, iclasların təşkil edilməsi və bunlarda iştirak edilməsi;

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada beynəlxalq assosiasiyaların, təşkilatların fəaliyyətində iştirak edilməsi.

 

VIII. Akademİyanın uçotu və hesabatı

 

40. Akademiya “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunu aparır, habelə statistik, maliyyə və vergi hesabatlarını tərtib edir, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinə və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə maliyyə hesabatlarını təqdim edir. [43]

 

IX. Akademİyanın yenİdən təşkİlİ və ləğv edİlməsİ

 

41. Akademiyanın yenidən təşkili və ləğv edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə həyata keçirilir.

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85)

2.       21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350)

3.       22 sentyabr 2017-ci il tarixli 1600 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 sentyabr 2017-ci il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №9, maddə 1647)

4.       1 mart 2019-cu il tarixli 570 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 3 mart 2019-cu il, № 51, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №3, maddə 411)

5.       5 fevral 2021-ci il tarixli 1281 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 6 fevral 2021-ci il, № 27, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 2 maddə 123)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 2-ci bənddə “İcra Aparatına” sözləri “Administrasiyasına” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 1-ci bənddə “fəaliyyət göstərən ali peşəkar təhsil-tədris müəssisəsi statuslu elm və təhsil ocağıdır” sözləri “olaraq ali və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsidir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 1-ci bəndə və 33-ci bəndin üçüncü abzasına “fundamental” sözündən sonra “, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 2-ci bənddə “dövlət idarəçilik sahəsində və icra hakimiyyəti orqanları üçün mütəxəssislərin hazırlanmasının, yenidən hazırlanmasının və ixtisaslarının artırılmasının idarə edilməsi sistemində” sözləri “dövlət idarəçiliyi və icra hakimiyyəti orqanları üçün mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili sahəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 2-ci bəndi ləğv edilmişdir.

 

[4] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 3-cü bəndinin beşinci abzasda “, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması” sözləri “və əlavə təhsilinin təmin edilməsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

22 sentyabr 2017-ci il tarixli 1600 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 sentyabr 2017-ci il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №9, maddə 1647) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 3-cü bəndin beşinci abzasında və 5-ci bəndində “onları əvəz etmək üçün ehtiyat kadrların” sözləri “dövlət qulluğunun ehtiyat kadrlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 3-cü bəndinin altıncı abzasda “, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması” sözləri “və əlavə təhsili” sözləri ilə edilmişdir.

 

[6] 22 sentyabr 2017-ci il tarixli 1600 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 sentyabr 2017-ci il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №9, maddə 1647) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nə yeni məzmunda 3-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[7] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 5-ci bənddə “, yenidən hazırlanmasına və ixtisaslarının artırılmasına” sözləri “və əlavə təhsilinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 6-cı bəndin ikinci abzasında “aspiranturaya” sözü “doktoranturaya” sözü ilə əvəz edilmişdir, “şəxslər” sözündən sonra “” sözü əlavə edilmişdir və birinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Akademiyanın dinləyiciləri və aspirantları dövlət vəzifələrində çalışan dövlət qulluqçuları, habelə onları əvəz etmək üçün hazırlanan ehtiyat kadrlardır.

 

21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 6-cı bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6. Akademiyanın dinləyiciləri və aspirantları dövlət vəzifələrində çalışan dövlət qulluqçuları, habelə onları əvəz etmək üçün hazırlanan ehtiyat kadrlardır.

Akademiyanın elmi şurasının qərarı ilə doktoranturaya dövlət hakimiyyəti orqanlarında praktiki iş təcrübəsi olmayan xüsusi istedada malik şəxslərdə qəbul edilə bilər.

 

22 sentyabr 2017-ci il tarixli 1600 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 sentyabr 2017-ci il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №9, maddə 1647) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 6-cı bəndi ləğv edilmişdir.

