AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
12.04.2001
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
80
ADI
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-04-2001, Nəşr nömrəsi: 04, Maddə nömrəsi: 289)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
16.04.2001
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
360.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan respublikasinda ixrac-idxal əməliyyatlari üzrə gömrük rüsumlarinin dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alinan yiğimlarin miqdari haqqinda

Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında [1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 28 noyabr tarixli 422 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”, “Azərbaycan Respublikasından ixrac zamanı ixrac gömrük rüsumuna cəlb olunan malların siyahısı və ixrac rüsumlarının dərəcələri” və “Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömrük yığımlarının miqdarı” təsdiq edilsin (əlavə olunur). [2]

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarının Siyahısı təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Bu qərar 2001-ci il aprelin 16-dan qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 12 aprel 2001-ci il

                   80

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 saylı qərarına əlavə

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 22 dekabr tarixli 161 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş mətndə

 

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri [3]

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasından ixrac zamanı ixrac gömrük rüsumuna cəlb olunan malların siyahısı və ixrac rüsumlarının

 

dərəcələrİ

 

Kod

Malların adı

Əlavə ölçü vahidi

İxrac rüsum dərəcəsi (gömrük dəyərinə faizlə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol.)

4101

İribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının dəriləri (təzə və ya duzlu, qurudulmuş, küllənmiş, pikellənmiş və ya digər üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), tük örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş:

 

 

410120

bütöv dərilər, ikilənməmiş, quru halda hər biri 8 kq-dan çox olmayan, quru-duzlu halda 10 kq-dan çox olmayan və ya təzə, yaş-duzlu və ya ayrı konservləşdirilmə halında 16 kq-dan çox olmayan kütlə ilə:

 

 

4101201000

təzə

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4101203000

yaş-duzlu

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4101205000

quru və ya quru-duzlu

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4101208000

digərləri

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

410150

bütöv dəri, çəkisi 16 kq-dan çox:

 

 

4101501000

təzə

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4101503000

yaş-duzlu

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4101505000

quru və ya quru-duzlu

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4101509000

digərləri

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4101900000

digərləri, gönün qalın, yarıqalın və ətək hissələri daxil olmaqla

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4102

Emal edilməmiş qoyun və ya quzu dəriləri (təzə və ya duzlu, quru, küllənmiş, pikellənmiş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), yun örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş, bu qrupun qeydlərinin 1-ci hissəsinin “v” bəndində sadalananlardan başqa:

 

 

410210

yun örtüyü ilə:

 

 

4102101000

quzuların

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4102109000

digərləri

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

 

yun örtüyü olmayan:

 

 

4102210000

pikellənmiş

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4102290000

digərləri

kq

1000 kq-a

500 ABŞ dolları

4104

İribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) gönündən aşılanmış dəri və ya krast və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının, tük örtüyü olmayan gönlərindən hazırlanan, ikilənmiş və ya ikilənməmiş və sonradan emal edilməmiş:

 

 

 

nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla):

 

 

410411

ikilənməmiş cilalanmamış üzlük; ikilənmiş üzlük:

 

 

4104111000

iribuynuzlu mal-qaranın (camışlar daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dən (28 kv futdan) artıq olmayan

kq

1000 kq-a

350 ABŞ dolları

 

digərləri:

 

 

 

iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla):

 

 

4104115100

bütöv gönlərdən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dən (28 kv futdan) artıq olan

kq

1000 kq-a

350 ABŞ dolları

4104115900

digərləri

kq

1000 kq-a

350 ABŞ dolları

4104119000

digərləri

kq

1000 kq-a

350 ABŞ dolları

410419

digərləri:

 

 

4104191000

iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dən (28 kv futdan) artıq olmayan

kq

1000 kq-a

350 ABŞ dolları

 

digərləri:

 

 

 

iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla):

 

 

4104195100

bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dən (28 kv futdan) artıq olan

kq

1000 kq-a

350 ABŞ dolları

4104195900

digərləri

kq

1000 kq-a

350 ABŞ dolları

4104199000

digərləri

kq

1000 kq-a

350 ABŞ dolları

4105

Qoyun və ya quzu gönündən aşılanmış dəri və ya krast, yun örtüyü olmayan, ikilənmiş və ya ikilənməmiş, lakin sonradan emal olunmamış:

 

 

410510

nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla):

 

 

4105 10 100 0

ikilənməmiş

kq

1000 kq-a

150 ABŞ dolları

4105 10 900 0

ikilənmiş

kq

1000 kq-a

150 ABŞ dolları

4401

Şalban, odun, budaq, çırpı bağlamaları və ya analoji formalarda yanacaq oduncağı; oduncaq talaşası və ya yonqarı; şalbanlar, briketlər, qranullar  şəklində və ya analoji formalarda aqlomerasiya olunmuş və ya olunmamış mişarağzı və ağac tullantıları və skrapı:

