AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
28.03.2017
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
113
ADI
“Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Xalq Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 30-03-2017, Nəşr Nömrəsi: 64), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-03-2017, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 511)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
29.04.2017
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
360.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201703280113
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
31.03.2017
“Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmış təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 4, maddə 289, № 8, maddə 560; 2002, № 8, maddə 549, № 9, maddə 581, № 10, maddə 647; 2003, № 2, maddə 147, № 4, maddə 226, № 10, maddə 614, № 12 (II kitab), maddə 749; 2004, № 3, maddə 196, № 4, maddə 307, № 5, maddələr 389, 390, № 9, maddə 743; 2005, № 10, maddə 980; 2006, № 4, maddə 363, № 7, maddə 652; 2007, № 5, maddə 548, № 6, maddə 700, № 11, maddə 1187; 2008, № 4, maddə 325; 2009, № 11, maddə 938; 2010, № 1, maddə 68; 2012, № 9, maddə 928; 2013, № 7, maddə 871; 2014, № 1, maddə 65, № 2, maddə 197; 2016, № 4, maddə 823, № 8, maddələr 1430, 1445, № 9, maddə 1592, № 10, maddə 1698; 2017, № 1, maddələr 116, 119) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasından ixrac zamanı ixrac gömrük rüsumuna cəlb olunan malların siyahısı və ixrac rüsumlarının dərəcələri”nə “4105 10 900 0” alt yarımmövqeyindən sonra bu qərarın əlavəsində göstərilən alt yarımmövqeləri əlavə edilsin.

2. Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 28 mart 2017-ci il

     № 113

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2017-ci il 28 mart tarixli 113 nömrəli qərarına

əlavə

 

1

2

3

4

4401

Şalban, odun, budaq, çırpı bağlamaları və ya analoji formalarda yanacaq oduncağı; oduncaq talaşası və ya yonqarı; şalbanlar, briketlər, qranullar  şəklində və ya analoji formalarda aqlomerasiya olunmuş və ya olunmamış mişarağzı və ağac tullantıları və skrapı:

 

 

4401 10 000 0

– yanacaq oduncağı şalban, girdin, çırpı bağlaması formasında və ya analoji formalarda

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403

Meşə materialı, emal edilməmiş, qabığı soyulmuş və ya qabığı soyulmamış,  üst oduncağı yonulmuş və ya yonulmamış və ya qaba yonulmuş və ya  yonulmamış:

 

 

4403 10 000 0

– boya, aşındırıcı, kreozot və ya digər konservantlarla emal edilmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 20

– digər iynəyarpaqlı növlərdən:

 

 

 

– – adi küknar “Picea abies Karts” və ya Avropa ağ şamı (Abies alba Mill):

 

 

4403 20 110 0

– – – tir

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 20 190 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – adi şam ağacı “Pinus sylvestris L.”:

 

 

4403 20 310 0

– – – tir

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 20 390 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – digərləri:

 

 

4403 20 910 0

– – – tir

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 20 990 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeyddə göstərilən tropik oduncaq növlərindən digərləri:

 

 

4403 41 000 0

– – tünd-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 49

– – digərləri:

 

 

4403 49 100 0

– – – silindrik entandrofraqma, kayya ivorenzis və hündür xlorofora və ya Afrika tik ağacı

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 49 350 0

– – – Klayn aukumeyası və faydalı entandrofraqma

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 49 950 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– digərləri:

 

 

4403 91

– – palıddan (Quercus spp.):

 

 

4403 91 100 0

– – – şalbanlar

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 91 900 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 92

– –fıstıqdan (Fagus spp):

 

 

4403 92 100 0

– – – şalbanlar

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 92 900 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 99

– – digərləri:

 

 

4403 99 100 0

– – – qovaqdan

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 99 300 0

– – – evkaliptdən

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – tozağacından:

 

 

4403 99 510 0

– – – – tir

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 99 590 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4403 99 950 0

– – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4404

Çəllək oduncağı; yarılmış şalbanlar, ağacdan dirəklər və payalar, itilənmiş (sivri), lakin uzununa mişarlanmamış; çəlik, çətir və alətlər üçün dəstəklər və digər analoji məmulatların istehsalında istifadə edilən, qaba yonulmuş, lakin yonulub hamar-lanmamış, əyilməmiş və digər üsulla emal edilməmiş meşə materialı; qabığı soyulmuş və analoji oduncaq:

 

 

4404 10 000 0

– iynəyarpaqlı növlərdən

1  m3 1000  ABŞ dolları

4404 20 000 0

– yarpaqlı növlərdən

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407

Uzununa mişarlanma və ya yarılma, təbəqələrə ayrılma və ya qabığı soyulma, yonulma və cilalanma ilə emal olunmuş və ya olunmamış, 6 mm-dən çox qalınlığı olan şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan meşə materialları:

 

 

4407 10

– iynəyarpaqlı:

 

 

4407 10 150 0

– – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – digərləri:

 

 

 

– – – rəndələnmiş:

 

 

4407 10 310 0

– – – – “Picea abies Karts” növlü adi küknar və ya Avropa ağ şamı (Abies alba Mill)

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 10 330 0

– – – – adi şam ağacı “Pinus sylvestris L.”

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 10 380 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 10 910 0

– – – – “Picea abies Karts” növlü adi küknar və ya Avropa ağ şamı (Abies alba Mill)

m3

1 m3 1000 ABŞ dolları

4407 10 930 0

– – – – “Pimnus sylvestrims L.” növlü adi şam ağacı

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 10 980 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeyddə göstərilən tropik növlərin oduncağından:

 

 

4407 21

– – maxoqon ağacı (Swietenia spp.):

 

 

4407 21 100 0

– – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 21 910 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 21 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 22

– – surinam virolası, məsaməli feba və balza:

 

 

4407 22 100 0

– – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 22 910 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 22 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 25

– – tutqun-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau:

 

 

4407 25 100 0

– – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 25 300 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 25 500 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 25 900 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 26

– – şoreyanın, paraşoreyanın, pentakmenin müxtəlif növlərinin oduncağı, şoreyanın bütün növlərinin oduncağının üst qatı, paraşoreya, şoreya faqusina və şoreyanın digər növləri və ətirli fraqrea:

 

 

4407 26 100 0

– – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 26 300 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 26 500 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 26 900 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 27

– – silindrik entandrofraqma:

 

 

4407 27 100 0

– – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 27 910 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 27 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 28

– – hündür xlorofora və ya Afrika tik ağacı:

 

 

4407 28 100 0

– – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 28 910 0

– – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 28 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29

– – digərləri:

 

 

4407 29 150 0

– – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

 

– – – – cüt qanadlı genesiya, Varburq qonistilyüsü, aromatlı driobalanons və ya kamfora ağacı, tik və ya cat ağacı, congkong, Beyker intsiyası, naziktilli diera, koompassiya, Klayn aukumeyası, bərkqatranlı triploxiton, faydalı entandrofraqma, kayya ivorenzis, Hekkel mimuzopsu, anqola entandrofraqması, hündür mansoniya və ya Afrika tik ağacı, ilomba və ya anqola piknantusu, lovoa (növləri), gur terminaliya, Rio palisandrı, Par palisandrı və Braziliya çəhrayı ağacı:

 

 

 

– – – – – rəndələnmiş:

 

 

4407 29 200 0

– – – – – – Rio palisandrı, Par palisandrı və Braziliya çəhrayı ağacı

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29 250 0

– – – – – – digərləri

m2

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29 450 0

– – – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – – – digərləri:

 

 

4407 29 610 0

– – – – – – qanadlı lofira

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29 680 0

– – – – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – – digərləri:

 

 

4407 29 830 0

– – – – – rəndələnmiş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29 850 0

– – – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 29 950 0

– – – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– digərləri:

 

 

4407 91

– – palıddan (Quercus spp.):

 

 

4407 91 150 0

– – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

 

– – – – rəndələnmiş:

 

 

4407 91 310 0

– – – – – parket və ya döşəmələrin ağac örtüyü üçün kiçik tirlər, plankalar və frizlər, yığılmamış

m2

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 91 390 0

– – – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 91 900 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 92 000 0

– – fıstıqdan (Fagus spp)

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 93

– – ağcaqayından (Acer spp.):

 

 

4407 93 100 0

– – – yonulmuş; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 93 910 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 93 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 94

– – albalıdan (Prunus spp.):

 

 

4407 94 100 0

– – – yonulmuş; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 94 910 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 94 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 95

– – göyrüşdən (Fraxinus spp.):

 

 

4407 95 100 0

– – – yonulmuş; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 95 910 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 95 990 0

– – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 99

– – digərləri:

 

 

4407 99 200 0

– – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – digərləri:

 

 

4407 99 250 0

– – – – yonulmuş

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 99 400 0

– – – – cilalanmış

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

– – – – digərləri:

 

 

 4407 99 910 0

– – – – – qovaqdan

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 99 960 0

– – – – – tropik növlü oduncaqdan

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

4407 99 980 0

– – – – – digərləri

m3

1  m3 1000 ABŞ dolları

 

 

Aparatın rəhbəri                                                                              Ağa-Bala Hacıyev

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status