 

[9] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 7-ci bənddə “aspirantura, doktorantura və ümumdövlət elmi ixtisaslar üzrə tədqiqatçılıq vasitəsilə” sözləri “doktorantura və dissertantlıq yolu ilə” sözləri ilə, “məktəbləri” sözü “müəssisələri” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 11-ci bəndin beşinci abzasında “, yenidən hazırlanmasını və ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “ əlavə təhsilini” sözləri ilə, yeddinci abzasında “İcra Aparatı” sözləri “Administrasiyası” sözü ilə, altıncı abzasında “aspirantura, doktorantura və tədqiqatçılıq vasitəsilə” sözləri “doktorantura və dissertantlıq yolu ilə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

22 sentyabr 2017-ci il tarixli 1600 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 sentyabr 2017-ci il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №9, maddə 1647) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 11-ci bəndin beşinci abzasında “onların əvəz edilməsi üçün ehtiyatın” sözləri “dövlət qulluğunun ehtiyat kadrlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 11-ci bəndin altıncı abzasından “və elmi-pedaqoji” sözləri çıxarılmışdır.

 

[12] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 12-ci bəndin ikinci abzasında “aspirantların və doktorantların təqaüdlərinin” sözləri “təsis etdiyi təqaüdlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir, beşinci abzasından “attestasiya olunmuş tədris proqramlarından və dövlət tədris standartlarından kənara çıxan” sözləri çıxarılmışdır.

 

[13] 21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 12-ci bəndin səkkizinci abzası ləğv edilmişdir.

 

[14] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 13-cü bəndin birinci abzasında “rektorluq,” sözündən sonra “fakültələr,” sözü əlavə edilmişdir.

 

[15] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 15-ci bənddə “işləməsi dinləyicilərin və aspirantların təhsilində və ya elm-tədris prosesinin təşkilində (təmin edilməsində) Akademiyanın bütün struktur bölmələrinin mütləq iştirakı ilə” sözləri “fəaliyyət göstərməsi bütün struktur bölmələrinin mütləq iştirakı və” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 16-cı bənddə birinci abzasda “elmi şurası” sözlərindən əvvəl “ali idarəetmə orqanı olan” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[17] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 16-cı bənddə dördüncü abzasda “İcra Aparatının” sözləri “Administrasiyası” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 16-cı bənddə onuncu abzas çıxarılmışdır.

 

[19] 21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 16-cı bəndin on ikinci abzasında “qərarlar qəbul edir” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına vəsatət verir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 17-ci bəndin birinci abzasının üçüncü cümləsində “İcra Aparatının” sözləri “Administrasiyasının” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 20-ci bənddə birinci abzasda “Akademiyanın rektoru tərəfindən təsdiq edilən qəbul qaydaları” sözləri “, təhsilin məzmunu və təşkili qaydaları Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunvericiliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 20-ci bənddə ikinci abzas çıxarılmışdır.

 

[23] 22 sentyabr 2017-ci il tarixli 1600 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 sentyabr 2017-ci il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №9, maddə 1647) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nə yeni məzmunda 20-1-ci və 20-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[24] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 21-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

21. Akademiyada təhsilin gündüz (əyani), əyani-qiyabi və axşam formaları üzrə ali təhsili olan şəxslərin yenidən hazırlanması, habelə gündüz təhsil forması üzrə ixtisaslarının artırılması üzrə işlər həyata keçirilir.

 Akademiya doktorantların, aspirantların (əyani və qiyabi təhsil formaları üzrə) və tədqiqatçıların hazırlanmasını həyata keçirir.

 

21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 21-ci bəndə “mütəхəssislərin” sözündən sonra “, elmi” sözü əlavə edilmişdir.

 

[25] 5 fevral 2021-ci il tarixli 1281 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 6 fevral 2021-ci il, № 27, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 2 maddə 123) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 22-ci bəndin birinci cümlədə “dövləti nümunəli sənəd” sözləri “təhsil haqqında dövlət sənədi” sözləri ilə əvəz edilmişdir və ikinci cümlədə “müəyyən olunmuş nümunəyə uyğun” sözləri “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq “Təhsil Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi”ndə elektron sənəd formasında yaradılan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 23-cü bənddə “aspirantlara” sözü və 24-cü bənddə “dinləyicilərə və aspirantlara” sözləri “təhsilalanlara” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 25-ci bəndində birinci abzasda “, yenidən hazırlanmasını və ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “ əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 25-ci bəndində ikinci abzasda “aspiranturasına və doktoranturasına göndərilməsi” sözləri “doktoranturasına göndərilməsi, dissertant kimi təhkim edilməsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 25-ci bəndin ikinci və beşinci abzaslar ləğv edilmişdir.

 

[29] 21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 25-ci bəndin üçüncü abzasda “aparıcı təhsil və elmi tədqiqat idarə və təşkilatlarına” sözləri “digər ali təhsil müəssisələrinə, elmi müəssisə və təşkilatlara” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 25-ci bəndində altıncı abzasda “doktorluq” sözü “elmlər doktoru” sözləri ilə, “elmlər namizədi” sözləri “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 25-ci bəndin altıncı abzasda “elmi əməkdaş” sözləri “elmi işçi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[31] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 26-cı bənddə “elmlər namizədi” sözləri “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə, “elmi şuralar” sözləri “dissertasiya şuraları” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 26-cı bənddə “verilməsi” sözü “müdafiəsi” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 27-ci bəndin ikinci abzasında “İcra Aparatının” sözləri “Administrasiyasının” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[33] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 28-ci bənddə “dinləyicilər, aspirantlar və doktorantlar” sözləri “təhsilalanlar” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 28-ci bənddə “elmi əməkdaşlar” sözləri “elmi işçilər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[34] 21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 29-cu bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

29. Professor-müəllim heyətinin və elmi əməkdaşların işə qəbulu, bir qayda olaraq, kontrakt, digər əməkdaşların işə qəbulu isə əmək müqaviləsi bağlamaqla həyata keçirilir.

 Kontrakt bağlanmazdan əvvəl müəllim və elmi əməkdaş vəzifələrinə namizədlərin müsabiqəsi keçirilir.

 

[35] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 30-cu bənddə “dinləyicilərinin, aspirant və doktorantlarının” sözləri “Akademiyada təhsilalanların” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

5 fevral 2021-ci il tarixli 1281 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 6 fevral 2021-ci il, № 27, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 2 maddə 123) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 30-cu bənddə “qanunvericiliyi, Akademiyanın Nizamnaməsi,” sözləri “Əmək Məcəlləsi, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları, habelə bu Nizamnamə, Akademiyanın” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 33-cü bənddə birinci abzasda “, yenidən hazırlanmasına, ixtisaslarının artırılmasına” sözləri “ əlavə təhsilinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 21 iyul 2017-ci il tarixli 1540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1350) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 33-cü bəndin ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Akademiyanın elmi-tədqiqat fəaliyyəti həm büdcə vəsaitləri, həm də bağladığı müqavilə şərtləri ilə onun bu fəaliyyətindən öz xeyrinə istifadə edəcək müəssisə, idarə və təşkilatların vəsaiti hesabına maliyyələşdirə bilər.

 

[38] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 33-cü bənddə üçüncü abzasın birinci cümləsində “, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması,” sözləri “və əlavə təhsili” sözləri ilə, “İcra Aparatı” sözləri “Administrasiyası” sözü ilə, ikinci cümləsində “İcra Aparatının” sözləri “Administrasiyasının” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 34-cü bəndin birinci abzasından “hədiyyə,” sözü çıxarılmışdır, ikinci abzasında “dinləyicilərin, aspirantların” sözləri “təhsilalanların” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[40] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 38-ci bənddə “məktəblərlə” sözü “təhsil müəssisələri ilə” sözləri ilə, “vasitəsiz” sözü “qanunvericiliyə uyğun olaraq bağladığı” sözləri ilə, “İcra Aparatının” sözləri “Administrasiyasının” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 39-cu bənddə üçüncü abzasda “ocaqlarına” sözü “müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 39-cu bənddə altıncı abzasda “dinləyicilərinin, aspirant və doktorantlarının” sözləri “Akademiyada təhsilalanların” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[43] 1 mart 2019-cu il tarixli 570 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 3 mart 2019-cu il, № 51, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №3, maddə 411) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 40-cı hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

40. Akademiya istehsalat, təsərrüfat və başqa fəaliyyətinin nəticələrinin operativ və mühasibat uçotunu həyata keçirir, müəyyən olunmuş formada statistik və mühasibat hesabatını aparır, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi qarşısında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada və müddətlərdə öz fəaliyyətinin nəticələri barədə hesabat verir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status