AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
11.05.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
187
ADI
“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 14-05-2016, Nəşr nömrəsi: 103), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-05-2016, Nəşr nömrəsi: 05, Maddə nömrəsi: 947)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
14.05.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
110.080.050
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201605110187
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
17.05.2016

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 11 fevral tarixli 1047 nömrəli Sərəncamının 5.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin strukturu” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər. [1]

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 11 may 2016-cı il

                  № 187

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 11 may tarixli 187 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

1 nömrəli əlavə

 

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 

NİZAMNAMƏSİ

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra - Cəmiyyət) “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 11 fevral tarixli 1047 nömrəli Sərəncamına (bundan sonra – Sərəncam) əsasən yaradılmışdır.

1.2. Cəmiyyətin bütün səhmləri dövlətə məxsusdur.

1.3. Cəmiyyət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsini, Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ-hüquqi aktları və bu Nizamnaməni rəhbər tutur.

1.4. Cəmiyyətin aparatı, idarə, nümayəndəlik və filiallar həmçinin törəmə cəmiyyətləri Cəmiyyətin strukturunu təşkil edir.

1.5. Cəmiyyətin rəsmi adı aşağıdakı kimidir:

1.5.1. tam halda – “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti;

1.5.2. qısaldılmış halda – “AzerGold” QSC;

1.5.3. ingilis dilində tam adı – “AzerGold” Closed Joint Stock Company;

1.5.4. ingilis dilində qısaldılmış adı – “AzerGold” CJSCo.

1.6. Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Ü.Hacıbəyli, 84 (Hökumət evi).

 

2. Cəmiyyətin hüquqi statusu

 

2.1. Cəmiyyət hüquqi şəxsdir, müstəqil balansa, banklarda hesablaşma hesabına və digər hesablara malikdir.

2.2. Cəmiyyətin ayrıca əmlakı vardır və öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehdir. Cəmiyyət qanuna uyğun olaraq əqdlər, sazişlər, müqavilələr bağlamaq, öz adından əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata keçirmək hüququna malikdir, həmçinin vəzifələr daşıyır, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh qismində çıxış edir.

2.3. Cəmiyyət üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi təsvir edilmiş və Cəmiyyətin adı göstərilmiş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara, emblem və loqotipə malikdir.

2.4. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının yaradılması və ya ləğv edilməsi, törəmə cəmiyyətlərinin yaradılması, yenidən təşkili və ya ləğv edilməsi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə (bundan sonra – Məcəllə) və Sərəncama uyğun olaraq həyata keçirilir.

2.5. Dövlət Cəmiyyətin öhdəlikləri üçün cavabdeh deyildir və Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün dövlətə məxsus səhmlərin dəyəri həddində risk daşıyır.

2.6. Cəmiyyət dövlətin üzərinə götürdüyü hər hansı öhdəliklərə görə cavabdeh deyildir.

 

3. Cəmiyyətin əsas məqsədləri və fəaliyyət istiqamətləri

 

3.1. Cəmiyyətin əsas məqsədləri əlvan və qara metal filizi yataqlarının öyrənilməsini, tədqiqini, kəşfiyyatını, işlənməsini və idarə olunmasını, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqini, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsini və ondan səmərəli istifadəni, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işləri yerinə yetirməkdən ibarətdir. [2]

3.2. Cəmiyyət bu Nizamnamənin 3.1-ci bəndində göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:

3.2.1. faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansına qəbul edilmiş əlvan və qara metal filizi yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənməsi və idarə olunması;

3.2.2. faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında qeydiyyata və uçota alınmış tərkibində əlvan və qara metal filizi olan kommersiya əhəmiyyətli filizin hasilatı, daşınması, emalı və satışı;

3.2.3. yeni texnologiyaları, texniki vasitələri tətbiq etməklə yüksəkkeyfiyyətli əlvan və qara, o cümlədən nəcib metalların istehsalı, emalı, onlardan müasir tələblərə cavab verən rəqabətədavamlı məhsulların istehsalı və belə məhsulların satışı;

3.2.4. Cəmiyyətin fəaliyyətində yeni texnologiyaların tətbiqi, texniki bazanın müasirləşdirilməsi və ondan səmərəli istifadə edilməsi, beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun məhsul istehsalı güclərinin formalaşdırılması;

3.2.5. Cəmiyyətin fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, effektliliyinin və etibarlılığının yüksəldilməsini təmin etmək üçün investisiyaların cəlb edilməsi üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi;

3.2.6. Cəmiyyətin qurğu və avadanlıqlarının texniki təhlükəsizliyinin, həmçinin istehsalatın fəaliyyətini təmin edən proqram və texniki vasitələrin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlərin görülməsi;

3.2.7. Cəmiyyətin, onun törəmə cəmiyyətlərinin, habelə idarə, filial və nümayəndəliklərinin iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin təhlili və onların fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə tədbirlər görülməsi;

3.2.8. Cəmiyyətin işçilərinin sosial müdafiəsinin və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

3.2.9. Cəmiyyətə aid olan məsələlər üzrə islahatların aparılmasına dair təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi;

3.2.10. müvafiq hüquqi aktlarda Cəmiyyətə münasibətdə nəzərdə tutulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi;

3.2.11. müasir informasiya texnologiyalarının və proqram təminatının tətbiqi vasitəsilə Cəmiyyətin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması;

3.2.12. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş qaydada malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması və müqavilələrin bağlanılması;

3.2.13. aidiyyəti üzrə dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunmasının təmin edilməsi və ona riayət edilməsinə nəzarət olunması;

3.2.14. Cəmiyyətdə yeni texnologiyaları, texniki vasitələri tətbiq etməklə ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsi, ətraf mühitin qorunması və bərpasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi;

3.2.15. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrdə kadrlarla işin təşkili və aparılması, personalın bilik səviyyəsinin (o cümlədən, texniki istismar və yanğın təhlükəsizliyi qaydaları sahəsində) yoxlanılması;

3.2.16. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrdə elmi-tədqiqat və təcrübə konstruktor işlərinin, innovasiya layihələrinin, marketinq araşdırmalarının, elmi nailiyyətlərin tətbiq edilməsi və rəqabətədavamlı məhsul istehsalının inkişafına xidmət edən digər tədbirlərin həyata keçirilməsi;

3.2.17. Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan müraciətlərə qanunla müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə baxılması;

3.2.18. Cəmiyyətin sərəncamında olan əmlakın qorunmasının və ondan səmərəli istifadə olunmasının təmin edilməsi;

3.2.19. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrin inkişafına dair istehsal, elmi-texniki, iqtisadi və sosial proqramların işlənilib hazırlanması, onların icrasının təmin edilməsi;

3.2.20. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrdə dövlət orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər, o cümlədən xarici dövlətlərin müvafiq qurumları, hüquqi və fiziki şəxsləri ilə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;

3.2.21. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrdə müxtəlif sərgilərin, təqdimatların, treninqlərin və seminarların keçirilməsi.

 

4. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı, əmlakı və mənfəəti

 

4.1. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı onun Nizamnaməsinə uyğun olaraq, təsisçinin qərarı ilə Cəmiyyətin mülkiyyətinə verilmiş və qiymətləndirilmiş aktivlərin balans dəyərindən təşkil olunur.

4.2. Cəmiyyətin əmlakı əsas fondlardan, dövriyyə vəsaitlərindən və digər maddi və qeyri-maddi aktivlərdən ibarətdir. Cəmiyyətin əmlakı onun müstəqil balansında əks olunur. Cəmiyyət əmlakı üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam vermək hüquqlarına malikdir.

4.3. Cəmiyyətin əmlakının dəyəri onun balansında göstərilir.

4.4. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 62 000 000 (altmış iki milyon) manatdır, onun səhmlərinin nominal dəyərindən təşkil olunur və nominal dəyəri 31 (otuz bir) manat olan 2 000 000 (iki milyon) ədəd adi səhmlərdən ibarətdir. [3]

4.5. Cəmiyyətin əmlakı aşağıda göstərilən mənbələr hesabına təşkil olunur:

4.5.1. nizamnamə kapitalına daxil olan əmlak;

4.5.2. maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsindən daxil olan gəlirlər;

4.5.3. fəaliyyət istiqamətləri çərçivəsində qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr;

4.5.4. əsas fəaliyyət sahəsi üzrə yaranan və ya istifadəsinə ehtiyac olan tullantılar, ümumi yayılmış faydalı qazıntılar və bu qəbildən olan xammalın satışından əldə edilmiş gəlirlər. [4]

4.6. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının artırılması və ya azaldılması Məcəllədə və Sərəncamda nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.

4.7. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına qoyulan maya puldan, qiymətli kağızlardan, başqa əmlakdan, əmlak hüquqlarından və pul dəyəri olan digər hüquqlardan ibarət ola bilər.

4.8. Cəmiyyət vergiləri və digər məcburi ödənişləri ödədikdən sonra Cəmiyyətin, onun idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən əldə edilmiş mənfəəti mərkəzləşdirilmiş fondlarda cəmləşdirmək və həmin vəsaitlər üzərində müstəqil sərəncam vermək hüququna malikdir.

4.9. Cəmiyyət balansında olan dövlət əmlakına münasibətdə səlahiyyətlərini “Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirir.

 

5. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı

 

5.1. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı onun səhmdarlarının ümumi yığıncağıdır (bundan sonra – Ümumi Yığıncaq).

5.2. Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər Sərəncama uyğun olaraq həll edilir.

 

6. Cəmiyyətin müşahidə şurası

 

6.1. Cəmiyyətin Müşahidə Şurası (bundan sonra – Müşahidə Şurası) ümumi rəhbərliyi və Cəmiyyətin fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. [5]

6.2. Müşahidə Şurası Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi (bundan sonra-Nazirlik) tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən 5 (beş) nəfər üzvdən ibarətdir. Müşahidə Şurasının tərkibi Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin (2 nəfər), Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (1 nəfər), Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin (1 nəfər) və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (1 nəfər) nümayəndələrindən ibarətdir. Nazirlik Müşahidə Şurasının üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, habelə onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verir.

6.3. Müşahidə Şurasının tərkibinin sayı 3 (üç) nəfərədək azaldıqda, 30 (otuz) təqvim günü ərzində Nazirlik Müşahidə Şurasına, bu Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq, yeni üzvlər seçməlidir.

6.4. Cəmiyyətin icra orqanlarının üzvləri Müşahidə Şurasına üzv seçilə bilməzlər.

6.5. Müşahidə Şurasının üzvlərinin səlahiyyət müddəti 3 (üç) il təşkil edir.

6.6. Müşahidə Şurasının müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

6.6.1. Cəmiyyətin illik hesabatlarının, maliyyə hesabatlarının təsdiqi, mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsi üçün sənədlərə baxıb Nazirliyə təqdim edir; [6]

6.6.2. Cəmiyyətin inkişaf strategiyasının formalaşdırılması barədə və illik fəaliyyət planlarına dair Nazirliyə təkliflər verir; [7]

6.6.3. Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının fəaliyyəti zamanı maraqlar münaqişəsinin istisna olunmasının qayda və şərtlərini müəyyənləşdirir və icrasına nəzarət edir, habelə Cəmiyyətin icra strukturlarının və əməkdaşlarının fəaliyyəti zamanı maraqlar münaqişəsinin istisna olunması qaydalarının icrasına nəzarət edir. [8]

6.6.4. Cəmiyyətin fəaliyyətinə dair daxili qaydaları, idarəetmə prosedurlarını, habelə onun aparatının struktur bölmələrinin, idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin əsasnamələrini və nizamnamələrini təsdiq edir; [9]

6.6.5. kənar auditorun, habelə digər yoxlamalarının nəticələrinə baxır və bu yoxlamaların yekunlarına dair tədbirlər görür;

6.6.6. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanılması haqqında qərarın qəbul edilməsi üçün Nazirliyə müraciət edir;

6.6.7. İdarə Heyətinin müraciəti əsasında qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq seçilmiş kənar auditoru və ona ödəniləcək xidmət haqqının miqdarını təsdiq edir. [10]

6.6.8. Cəmiyyətə işə qəbul, o cümlədən əməkdaşların qiymətləndirilməsi qaydalarını müəyyən edir;

6.6.9. ssudaların, borcların, kreditlərin, zəmanətlərin alınması və verilməsi üzrə tələblər müəyyənləşdirir, habelə Cəmiyyətin büdcəsinin, fəaliyyət planlarının və investisiya proqramlarının icrasına nəzarət edir;

6.6.10. Kredit öhdəliklərinin Cəmiyyət tərəfindən qəbuluna razılıq verir; [11]

6.6.11. Cəmiyyətin Nizamnaməsinə və strukturuna, habelə nizamnamə kapitalının miqdarına dair təkliflər verir; [12]

6.6.12. Cəmiyyətin səhmlərinin, istiqrazlarının və digər növ qiymətli kağızlarının buraxılması, yerləşdirilməsi, dövriyyəsi, ləğvi, habelə onların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası ilə bağlı Nazirliyə təkliflər verir;

6.6.13. təftiş komissiyasının təşəbbüsü ilə Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişi barədə qərar qəbul edir.

6.7. Müşahidə Şurası özünün müstəsna səlahiyyətinə aid edilmiş məsələlərin həllini Cəmiyyətin icra orqanlarına həvalə edə bilməz.

6.8. Müşahidə Şurasının üzvü mülkiyyətində olan qiymətli kağızlarla əqdin bağlanılmasından əvvəl bu barədə məlumatı kütləvi informasiya vasitələrində açıqlamalıdır.

6.9. Müşahidə Şurasının sədri onun üzvləri arasından Nazirlik tərəfindən seçilir. Müşahidə Şurasının sədri onun növbəti iclaslarını 3 (üç) ayda bir dəfədən az olmayaraq çağırır və iclaslara rəhbərlik edir.

6.10. Müşahidə Şurası üzvlərinin, Cəmiyyətin icra orqanının və təftiş komissiyasının tələbi ilə Müşahidə Şurasının növbədənkənar iclası onun sədri tərəfindən çağırılır. Müşahidə Şurasının iclaslarında Müşahidə Şurasının üzvü olmayan şəxslər də dəvət oluna bilərlər.

6.11. Müşahidə Şurasının sədri Cəmiyyətin sədri ilə məsləhətləşməklə, müzakirə olunacaq məsələləri müəyyən edir və iclasın gündəliyini hazırlayır. Hər bir iclasın reqlamentini, müzakirə ediləcək məsələlərdən asılı olaraq, Müşahidə Şurasının sədri müəyyənləşdirir.

6.12. Müşahidə Şurasının üzvlərinə iclasın keçirilməsinin yeri və vaxtı, habelə gündəliyə daxil edilmiş məsələlər barədə iclasa azı 5 (beş) iş günü qalmış, zəruri sənədlər əlavə edilməklə, yazılı məlumat verilir.

6.13. Müşahidə Şurasının iclaslarında Cəmiyyətin sədri iştirak edir. İdarə Heyətinin üzvləri Müşahidə Şurasının iclaslarında Müşahidə Şurasının sədrinin təşəbbüsü ilə iştirak edə bilərlər.

6.14. Müşahidə Şurasının iclası onun üzvlərindən üçü iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır. Müşahidə Şurasının qərarları açıq səsvermə yolu ilə, iclasda iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səs hüququna malikdir. Səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik edənin səsi həlledicidir.

6.15. Qəbul olunmuş qərarın əleyhinə səs vermiş Müşahidə Şurasının üzvü öz mövqeyi barədə 5 (beş) iş günü ərzində yazılı rəy təqdim etməli və həmin rəy protokola əlavə olunmalıdır.

6.16. İclasın gündəliyinə Müşahidə Şurasının hər hansı üzvünün maraqlarına toxunan məsələ çıxarıldıqda, həmin üzv bununla bağlı maraqları haqqında ətraflı məlumat verməli və bu məsələnin müzakirəsində iştirak etməməlidir. Bu zaman həmin üzv məsələyə dair səsvermədə iştirak etmir və onun iştirakı yetərsay müəyyən edilərkən nəzərə alınmır.

6.17. Gündəliyə daxil edilməmiş və ya tələb olunan bütün aidiyyəti sənədləri iclasdan qabaq təqdim edilməmiş məsələlər barədə, bütün iştirakçı üzvlərin razılığı olduğu hallar istisna olmaqla, qərar qəbul edilə bilməz.

6.18. Müşahidə Şurasının iclaslarının nəticəsi Müşahidə Şurasının üzvləri və Müşahidə Şurasının katibi tərəfindən imzalanmış iclas protokolunda əks olunmaqla rəsmiləşdirilir. Müşahidə Şurasının katibi Şuranın iclasında iştirak edə bilmədikdə, Müşahidə Şurasının sədri onu əvəz edəcək şəxsi təyin edir. Protokol Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilərək İdarə Heyətinə göndərilir.

6.19. Müşahidə Şurasının katibi Müşahidə Şurasının sədri tərəfindən Müşahidə Şurasının üzvü olmayan əməkdaşlar sırasından təyin olunur və Müşahidə Şurasının sədrinə hesabat verir.

6.20. Müşahidə Şurasının katibi:

6.20.1. Şuranın iclaslarını təşkil edir;

6.20.2. Şuranın iclaslarının keçirilməsi vaxtı barədə Şuranın üzvlərinə, habelə bu Nizamnamənin 6.10-cu və 6.13-cü bəndlərində göstərilən şəxslərə iclasa azı 5 (beş) iş günü qalmış yazılı məlumat verir;

6.20.3. Şuranın iclaslarının protokolunu tərtib edir və imzalanması üçün Şuranın üzvlərinə təqdim edir;

6.20.4. Şuranın qərarlarının layihələrini hazırlayır, baxılması və imzalanması üçün Müşahidə Şurasının sədrinə təqdim edir;

6.20.5. Şuranın qəbul etdiyi qərarların aidiyyəti üzrə göndərilməsini təmin edir.

 

7. Cəmiyyətin icra orqanı

 

7.1. Cəmiyyətin idarə heyəti (bundan sonra – İdarə Heyəti) Cəmiyyətin kollegial icra orqanıdır.

7.2. İdarə Heyəti Məcəllə, Sərəncam və bu Nizamnamə ilə Ümumi Yığıncağa, Müşahidə Şurasına və təftiş komissiyasına verilmiş səlahiyyətlər istisna olmaqla, Cəmiyyətin idarə edilməsi ilə bağlı bütün məsələləri həll edir.

7.3. İdarə Heyətinin tərkibi 5 nəfərdən – Cəmiyyətin sədrindən, 3 sədr müavinindən və Nazirlik tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən 1 nəfərdən ibarətdir.

7.4. İdarə Heyətinin işinə Cəmiyyətin sədri rəhbərlik edir. Cəmiyyətin sədrini və sədr müavinlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.

7.5. İdarə Heyəti:

7.5.1. Cəmiyyətin illik hesabatlarının, maliyyə hesabatlarının təsdiqi, mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsi barədə sənədləri hazırlayır və Müşahidə Şurasına təqdim edir;

7.5.2. Cəmiyyətin Nizamnaməsinə və strukturuna dair ümumi yığıncağa, habelə nizamnamə kapitalının miqdarına dair Müşahidə Şurasına təkliflər verir; [13]

7.5.3. aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin beş faizədək hissəsini təşkil edən əqdin bağlanılması haqqında qərar qəbul edir, kredit öhdəliklərinin Cəmiyyət tərəfindən qəbuluna razılıq verilməsi üçün Müşahidə Şurasına təkliflər verir, habelə Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanılması haqqında qərarın qəbul edilməsi üçün Nazirliyə müraciət edir; [14]

7.5.4. Cəmiyyətin xarici şirkətlərlə birgə işinin məqsədəuyğunluğu barədə məsələlərə baxır;

7.5.5. Cəmiyyətin inkişaf strategiyasının formalaşdırılması barədə və illik fəaliyyət planlarına dair Müşahidə Şurasına təkliflər verir; [15]

7.5.6. Cəmiyyətin işçilərinin vəzifə maaşlarının, vəzifə maaşlarına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin verilməsini əməkhaqqı fondu dairəsində təşkil edir;

7.5.7. yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı qərarlar qəbul edir;

7.5.8. Cəmiyyətin saxlanılması və ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün qanunda nəzərdə tutulmuş mənbələrdən (kreditlər, qrantlar, texniki yardımlar, işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar və s.) Cəmiyyətin sərəncamına daxil olan məqsədli vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin edir;

7.5.9. qanuna uyğun olaraq və bu Nizamnamənin 4.9-cu bəndi nəzərə alınmaqla, Cəmiyyətin, törəmə cəmiyyətlərinin, habelə idarə, filial və nümayəndəliklərinin balansında olan əmlaka münasibətdə sərəncam vermək hüququnu həyata keçirir;

7.5.10. Cəmiyyətin iştirak etdiyi birgə layihələrə əmlak və (və ya) pul şəklində pay qoyur;

7.5.11. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin razılığı ilə Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının yaradılması və ya ləğv edilməsi, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin yaradılması, yenidən təşkili və ya ləğv edilməsi haqqında qərarlar qəbul edir;

7.5.12. Cəmiyyətin icra strukturlarının və əməkdaşlarının fəaliyyəti zamanı maraqlar münaqişəsinin istisna olunmasının qayda və şərtlərini müəyyənləşdirir; [16]

7.5.13. seçilmiş kənar auditor və ona ödəniləcək xidmət haqqının miqdarının təsdiq edilməsi üçün Müşahidə Şurasına müraciət edir;

7.5.14. Cəmiyyətə işə qəbul, o cümlədən əməkdaşların qiymətləndirilməsi qaydalarını müəyyən edir.

7.6. İdarə Heyətinin iclası üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. İdarə Heyətinin iclasları müvafiq qaydada protokollaşdırılır və müzakirə edilmiş məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilir. Həmin qərarlar Cəmiyyətin sədri tərəfindən imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir.

7.7. İdarə Heyətinin qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər bölündükdə, Cəmiyyətin sədrinin (Cəmiyyətin sədri olmadıqda, onu əvəz edən müavininin) səsi həlledicidir.

 

8. Cəmiyyətin sədri

 

8.1. Cəmiyyətin sədri:

8.1.1. Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata keçirir;

8.1.2. İdarə Heyətinin üzvləri arasında vəzifə bölgüsünü müəyyənləşdirir;

8.1.3. İdarə Heyətinin fəaliyyətini təşkil edir və reqlamentini təsdiq edir;

8.1.4. Cəmiyyətin üzərinə düşən vəzifələrin yerinə yetirilməsi, onun hüquq və öhdəliklərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görür;

8.1.5. Cəmiyyət adından etibarnaməsiz fəaliyyət göstərir, habelə Cəmiyyəti bütün dövlət orqanlarında, idarə, müəssisə və təşkilatlarda, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edir;

8.1.6. Cəmiyyətin işçilərinin say həddinin, əməkhaqqı sisteminin müəyyən olunması və xərclər smetasının təsdiq edilməsi üçün təkliflər hazırlayaraq Nazirliyə təqdim edir;

8.1.7. Cəmiyyətin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin edir;

8.1.8. Cəmiyyətin aparatının struktur bölmələrini müəyyən edir və onların ştat cədvəlini təsdiq edir;

8.1.9. Cəmiyyətin fəaliyyətinə dair daxili qaydaları, idarəetmə prosedurlarını, habelə onun aparatının struktur bölmələrinin, idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin əsasnamələrini və nizamnamələrini təsdiq edir; [17]

8.1.10. Cəmiyyətin aparatının, idarə, nümayəndəlik və filiallarının bütün işçilərini, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin rəhbərlərini, onların müavinlərini, baş mühasiblərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür (Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin rəhbərlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin görülməsi Nazirliklə razılaşdırılmaqla həyata keçirilir);

8.1.11. Cəmiyyətin qərarlarının yerinə yetirilməsinə nəzarəti təşkil edir;

8.1.12. Cəmiyyətin əmlakı barədə qanunla və bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada sərəncam verir;

8.1.13. Cəmiyyətin idarə olunması ilə əlaqədar Ümumi Yığıncağın və Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aid edilməmiş digər daxili sənədləri təsdiq edir;

8.1.14. bu Nizamnamənin tələbləri nəzərə alınmaqla, müqavilələr (o cümlədən xarici şirkətlərlə) bağlayır və onların yerinə yetirilməsini təmin edir;

8.1.15. etibarnamələr verir, banklarda hesablaşma hesabı və digər hesablar açır, hesabları və tədiyə tapşırıqlarını imzalayır;

8.1.16. Cəmiyyətin idarə edilməsi, cari fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində icrası məcburi olan əmr və sərəncamlar verir;

8.1.17. Cəmiyyətdə, onun idarə, nümayəndəlik və filiallarında, həmçinin törəmə cəmiyyətlərində beynəlxalq maliyyə, kadr, təchizat və digər idarəetmə qaydalarının və standartlarının tətbiqi ilə bağlı tədbirlər görür;

8.1.18. fəaliyyət məqsədlərinə uyğun olaraq komissiyalar, komitələr və işçi qrupları yaradır;

8.1.19. Cəmiyyətin mərkəzləşdirilmiş fondlarının yaradılması və istifadə olunması qaydaları barədə qərarlar qəbul edir;

8.1.20. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filialları, həmçinin törəmə cəmiyyətləri arasındakı münasibətlərdə yaranan mübahisələri həll edir;

8.1.21. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin işinin təşkilini və onların təsdiq edilmiş gəlir və xərclər smetası üzrə xərclərinin ödənilməsini təmin edir;

8.1.22. Cəmiyyətin fəaliyyətini səmərəli təşkil etmək üçün müəyyən olunmuş qaydada hüquqi şəxs yaratmaqla (birgə müəssisələr) və ya hüquqi şəxs yaratmadan (birliklər, ittifaqlar) birgə layihələri həyata keçirir və bu layihələri təsis sənədlərinə uyğun olaraq idarə edir.

8.2. Cəmiyyətin sədri öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, ezamiyyətdə və ya məzuniyyətdə olduqda, onun səlahiyyətlərinin icrası Cəmiyyətin sədri tərəfindən təsdiq edilmiş vəzifə bölgüsünə əsasən onun müavinlərinin biri tərəfindən həyata keçirilir.

8.3. Cəmiyyətin sədri özünün ayrı-ayrı səlahiyyətlərinin icrasını Cəmiyyətin komissiya və komitə rəhbərlərinə həvalə edə bilər.

 

9. Cəmiyyətdə mühasibat uçotunun aparılması, maliyyə və statistik hesabatların tərtib edilməsi

 

9.1. Cəmiyyət “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, statistik uçotu aparır və statistik hesabatları tərtib edir.

9.2. Cəmiyyət “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 27 may tarixli 97 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq, mühasibat uçotunu aparır, maliyyə hesabatlarını tərtib, təqdim və dərc edir.

9.3. Cəmiyyətin birinci maliyyə ili dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən başlayır və həmin ilin dekabrın 31-də başa çatır. Növbəti maliyyə ili isə yanvarın 1-dən başlayır və dekabrın 31-də başa çatır.

9.4. Cəmiyyət nümayəndəlik və filiallarının seqment maliyyə hesabatları ilə birlikdə öz maliyyə hesabatlarını tərtib edir, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin rüblük və illik maliyyə hesabatlarına baxır. Cəmiyyət törəmə cəmiyyətlərə malik olduqda, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib edir. Törəmə cəmiyyətlər illik maliyyə hesabatlarını hər il maliyyə ili bitdikdən sonra 4 (dörd) ay müddətində Cəmiyyətə təqdim edir. Cəmiyyət illik birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını hər il maliyyə ili bitdikdən sonra 6 aydan gec olmayan müddətdə auditor rəyi ilə birlikdə, həmçinin Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25 faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin) bağlanılması barədə məlumatı mətbu orqanda dərc etdirməyə və ya Cəmiyyətin internet səhifəsində yerləşdirməyə borcludur. [18]

9.5. Müşahidə Şurasının üzvləri, İdarə Heyətinin sədri və ya üzvləri, habelə Cəmiyyətin struktur bölmələrinin (filial, nümayəndəlik, idarə və s.) rəhbərləri özlərinin Məcəllənin 49-1.1.3-cü və 49-1.1.5-ci maddələrində göstərilən şəxslərin bağlanılan əqdə münasibətdə aidiyyəti şəxs qismində çıxış etmələri, həmçinin həmin əqdlə əlaqədar öz maraqlarının xüsusiyyətləri (onun yaranması, həcmi və s.) barədə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-1.5-ci, 49-1.6-cı və 49-1.7-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş qaydada açıqlamalıdır.

9.5-1. İdarə Heyətinin üzvlərinin şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri və ya digər üzvü bu barədə məlumatı Müşahidə Şurasına yazılı şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin maraqlarına zidd olan əqdlərin bağlanması Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, Müşahidə Şurasının qərarı əsasında həyata keçirilə bilər. [19]

9.6. Cəmiyyət nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılmasının aparılmasını təmin edir.

 

10. Cəmiyyətin təftiş komissiyası

 

10.1. Cəmiyyətdə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişini həyata keçirmək üçün 3 (üç) nəfərdən ibarət tərkibdə təftiş komissiyası yaradılır. Cəmiyyətin təftiş komissiyasının üzvləri Nazirlik tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.

10.2. Cəmiyyətin təftiş komissiyasının üzvü Cəmiyyətin səhmdarı, Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvü ola bilməz.

10.3. Cəmiyyətin təftiş komissiyası üzvlərinin səlahiyyət müddəti 3 (üç) il təşkil edir.

10.4. Cəmiyyətin təftiş komissiyası Məcəllədə, “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirir.

10.5. Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişi Cəmiyyətin təftiş komissiyasının təşəbbüsü əsasında Müşahidə Şurasının qərarı ilə həyata keçirilir.

10.6. Cəmiyyətin təftiş komissiyasının tələbi ilə Cəmiyyətin bütün orqanları və vəzifəli şəxsləri cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan sənədləri təqdim etməlidirlər.

10.7. Cəmiyyətin təftiş komissiyası “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yerinə yetirdiyi vəzifələr üzrə Müşahidə Şurasına təklif və tövsiyələr təqdim edir.

10.8. Cəmiyyətdə daxili audit xidməti (daxili audit bölməsi və ya daxili auditor) yaradılır. Daxili audit xidmətinin əməkdaşları öz funksiyalarını yerinə yetirərkən, müstəqil qiymət vermək və nəticə çıxarmaq hüququna malikdirlər. Daxili audit xidməti “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirir. Daxili audit xidmətinin əməkdaşı “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş tələblərə cavab verməlidir.

 

11. Cəmiyyətin müstəqil (kənar) auditi

 

11.1. Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müstəqil (kənar) auditi Məcəlləyə və “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir.

 

12. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filialları, həmçinin törəmə cəmiyyətləri ilə qarşılıqlı münasibətləri

 

12.1. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filialları, həmçinin törəmə cəmiyyətləri ilə qarşılıqlı münasibətləri Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, bu Nizamnaməyə, habelə onların nizamnamələrinə (əsasnamələrinə) və Cəmiyyətin daxili sənədlərinə uyğun olaraq tənzimlənir.

12.2. Cəmiyyət idarə, nümayəndəlik və filialları, həmçinin törəmə cəmiyyətləri ilə qarşılıqlı münasibətlərdə aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:

12.2.1. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq, Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin balansında olan əmlakın hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə verilməsinə razılıq vermək;

12.2.2. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin idarəetmə orqanlarını formalaşdırmaq;

12.2.3. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin təsərrüfat fəaliyyəti üzrə proqnoz göstəricilərinin formalaşdırılmasına və hesabatlara nəzarət etmək, bu məsələlərə aid tövsiyələr və təkliflər vermək, habelə müzakirələrdə iştirak etmək;

12.2.4. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin fəaliyyətinin yekunlarına baxılmasını təmin etmək;

12.2.5. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin təqsiri üzündən Cəmiyyətə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək;

12.2.6. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini təhlil və təftiş etmək;

12.2.7. Cəmiyyətin idarələri, filialları və törəmə cəmiyyətləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarına, bu Nizamnaməyə, onların nizamnamə və ya əsasnamələrinə, Cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının qərarlarına zidd olaraq qəbul edilmiş qərarları ləğv etmək.

 

13. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi

 

13.1. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən həyata keçirilir.

 

Qeyd. Bu Nizamnamədə dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırıldıqdan sonra edilə bilər. [20]

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 11 may tarixli 187 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

2 nömrəli əlavə

 

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 

STRUKTURU

 

1. “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin aparatı.

2. Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filialları.

3. Cəmiyyətin törəmə cəmiyyətləri.

 

Qeyd. Bu strukturda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırıldıqdan sonra edilə bilər. [21]

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       11 aprel 2019-cu il tarixli 162 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 17 aprel 2019-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 4, maddə 756)

2.       20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965)

3.       16 dekabr 2019-cu il tarixli 476 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 12, maddə 2060)

4.       27 aprel 2020-ci il tarixli 153 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 4, maddə 499)

5.       19 may 2020-ci il tarixli 182 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 may 2020-ci il, № 101, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 5, maddə 653)

6.       23 noyabr 2020-ci il tarixli 456 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 noyabr 2020-ci il, № 246, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 11, maddə 1400)

7.       15 dekabr 2020-ci il tarixli 496 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 16 dekabr 2020-ci il, № 264, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 12, V kitab, maddə 1599)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 23 noyabr 2020-ci il tarixli 456 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 noyabr 2020-ci il, № 246, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 11, maddə 1400) ilə yeni məzmunda 3-cü hissə əlavə edilmişdir.

 

[2] 15 dekabr 2020-ci il tarixli 496 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 16 dekabr 2020-ci il, № 264, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 12, V kitab, maddə 1599) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 3.1-ci bəndinə və 3.2.1-3.2.3-cü yarımbəndlərinə “əlvan” sözündən sonra “və qara” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 16 dekabr 2019-cu il tarixli 476 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 12, maddə 2060) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi ”nin 4.4-cü bəndində “nizamnamə kapitalı 2 000 000 (iki milyon)” sözləri və rəqəmləri “nizamnamə kapitalı 12 000 000 (on iki milyon)” sözləri və rəqəmləri ilə, “1 (bir)” rəqəm və sözü “6 (altı)” rəqəm və sözü ilə əvəz edilsimişdir.

27 aprel 2020-ci il tarixli 153 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 4, maddə 499) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 4.4-cü bəndində “nizamnamə kapitalı 12 000 000 (on iki milyon)” sözləri və rəqəmləri “nizamnamə kapitalı 37 000 000 (otuz yeddi milyon)” sözləri və rəqəmləri ilə, “6 (altı) manat” rəqəm və sözləri “18 (on səkkiz) manat 50 (əlli) qəpik” rəqəmləri və sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 noyabr 2020-ci il tarixli 456 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 noyabr 2020-ci il, № 246, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 11, maddə 1400) ilə “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 4.4-cü bəndində “37 000 000 (otuz yeddi milyon)” sözləri “62 000 000 (altmış iki milyon)” sözləri ilə, “18 (on səkkiz) manat 50 (əlli) qəpik” sözləri “31 (otuz bir) manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 4.5.3-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 4.5.4-cü yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[5] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 6.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.1. Cəmiyyətin müşahidə şurası (bundan sonra – Müşahidə Şurası) Cəmiyyətin fəaliyyəti üzərində ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirən və icra səlahiyyətlərinə malik olmayan orqandır.

 

[6] 19 may 2020-ci il tarixli 182 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 may 2020-ci il, № 101, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 5, maddə 653) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 6.6.1-ci və 7.5.1-ci yarımbəndlərində “mühasibat balanslarının, mənfəət və zərər hesablarının” sözləri “maliyyə hesabatlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 6.6.2-ci yarımbəndinə “barədə” sözündən sonra “və illik fəaliyyət planlarına dair” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[8] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 6.6.3-cü yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.6.3. Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının, icra strukturlarının və əməkdaşlarının fəaliyyəti zamanı maraqlar münaqişəsinin istisna olunmasının qayda və şərtlərini müəyyənləşdirir və onların icrasına nəzarət edir;

 

[9] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 6.6.4-cü, 6.6.6-cı və 6.6.8-ci yarımbəndləri ləğv edilmişdir.

 

[10] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 6.6.7-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.6.7. kənar auditoru və ona ödəniləcək xidmət haqqının miqdarını müəyyən edir;

 

[11] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 6.6.10-cu yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.6.10. dəyəri 1 000 000 (bir milyon) manatdan (və ya ekvivalenti) yuxarı olan, lakin Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25 (iyirmi beş) faizini keçməyən məbləğdə məhsul, iş və xidmətlərlə bağlı öhdəliklərin götürülməsinə, o cümlədən kredit öhdəliklərinin Cəmiyyət tərəfindən qəbuluna razılıq verir;

 

[12] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 6.6.11-ci yarımbəndindən “Nizamnaməsinə və strukturuna, habelə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[13] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 7.5.2-ci yarımbəndinə “strukturuna” sözündən sonra “dair ümumi yığıncağa” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[14] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 7.5.3-cü yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7.5.3. aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin beş faizədək hissəsini təşkil edən əqdin bağlanılması haqqında qərar qəbul edir, habelə dəyəri 1 000 000 (bir milyon) manatdan (və ya ekvivalenti) yuxarı olan, lakin Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25 (iyirmi beş) faizini keçməyən məbləğdə məhsul, iş və xidmətlərlə bağlı öhdəliklərin götürülməsi, o cümlədən kredit öhdəliklərinin Cəmiyyət tərəfindən qəbulu, Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanılması haqqında Müşahidə Şurasına təkliflər verir;

 

[15] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 7.5.5-ci yarımbəndə “barədə” sözündən sonra “və illik fəaliyyət planlarına dair” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 7.5.11-ci yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 7.5.12 - 7.5.14-cü yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[17] 20 may 2019-cu il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 may 2019-cu il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 965) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 8.1.9-cu yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.1.9. Cəmiyyətin fəaliyyətinə dair daxili qaydaları, idarəetmə prosedurları barədə təklifləri, habelə onun aparatının struktur bölmələrinin, idarə, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin əsasnamə və nizamnamələrinin layihələrini Müşahidə Şurasına təqdim edir;

 

[18] 19 may 2020-ci il tarixli 182 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 may 2020-ci il, № 101, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 5, maddə 653) ilə 1 nömrəli əlavə - “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 9.4-cü bəndin dördüncü cümləsində “” sözü “və ya” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 11 aprel 2019-cu il tarixli 162 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 17 aprel 2019-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 4, maddə 756) ilə “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə yeni məzmunda 9.5-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[20] 23 noyabr 2020-ci il tarixli 456 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 noyabr 2020-ci il, № 246, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 11, maddə 1400) ilə “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin “Qeyd” hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[21] 23 noyabr 2020-ci il tarixli 456 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 noyabr 2020-ci il, № 246, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 11, maddə 1400) ilə “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Strukturu”nun “Qeyd” hissəsi ləğv edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status