 

 

4401 10 000 0

– yanacaq oduncağı şalban, girdin, çırpı bağlaması formasında və ya analoji formalarda

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403

Meşə materialı, emal edilməmiş, qabığı soyulmuş və ya qabığı soyulmamış,  üst oduncağı yonulmuş və ya yonulmamış və ya qaba yonulmuş və ya  yonulmamış:

 

 

4403 10 000 0

– boya, aşındırıcı, kreozot və ya digər konservantlarla emal edilmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 20

– digər iynəyarpaqlı növlərdən:

 

 

 

– – adi küknar “Picea abies Karts” və ya Avropa ağ şamı (Abies alba Mill):

 

 

4403 20 110 0

– – – tir

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 20 190 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – adi şam ağacı “Pinus sylvestris L.”:

 

 

4403 20 310 0

– – – tir

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 20 390 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – digərləri:

 

 

4403 20 910 0

– – – tir

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 20 990 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeyddə göstərilən tropik oduncaq növlərindən digərləri:

 

 

4403 41 000 0

– – tünd-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 49

– – digərləri:

 

 

4403 49 100 0

– – – silindrik entandrofraqma, kayya ivorenzis və hündür xlorofora və ya Afrika tik ağacı

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 49 350 0

– – – Klayn aukumeyası və faydalı entandrofraqma

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 49 950 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– digərləri:

 

 

4403 91

– – palıddan (Quercus spp.):

 

 

4403 91 100 0

– – – şalbanlar

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 91 900 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 92

– –fıstıqdan (Fagus spp):

 

 

4403 92 100 0

– – – şalbanlar

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 92 900 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 99

– – digərləri:

 

 

4403 99 100 0

– – – qovaqdan

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 99 300 0

– – – evkaliptdən

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – tozağacından:

 

 

4403 99 510 0

– – – – tir

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 99 590 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 99 950 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4404

Çəllək oduncağı; yarılmış şalbanlar, ağacdan dirəklər və payalar, itilənmiş (sivri), lakin uzununa mişarlanmamış; çəlik, çətir və alətlər üçün dəstəklər və digər analoji məmulatların istehsalında istifadə edilən, qaba yonulmuş, lakin yonulub hamar-lanmamış, əyilməmiş və digər üsulla emal edilməmiş meşə materialı; qabığı soyulmuş və analoji oduncaq:

 

 

4404 10 000 0

– iynəyarpaqlı növlərdən

1  m3 1000  ABŞ dolları

4404 20 000 0

– yarpaqlı növlərdən

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407

Uzununa mişarlanma və ya yarılma, təbəqələrə ayrılma və ya qabığı soyulma, yonulma və cilalanma ilə emal olunmuş və ya olunmamış, 6 mm-dən çox qalınlığı olan şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan meşə materialları:

 

 

4407 10

– iynəyarpaqlı:

 

 

4407 10 150 0

– – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – digərləri:

 

 

 

– – – rəndələnmiş:

 

 

4407 10 310 0

– – – – “Picea abies Karts” növlü adi küknar və ya Avropa ağ şamı (Abies alba Mill)

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 10 330 0

– – – – adi şam ağacı “Pinus sylvestris L.”

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 10 380 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 10 910 0

– – – – “Picea abies Karts” növlü adi küknar və ya Avropa ağ şamı (Abies alba Mill)

m3

1 m3 1000 ABŞ dolları

4407 10 930 0

– – – – “Pimnus sylvestrims L.” növlü adi şam ağacı

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 10 980 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeyddə göstərilən tropik növlərin oduncağından:

 

 

4407 21

– – maxoqon ağacı (Swietenia spp.):

 

 

4407 21 100 0

– – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 21 910 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 21 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 22

– – surinam virolası, məsaməli feba və balza:

 

 

4407 22 100 0

– – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 22 910 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 22 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 25

– – tutqun-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau:

 

 

4407 25 100 0

– – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 25 300 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 25 500 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 25 900 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 26

– – şoreyanın, paraşoreyanın, pentakmenin müxtəlif növlərinin oduncağı, şoreyanın bütün növlərinin oduncağının üst qatı, paraşoreya, şoreya faqusina və şoreyanın digər növləri və ətirli fraqrea:

 

 

4407 26 100 0

– – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 26 300 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 26 500 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 26 900 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 27

– – silindrik entandrofraqma:

 

 

4407 27 100 0

– – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 27 910 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 27 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 28

– – hündür xlorofora və ya Afrika tik ağacı:

 

 

4407 28 100 0

– – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 28 910 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 28 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29

– – digərləri:

 

 

4407 29 150 0

– – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

 

– – – – cüt qanadlı genesiya, Varburq qonistilyüsü, aromatlı driobalanons və ya kamfora ağacı, tik və ya cat ağacı, congkong, Beyker intsiyası, naziktilli diera, koompassiya, Klayn aukumeyası, bərkqatranlı triploxiton, faydalı entandrofraqma, kayya ivorenzis, Hekkel mimuzopsu, anqola entandrofraqması, hündür mansoniya və ya Afrika tik ağacı, ilomba və ya anqola piknantusu, lovoa (növləri), gur terminaliya, Rio palisandrı, Par palisandrı və Braziliya çəhrayı ağacı:

 

 

 

– – – – – rəndələnmiş:

 

 

4407 29 200 0

– – – – – – Rio palisandrı, Par palisandrı və Braziliya çəhrayı ağacı

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29 250 0

– – – – – – digərləri

m2

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29 450 0

– – – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – – – digərləri:

 

 

4407 29 610 0

– – – – – – qanadlı lofira

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29 680 0

– – – – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – – digərləri:

 

 

4407 29 830 0

– – – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29 850 0

– – – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29 950 0

– – – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– digərləri:

 

 

4407 91

– – palıddan (Quercus spp.):

 

 

4407 91 150 0

– – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

 

– – – – rəndələnmiş:

 

 

4407 91 310 0

– – – – – parket və ya döşəmələrin ağac örtüyü üçün kiçik tirlər, plankalar və frizlər, yığılmamış

m2

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 91 390 0

– – – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 91 900 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 92 000 0

– – fıstıqdan (Fagus spp)

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 93

– – ağcaqayından (Acer spp.):

 

 

4407 93 100 0

– – – yonulmuş; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 93 910 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 93 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 94

– – albalıdan (Prunus spp.):

 

 

4407 94 100 0

– – – yonulmuş; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 94 910 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 94 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 95

– – göyrüşdən (Fraxinus spp.):

 

 

4407 95 100 0

– – – yonulmuş; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 95 910 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 95 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 99

– – digərləri:

 

 

4407 99 200 0

– – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 99 250 0

– – – – yonulmuş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 99 400 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – – digərləri:

 

 

 4407 99 910 0

– – – – – qovaqdan

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 99 960 0

– – – – – tropik növlü oduncaqdan

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 99 980 0

– – – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

I. İlkİn məhsullar: dənəvər və tozşəkİllİ məhsullar

 

 

7201

Poladlıq və güzgü çuqunları, külçə, qəlib və digər ilkin formalarda:

 

 

7201 10

tərkibində 0,5 kütlə 1% və ya ondan az fosfor olan aşqarlanmamış poladlıq çuqun:

 

 

 

tərkibində 0,4 kütlə %-dən az olmayaraq manqan olan:

 

 

7201 10 110

tərkibində 1 kütlə % və ya ondan az silisium olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7201 10 190

tərkibində 1 kütlə %-dən artıq silisium olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7201 10 300

tərkibində 0,1 kütlə %-dən az olmayaraq, lakin 0,4 kütlə %-dən az manqan olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7201 10 900

tərkibində 0,1 kütlə %-dən az manqan olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7201 20 000

tərkibində 0,5 kütlə %-dən çox fosfor olan aşqarlanmamış poladlıq çuqun

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7201 50

aşqarlanmış poladlıq; güzgü çuqunu:

 

 

7201 50 100

tərkibində 0,3 kütlə %-dən az və 1 kütlə %-dən çox olmayaraq titan və 0,5 kütlə %-dən az olmayaraq vanadium olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7201 50 900

digərləri

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202

Ferroərintilər:
ferromanqan:

 

 

7202 11

tərkibində 2 kütlə %-dən çox karbon olan:

 

 

7202 11 200

5 mm-dən böyük olmayan dənəvər şəklində və tərkibində 65 kütlə %-dən artıq manqan olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 11 800

digərləri

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 19 000

digərləri
ferrosilisium:

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 21

tərkibində 55 kütlə %-dən artıq silisium olan:

 

 

7202 21 100

tərkibində 55 kütlə %-dən çox, lakin 80 kütlə %-dən çox olmayaraq silisium olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 21 900

tərkibində 80 kütlə %-dən çox silisium olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 29 000

digərləri

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 30 000

ferrosilikomanqan
ferroxrom:

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 41

tərkibində 4 kütlə %-dən çox karbon olan:

 

 

7202 41 100

tərkibində 4 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən az karbon olan tərkibində 6 kütlə %-dən çox karbon olan:

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 41 910

tərkibində 60 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 41 990

tərkibində 60 kütlə %-dən çox xrom olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 49

digərləri:

 

 

7202 49 100

tərkibində 0,05 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 49 500

tərkibində 0,05 kütlə %-dən çox, lakin 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 49 900

tərkibində 0,5 kütlə %-dən çox, lakin 4 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 50 000

ferrosilikoxrom

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 60 000

ferronikel

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 70 000

ferromolibden

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 80 000

ferrovolfram və ferrosilikovolfram digərləri:

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 91 000

ferrotitan və ferrosilikotitan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 92 000

ferrovanadium

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 93 000

ferroniobium

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 99

digərləri:
ferrofosfor:

 

 

7202 99 110

tərkibində 3 kütlə %-dən çox, lakin 15 kütlə %-dən az olmayaraq fosfor olan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 99 190

tərkibində 15 kütlə % və ya ondan artıq fosfor olanlar

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 99 300

ferrosilikomanqan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 99 800

digərləri

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7203

Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları və digər parça, yumaq və analoji formalarda olan məsaməli dəmirlər: tərkibində 99,94 kütlə % əsas element olan parça, yumaq və analoji formalarda olan dəmirlər:

 

 

7203 10 000

dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7203 90 000

digərləri

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7204

Qara metal tullantıları və qırıntıları; qara metal qırıntılarından alınmış təkrar əridilmək üçün külçələr (xəlitə külçələri):

 

 

7204 10 000

tökmə çuqun tullantıları və qırıntıları

kq

1000 kq, 7 ABŞ dol

 

aşqarlanmış (xüsusi) poladların tullantıları və qırıntıları:

 

 

7204 21

korroziyayadavamlı (paslanmayan) polad:

 

 

7204 21 100

tərkibində 8 kütlə % və ya daha çox nikel olan

kq

1000 kq, 7 ABŞ dol

7204 21 900

digərləri

kq

1000 kq, 7 ABŞ dol

7204 29 000

digərləri

kq

1000 kq, 7 ABŞ dol

7204 30 000

qalaya örtülmüş qara metal tullantıları və qırıntıları

kq

1000 kq, 7 ABŞ dol

7204 41

tokar yonqarları, kəsiklər, yonqar qırıqları, frezer istehsalı tullantıları, ovuntular, kəsiklər və ştamplanmalar, bağlamada və ya bağlamasız:

 

 

7204 41 100

tokar yonqarları, kəsiklər, yonqar qırıqları, frezer istehsalatı tullantıları, ovuntular (kəpəklər) kəsik tullantıları və ştamplanmalar:

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7202 41 910

bağlamada

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7204 41 990

digərləri

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7204 49

digərləri:

 

 

7204 49 100

xırdalanmış (kəsilmiş) digərləri:

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7204 49 300

bağlamada digərləri:

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7204 49 910

sortlaşdırılmamış

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7204 49 990

digərləri

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7204 50

təkrar ərinti üçün külçələr (xəlitə ərintiləri):

 

 

7204 50 100

aşqarlanmış(xüsusi) poladdan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7204 50 900

digərləri

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7205

Poladlıq və güzgü çuqunlarından və qara metallardan dənə və tozlar:

 

 

7205 10 000

dənələr

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

 

tozlar:

 

 

7205 21 000

aşqarlanmış podaddan

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7205 29 000

digərləri

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

7206 10 000

külçələr

kq

1000 kq, 5 ABŞ dol

Qrup 74 (7402 00 000 0; 7403 21 000 0; 7403 22 000 0; 7403 29 000 0; 740400 mal mövqeyinə daxil olan bütün 10 rəqəmli kodlar - 7404 00 100 0; 7404 00 910 0; 7404 00 990 0 istisna olmaqla)

Mis və mis məmulatları

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

7402 00 000 0

saflaşdırılmamış mis; elektrolitik saflaşdırma üçün mis anodlar

 

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7403 12 000 0

Saflaşdırılmış misdən məftil hazırlanması üçün biçmələr

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7403 13 000 0

Saflaşdırılmış misdən prokat üçün biçmələr

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7403 19 000 0

Digər saflaşdırılmış mis

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7403 21 000 0

mis və sink əsasında ərintilər (latun)

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7403 22 000 0

mis və qalay əsasında ərintilər (tunc)

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7403 29 000 0

digər mis ərintiləri (7405 mal mövqeyindəki liqaturalardan başqa)

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7404 00

Mis tullantıları və qırıntıları:

 

 

7404 00 100 0

- saflaşdırılmış misin

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

 

- mis ərintilərinin:

 

 

7404 00 910 0

- - mis və sink əsasında ərintilər (latun)

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7404 00 990 0

- - digərləri

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7405 00 000 0

Mis əsasında liqaturalar

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7407 10 000 0

Saflaşdırılmış misdən çubuqlar və profillər

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7407 29 000 0

Digər mis ərintilərindən çubuqlar və profillər

-

10 faiz, lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından az olmamaqla

7601

Emal olunmamış alüminium:

 

 

7601 10 000

aşqarlanmamış alüminium

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

7601 20

alüminium ərintiləri:

 

 

7601 20 100

ilkin
təkrar:

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

7601 20 910

külçə və ya maye halında

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

7601 20 990

digərləri

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

7602 00

Alüminium tullantıları və qırıntıları:
tullantılar:

 

 

7602 00 110

tokar yonqarları, kəsiklər, yonqar qırıqları, frezer istehsalı yonqarları, kəpəklər və kəsiklərin tullantıları; qalınlığı 0,2 mm-dən çox olmayan rənglənmiş metala tutulmuş və bərkidilmiş vərəqlərin və folqaların (əsas hesaba alınmadan) tullantıları

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

7602 00 190

digərləri (çıxdaş məmulatlar da daxil olmaqla)

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

7602 00 900

qırıntı

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

7603

Alüminium tozları və pulcuqları:

 

 

7603 10 000

Laysız quruluşlu tozlar

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

7603 20 000

Laylı quruluşlu tozlar; pulcuqlar

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

Qrup 78

Qurğuşun və ondan olan məmulatlar

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

Qrup 79

Sink və ondan hazırlanan məmulatlar

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

Qrup 80

Qalay və ondan hazırlanan məmulatlar

kq

1000 kq, 15 ABŞ dol

 

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına

ƏLAVƏ

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il 27 noyabr tarixli 189 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmiş mətndə

 

 

Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömrük yığımlarının

 

MİQDARI

 

1. Mal qismində Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla keçirilən (o cümlədən müşayiət olunmayan baqajda və beynəlxalq poçt göndərişlərində) malların, habelə Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən xarici ölkədə sifariş verməklə (hazırlanmasına, gətirilməsinə, sığortalanmasına və sairə çəkilən xərclər nəzərə alınmaqla) gətirilən milli valyutanın gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün hər bir yük gömrük bəyannaməsinə və ya gömrük mədaxil orderinə görə malın gömrük dəyərindən asılı olaraq aşağıdakı qaydada gömrük yığımları alınır:

gömrük dəyəri 1000 manata qədər olduqda 10,0 manat;

gömrük dəyəri 1001 manatdan 10000 manata qədər olduqda 50 manat;

gömrük dəyəri 10001 manatdan 100000 manata qədər olduqda 100 manat;

gömrük dəyəri 100001 manatdan yuxarı olduqda isə 275 manat.

2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri arasında hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərə əsasən mənfəət karbohidrogenlərinin neft kəməri vasitəsi ilə ixracı, habelə dövlət zəmanətli kreditlər hesabına alınmış uçuş aparatlarının, pasport və şəxsiyyət vəsiqələri blanklarının, həmçinin, ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə bağlı avadanlıq və materialların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı hər bir yük gömrük bəyannaməsi üçün malın dəyərindən asılı olmayaraq, 275 manat miqdarında gömrük yığımları alınır.

Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan malların, o cümlədən mənfəət karbohidrogenlərinin gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə bu sazişlərin müvafiq müddəaları ilə müəyyən edilmiş miqdarda gömrük yığımları alınır.

3. Gömrük yük bəyannaməsinin hər bir əlavə vərəqi üçün sövdələşmə xarakterindən asılı olmayaraq, 10 manat miqdarında gömrük yığımı alınır.

4. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən tranzit gömrük proseduru altında keçirilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə 30 manat, hər əlavə tranzit yük bəyannamələri üçün isə 10 manat miqdarında gömrük yığımları alınır.

5. Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən (o cümlədən müvəqqəti gətirilən) nəqliyyat vasitələrinin qeydə alınması üçün vəsiqə verilməsinə görə:

5.1. yük və minik avtomobilləri, mikroavtobus və avtobuslar üçün - 20 manat;

5.2. digər nəqliyyat vasitələri üçün - 15 manat miqdarında gömrük yığımı alınır.

6. Malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar vaxtda və ya iş yerindən kənarda rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları ikiqat miqdarda alınır.

7. Aşağıdakı hallarda Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları alınmır:

7.1. qrant haqqında müqaviləyə (qərara) əsasən qrant kimi alınan maddi yardımlar;

7.2. humanitar yardımlar;

7.3. texniki yardımlar;

7.4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən diplomatik nümayəndəliklərin rəsmi və onların heyət üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri;

7.5. elektrik enerjisinin qarşılıqlı ötürülmə si;

7.6. fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, ümumi dəyəri 1000 ABŞ dollarına ekvivalent və ya çəkisi 50 kq-dan artıq olmayan mallar;

7.7. istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, beynəlxalq poçt göndərişlərində ümumi dəyəri 200 ABŞ dollarına ekvivalent və ya çəkisi 20 kq-dan artıq olmayan mallar;

7.8. qeyri-rezident fiziki şəxslər (şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddə iki təqvim ilindən yuxarı xarici ölkədə yaşadığı barədə müvafiq qeydlər olduqda) daimi yaşayış məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına köçüb gələrkən (və ya rezident fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasından köçüb gedərkən) 20.000 ABŞ dollarına ekvivalent dəyər həcmində ailə üçün zəruri olan məişət əşyalarını özləri ilə gömrük sərhədindən keçirərək, gömrük orqanlarına bəyan etməklə, müşayiət olunan baqajla və ya müşayiət olunmayan baqajla gətirildikdə (aparıldıqda);

7.9. zəruri ehtiyacların ödənilməsi üçün şəxsi əşyalar gömrük qaydalarına əməl etməklə, müvəqqəti olaraq gətirildikdə (aparıldıqda);

7.10. açılmış vərəsəlik hüququ əsasında əldə edilmiş malları (gətirilməsi və aparılması qadağan edilmiş mallardan başqa) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirildikdə.

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarının

 

SİYAHISI

 

1. “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarının 1-ci, 3-cü, 5-ci və 7-10-cu bəndləri, 4-cü bəndinin 4.1.- 4.2. yarımbəndləri;

2. “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 27 fevral tarixli 25 nömrəli qərarının 1-ci bəndinin 2-ci, 4-6-cı, 9-10-cu və 12-18-ci abzasları;

3. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 25 may tarixli 94 nömrəli qərarının 2-ci bəndinin 3-4-cü abzasları;

4. “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 iyul tarixli 112 nömrəli qərarı;

5. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 avqust tarixli 138 nömrəli qərarının 1-ci bəndi;

6. “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 7 sentyabr tarixli 164 nömrəli qərarı;

7. “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 25 sentyabr tarixli 173 nömrəli qərarı;

8. “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il  26 sentyabr tarixli 174 nömrəli qərarı;

9. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 26 oktyabr tarixli 195 nömrəli qərarının 1-ci bəndi;

10. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 7 mart tarixli 62 nömrəli qərarının 1-ci bəndi.

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       26 iyul 2006-cı il tarixli 185 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 652)

2.       27 noyabr 2007-ci il tarixli 189 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1187)

3.       13 sentyabr 2012-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 15 sentyabr 2012-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 09, maddə 928)

4.       26 aprel 2016-cı il tarixli 168 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 aprel 2016-cı il, № 91, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 823)

5.       2 avqust 2016-cı il tarixli 290 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 avqust 2016-cı il, № 169, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1430)

6.       05 oktyabr 2016-cı il tarixli 379 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 08 oktyabr 2016-cı il, № 221, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1698)

7.       10 yanvar 2017-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2017-ci il, № 06, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 116)

8.       12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07)

9.       28 mart 2017-ci il tarixli 113 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 mart 2017-ci il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 511)

10.     20 aprel 2017-ci il tarixli 160 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 aprel 2017-ci il, № 84, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4, maddə 644)

11.    10 avqust 2017-ci il tarixli 327 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 avqust 2017-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1615) (bu qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir və 90 (doxsan) gün müddətində qüvvədədir)

12.    22 avqust 2017-ci il tarixli 333 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1621) (bu qərar 2017-ci ilin 1 aprel tarixindən tətbiq edilir və 2018-ci ilin 31 yanvar tarixinədək qüvvədədir)

13.    3 noyabr 2017-ci il tarixli 479 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 noyabr 2017-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 2144) (bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 2019-cu il dekabrın 31-dək qüvvədədir)

14.    17 noyabr 2017-ci il tarixli 500 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 noyabr 2017-ci il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 2164)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 26 aprel 2016-cı il tarixli 168 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 aprel 2016-cı il, № 91, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 823) ilə adından “, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı” sözləri çıxarılmışdır.

26 aprel 2016-cı il tarixli 168 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 aprel 2016-cı il, № 91, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 823) ilə 1-ci hissəsindən “və Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömrük yığımlarının miqdarı” sözləri çıxarılmışdır.

22 avqust 2017-ci il tarixli 333 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1621) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”ndə “2710 19 210 0” alt yarımmövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir. (bu qərar 2017-ci ilin 1 aprel tarixindən tətbiq edilir və 2018-ci ilin 31 yanvar tarixinədək qüvvədədir)

28 mart 2017-ci il tarixli 113 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 mart 2017-ci il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 511) ilə “Azərbaycan Respublikasından ixrac zamanı ixrac gömrük rüsumuna cəlb olunan malların siyahısı və ixrac rüsumlarının dərəcələri”nə “4105 10 900 0 alt yarımmövqeyindən sonra bu qərarın əlavəsində göstərilən alt yarımmövqeləri əlavə edilmişdir.

20 aprel 2017-ci il tarixli 160 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 aprel 2017-ci il, № 84, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4, maddə 644ilə 0602 20 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

0602 20 900 0

-- digərləri

-

0

20 aprel 2017-ci il tarixli 160 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 aprel 2017-ci il, № 84, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4, maddə 644ilə 1209 99 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1209 99 990 0

---- digərləri

-

3

 

05 oktyabr 2016-cı il tarixli 379 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 08 oktyabr 2016-cı il, № 221, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1698) ilə “Azərbaycan Respublikasından ixrac zamanı ixrac gömrük rüsumuna cəlb olunan malların siyahısı və ixrac rüsumlarının dərəcələri”nə “I. İlkin məhsullar: dənəvər və tozşəkilli məhsullar” bölməsindən əvvəl yeni məzmunda mal mövqeləri əlavə edilmişdir. (Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra (07.11.2016-cı ildə) qüvvəyə minir və 5 (beş) il müddətində qüvvədədir).

2 avqust 2016-cı il tarixli 290 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 avqust 2016-cı il, № 169, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1430) ilə “XİF MN kod” sütununa “Qrup 74” mal mövqeyindən sonra “(7402 00 000 0; 7403 21 000 0; 7403 22 000 0; 7403 29 000 0; 740400 mal mövqeyinə daxil olan bütün 10 rəqəmli kodlar - 7404 00 100 0; 7404 00 910 0; 7404 00 990 0 istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir. (Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra (05.09.2016-cı ildə) qüvvəyə minir və 5 (beş) il müddətində qüvvədədir).

10 yanvar 2017-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2017-ci il, № 06, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 116) ilə “7402 00 000 0 mal mövqeyinə aid sətirdən sonra yeni məzmunda “7403 12 000 0 , “7403 13 000 0 və “7403 19 000 0 mal mövqeləri əlavə edilmişdir.

2 avqust 2016-cı il tarixli 290 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 avqust 2016-cı il, № 169, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1430) ilə “Qrup 74” mal mövqeyindən sonra yeni məzmunda 7402 00 000 0; 7403 21 000 0; 7403 22 000 0; 7403 29 000 0; 740400 mal mövqeyinə daxil olan bütün 10 rəqəmli kodlar - 7404 00 100 0; 7404 00 910 0; 7404 00 990 0 altyarımmövqeləri əlavə edilmişdir. (Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra (05.09.2016-cı ildə) qüvvəyə minir və 5 (beş) il müddətində qüvvədədir).

10 yanvar 2017-ci il tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2017-ci il, № 06, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 116) ilə “7404 00 990 0 mal mövqeyinə aid sətirdən sonra yeni məzmunda “7405 00 000 0 , “7407 10 000 0 və “7407 29 000 0 mal mövqeləri əlavə edilmişdir.

27 noyabr 2007-ci il tarixli 189 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1187) ilə «Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömrük yığımlarının miqdarı» yeni mətndə təsdiq edilmişdir (əlavə olunur).

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömrük yığımlarının

mİqdarı

 

1. Mal qismində Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla malların, o cümlədən müşayiət olunmayan baqajda, beynəlxalq poçt göndərişlərində keçirilən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların və yüklərin (dəyəri 100 ABŞ dollarından az olduqda 10 ABŞ dollarından az olmayaraq), nəqliyyat vasitələrinin, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən kənarda sifariş verilməklə (hazırlanmasına, gətirilməsinə, sığortalanmasına və s. çəkilən xərclər nəzərə alınmaqla) gətirilən milli valyutanın gömrük rəsmiləşdirilməsinə gətirilən milli valyutanın gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük dəyərinin, xarici valyuta sərvətlərinin isə nominal dəyərinin 0,15 faizi miqdarında, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft şirkəti ilə xarici neft şirkətləri arasında hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərə əsasən Azərbaycan Respublikasının payına düşən mənfəət karbohidrogenlərinin neft kəməri vasitəsi ilə ixracı, habelə dövlət zəmanətli kreditlər hesabına alınmış uçuş aparatlarının, eləcə də pasport və şəxsiyyət vəsiqələri blanklarının idxalı üzrə hər bir yük gömrük bəyannaməsi üçün malın dəyərindən asılı olmayaraq 275 ABŞ dolları miqdarında Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə manatla gömrük yığımları alınır.

 İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə idxal edilən avadanlıq və materialların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məbləğdə, lakin 275 (iki yüz yetmiş beş) ABŞ dollarından artıq olmamaq şərtilə, gömrük yığımları alınır.

2. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən qrant haqqında müqaviləyə (qərara) əsasən qrant kimi alınan maddi, yardım, humanitar və texnik yardım məqsədi ilə, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən diplomatik nümayəndəliklərin rəsmi və onların heyət üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri, elektrik enerjisinin qarşılıqlı ötürülməsi üzrə gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları alınmır.

3. Gömrük Yük Bəyannaməsinin hər bir əlavə vərəqi üçün sövdələşmə xarakterindən asılı olmayaraq 5 ABŞ dolları məbləğində Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə manatla ödənc alınır.

4. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən tranzit gömrük rejimi altında keçirilən malların, gömrük rəsmiləşdirilməsinə 30 ABŞ dolları, hər əlavə Tranzit Yük Bəyannamələri üçün 10 ABŞ dolları miqdarında Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə manatla gömrük yığımları alınır.

5. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən (o cümlədən müvəqqəti gətirilən) nəqliyyat vasitələrinin qeydə alınması üçün vəsiqə verilməsinə görə:

yük və minik avtomobilləri, mikroavtobus və avtobuslar üçün – 20 ABŞ dolları;

digər nəqliyyat vasitələri üçün 15 ABŞ dolları məbləğində Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə uyğun olaraq manatla ödənc alınır.

6. Malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar vaxtda və müəyyən edilmiş yerdən kənarda rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları ikiqat miqdarda alınır.

13 sentyabr 2012-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 15 sentyabr 2012-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 09, maddə 928) ilə “Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömrük yığımlarının miqdarı”nın 4-cü hissəsində “rejimi” sözü “proseduru” sözü ilə əvəz edilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 4011 30 000 0, 4012 13 000 0, 6813 20 000 1, 6813 89 000 1, 7007 21 800 1, 8408 90 470 1, 8409 10 000 0, 8411 91 000 0, 8411 99 001 0, 8411 99 009 0, 8413 81 000 1, 8413 91 000 1, 8414 10 890 1, 8479 71 000 0, 8501 31 000 1, 8501 32 000 1, 8501 33 000 1, 8501 34 000 1, 8501 40 200 1, 8501 40 800 1, 8501 51 000 1, 8501 52 200 1, 8501 52 300 1, 8501 52 900 1, 8501 61 000 1, 8501 61 800 1, 8501 62 000 1, 8501 63 000 1, 8502 11 200 1, 8502 11 800 1, 8502 20 200 1, 8502 20 400 1, 8502 20 600 1, 8502 20 800 1, 8511 10 000 1, 8511 20 000 1, 8511 30 000 1, 8511 40 000 1, 8511 50 000 1, 8511 80 000 1, 8531 20 200 1, 8531 20 400 1, 8531 20 950 1, 8531 80 200 1, 8531 80 950 1, 8543 70 900 1, 8802 11 000 0, 8802 12 000 0, 8802 20 000 0, 8802 30 000 0, 8802 40 001 0, 8802 40 003 0, 8802 40 004 0, 8802 40 009 0, 8803 10 000 0, 8803 20 000 0, 8803 30 000 0, 8805 29 000 0, 9020 00 000 1 və 9401 90 100 0 mal mövqelərinin “Tarif dərəcəsi (gömrük dəyərinə görə %-lə)” sütununda “0,5” rəqəmi “0” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8413 30 200 1, 8413 30 800 1, 8413 50 200 1, 8413 50 800 1, 8413 60 200 1, 8413 60 800 1, 8507 10 200 1, 8507 10 800 1, 8507 20 200 1, 8507 20 800 1, 8507 30 200 1, 8507 30 800 1, 8507 40 000 1, 8507 50 000 1, 8507 60 000 1, 8507 80 000 1, 8507 90 300 1 və 8507 90 800 1 mal mövqelərinin “Tarif dərəcəsi (gömrük dəyərinə görə %-lə)” sütununda “3” rəqəmi “0” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 9401 10 000 0 mal mövqeyinin “Tarif dərəcəsi (gömrük dəyərinə görə %-lə)” sütununda “15 rəqəmi “0 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8412 10 000 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin  8412 21 200 mal mövqeyinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin  8412 21 800 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8412 29 200 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8412 29 810 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8412 29 890 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8412 31 000 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8412 39 000 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8412 90 200 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8412 90 400 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin  8412 90 800 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8702 10 112 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8702 10 119 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8702 10 912 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8702 10 919 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8702 90 112 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin  8702 90 119 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8702 90 312 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8702 90 319 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8702 90 902 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

12 yanvar 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 07) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin 8702 90 909 mal mövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

 

[2] 17 noyabr 2017-ci il tarixli 500 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 noyabr 2017-ci il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 2164) ilə 1-ci hissə ləğv edilmişdir

 

[3] 3 noyabr 2017-ci il tarixli 479 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 noyabr 2017-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 2144) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri”nin “Tarif dərəcəsi (gömrük dəyərinə görə %-lə)” sütununda “ 0405” mal mövqeyinə aid sətirlərdə “ 15 rəqəmi “ 5 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. (bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 2019-cu il dekabrın 31-dək qüvvədədir)