Növü Qərar Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qəbul edilmə tarixi 04.11.2015
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi 04.11.2015
İmzalayan şəxslər Abid Şərifov
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Dövlət quruluşunun əsasları

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu Nəşr nömrəsi 11
Maddə nömrəsi 1418
Dərc olunma tarixi 30-11-2015
Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 93  Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə   27.04.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
2 209  Geodeziya, topoqrafiya və kartoqrafiya məlumatlarının Dövlət Kadastrının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   17.10.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
3 174  Meşə təsərrüfatı sahəsinə dair bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   08.11.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
4 42  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   15.03.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
5 45  Meşə təsərrüfatı sahəsinə dair bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   15.03.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
6 67  Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün məcburi köçkünlərə torpaq sahələrinin istifadəyə ayrılması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında   17.04.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
7 79  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə bağlı bəzi normativ-hüquqi aktlar haqqında   01.05.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
8 159  Azərbaycan Respublikasında Dövlət şəhərsalma kadastrı və şəhərsalma fəaliyyəti obyektlərinin monitorinqinin vahid sistemlə aparılması və kadastr xidmətinin təşkil Qaydası barədə   04.09.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
9 137  Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin edən artımların (əmsalların) məbləğinin minimum miqdarının müəyyən edilməsi haqqında   22.08.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
10 26  "Ətraf mühitə dair alınması məhdudlaşdırılan informasiya növünün təsnifatı" və "Ətraf mühitə dair alınması məhdudlaşdırılan informasiya üzrə müraciət və ya sorğunun göndərildiyi dövlət hakimiyyəti orqanlarının təsnifatı"nın təsdiq edilməsi haqqında   15.02.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirir
11 167  “İstismar olunan ixrac neft boru kəmərlərinin “Mühafizə Zonası”nın müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   02.11.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
12 33  "Dəmir yolu nəqliyyatı təyinatlı torpaqlardan və dəmir yolunun xüsusi mühafizə zonasına aid torpaqlardan istifadə olunması Qaydaları"nın və "Dəmir yolları üçün və dəmir yolunun sanitariya-mühafizə zonası üçün torpaqayırma Normaları"nın təsdiq edilməsi haqqında   23.02.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
13 103  “Gərginliyi 1000 voltadək olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları”nın və “Gərginliyi 1000 voltdan yuxarı olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   10.06.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
14 147  “Bələdiyyələrin birləşməsi, ayrılması və ləğvi ilə bağlı mülkiyyət, maliyyə və başqa məsələlərin həlli üçün yaradılan komissiyanın say tərkibi və fəaliyyət Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında   19.09.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirir
15 171  “Mərzçəkmə qaydaları və mərz nişanlarının formalarının nümunələri”nin təsdiq edilməsi haqqında   06.10.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirir
16 357  2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının siyahıyaalınmasının keçirilməsi haqqında   28.12.2013 Qüvvədədir  Dəyişdirir
17 146  “Mühəndis-axtarış işlərinin yerinə yetirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   14.05.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirir