Növü Fərman Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Qəbul edilmə tarixi 15.09.2011
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi
İmzalayan şəxslər İlham Əliyev
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Gömrük işi

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu Dərc olunma tarixi 30-09-2011
Nəşr nömrəsi 09
Maddə nömrəsi 793
Respublika Qəzeti Dərc olunma tarixi 20-09-2011
Nəşr nömrəsi 200
Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 164-IVQ  Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında   24.06.2011 Qüvvədədir  Tətbiq edir
2 228  “Ayrı-ayrı gömrük əməliyyatı və ya gömrük proseduru ilə bağlı gömrük orqanının icazəsinin verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   12.10.2012 Qüvvədədir  İcra edir
3 229  “Malların təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   12.10.2012 Qüvvədədir  İcra edir
4 230  “Gömrük brokerlərinin dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   12.10.2012 Qüvvədədir  İcra edir
5 237  “Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük hərraclarında satılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə   19.10.2012 Qüvvədədir  İcra edir
6 253  “Mallara gömrük təminatının vurulması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   31.10.2012 Qüvvədədir  İcra edir
7 252  “Malların təkrar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   31.10.2012 Qüvvədədir  İcra edir
8 283  “İdxal olunmuş malların kabotaj daşınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında   06.12.2012 Qüvvədədir  İcra edir
9 316  “Gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallardan və nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və onlar barəsində sərəncam verilməsinə dair Şərtlər və məhdudiyyətlər”in təsdiq edilməsi haqqında   24.12.2012 Qüvvədədir  İcra edir
10 317  “Gömrük ödənişləri üzrə güzəştlər verilərək şərti buraxılmış mallar barəsində sərəncam verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında   24.12.2012 Qüvvədədir  İcra edir
11 323  “Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   28.12.2012 Qüvvədədir  İcra edir
12 324  “Gömrük ərazisindən kənar əraziyə yola düşməyə hazırlaşan nəqliyyat vasitəsinin heyət üzvlərinin, xidmətedici heyətinin, sərnişinlərinin istifadəsi və nəqliyyat vasitəsinin istismarı üçün ehtiyatlar hesab olunan malların nomenklaturası, çeşidi, miqdarı və onların gömrük rüsumlarından və vergilərdən azadolma şərtləri”nin təsdiq edilməsi haqqında   28.12.2012 Qüvvədədir  İcra edir
13 “Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   18.01.2013 Qüvvədədir  İcra edir
14 25  “Gömrük ödənişlərinin qaytarılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   18.02.2013 Qüvvədədir  İcra edir
15 26  “Mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında   18.02.2013 Qüvvədədir  İcra edir
16 29  “Sərbəst zonaya gətirilən daxili malların, sərbəst zona daxilində emal əməliyyatlarına məruz qalmış daxili malların və sərbəst zona daxilində sərbəst dövriyyəyə buraxılmış malların gömrük orqanları tərəfindən daxili mallar gömrük statusunun təsdiq edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında   27.02.2013 Qüvvədədir  İcra edir
17 73  "Müvəqqəti saxlanc anbarlarının və gömrük anbarlarının tiplərinə, quruluşuna, təchizatına, orada yerləşdirilən mallarla əlaqədar əməliyyatlara, uçot və hesabatın aparılmasına, gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinə, anbar sahibinə dair Tələblər"in təsdiq edilməsi haqqında   03.05.2013 Qüvvədədir  İcra edir
18 162  “Malların emal və ya xüsusi istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə icazənin verilməsinin yerli istehsalçıların mühüm maraqlarına təsir göstərmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün iqtisadi şəraitin təhlilinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   25.06.2013 Qüvvədədir  İcra edir
19 163  “Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   25.06.2013 Qüvvədədir  İcra edir
20 176  “İcazə sahibi, prosedur sahibi, habelə sərbəst zonada malların saxlancı, istehsalı, emalı, alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslərin öz əməliyyatlarının uçotunu aparması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   12.07.2013 Qüvvədədir  İcra edir
21 233  “Malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   27.08.2013 Qüvvədədir  İcra edir
22 229  “Malların saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   27.08.2013 Qüvvədədir  İcra edir
23 230  “Səlahiyyətli iqtisadi operator statusunun verilməsi, müvəqqəti dayandırılması və ləğv olunması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   27.08.2013 Qüvvədədir  İcra edir
24 231  “Nəzarətli göndəriş metodundan istifadə etməklə gömrük sərhədindən keçirilən mülki dövriyyədən çıxarılmış və ya mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış malların götürüldüyü hallar və bunun Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında   27.08.2013 Qüvvədədir  İcra edir
25 232  “Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   27.08.2013 Qüvvədədir  İcra edir
26 244  “Malların müvəqqəti ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında2   02.09.2013 Qüvvədədir  İcra edir
27 245  “Malların müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   02.09.2013 Qüvvədədir  İcra edir
28 247  “Gömrük orqanlarına təqdim edilmiş malların məhv edilmə halları və Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında   05.09.2013 Qüvvədədir  İcra edir
29 251  “Xüsusi gömrük prosedurları daxilində ekvivalent mallardan istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   06.09.2013 Qüvvədədir  İcra edir
30 266  "Emal xüsusi gömrük proseduru üzrə yerinə yetirilən əməliyyatların hasilat normasının və ya orta hasilat normasının müəyyənləşdirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında   25.09.2013 Qüvvədədir  İcra edir
31 265  “Təhlükəsiz ixrac sxemi çərçivəsində malların qablaşdırılması, yüklənməsi, daşınması və boşaldılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə   25.09.2013 Qüvvədədir  İcra edir
32 305  “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları“nın təsdiq edilməsi barədə   14.10.2013 Qüvvədədir  İcra edir
33 318  “Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   30.10.2013 Qüvvədədir  İcra edir
34 “Malların beynəlxalq və daxili tranzit xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilərək daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   14.01.2014 Qüvvədədir  İcra edir
35 “Malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   14.01.2014 Qüvvədədir  İcra edir
36 “Malların preferensial və qeyri-preferensial mənşəyinin müəyyən edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   14.01.2014 Qüvvədədir  İcra edir
37 17  “Gömrük təmsilçiliyi, o cümlədən gömrük brokeri fəaliyyətini tənzimləyən Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında   23.01.2014 Qüvvədədir  İcra edir
38 34  “Malların xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   06.02.2014 Qüvvədədir  İcra edir
39 88  “Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş və gömrük hərraclarında satılmamış qalan, yaxud mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən və mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış mallar, həmçinin tez xarab olan və saxlanc müddəti keçmiş mallar barəsində sərəncam verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   19.03.2014 Qüvvədədir  İcra edir
40 164  Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin yaradılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında   14.05.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirir
41 247  “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 7 mart tarixli 326 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişikliklər edilməsi barədə   02.09.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirir
42 309  “Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 sentyabr tarixli 1035-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında   31.10.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirir
43 168  “Gömrük yığımlarının məbləğləri”nin təsdiq edilməsi barədə   26.04.2016 Qüvvədədir  İcra edir
44 1023  Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin adının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişikliklər edilməsi və bəzi fərmanlarının ləğvi haqqında   16.08.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirir
45 1306  “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında   16.03.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
46 1357  “Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 646-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında   01.05.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
47 1512  “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında   12.07.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
48 1525  “Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 13 iyun tarixli 744-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında   13.07.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
49 1574  “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 13 fevral tarixli 2669 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişikliklər edilməsi barədə   07.08.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
50 38  “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında   03.05.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
51 281  “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında   26.09.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
52 452  “Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1431-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında   28.12.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
53 1035  “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, Torpaq Məcəlləsində, Vergi Məcəlləsində, Gömrük Məcəlləsində və Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 1 may tarixli 72-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 12 iyul tarixli 1648-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və həmin Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə” 2019-cu il 21 avqust tarixli 814 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 noyabr tarixli 1704-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və həmin Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə” 2019-cu il 25 dekabr tarixli 902 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında   22.05.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirir